SOR ile başlayan kelimeler

Başında SOR harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.Başında SOR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SOR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SOR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Soruşturmacılık, Sorgulanabilmek, Sorgulatabilmek, Sorgulayabilmek, Soruşturabilmek

14 Harfli Kelimeler

Soraklandırmak, Sorumsuzlaşmak, Sordurtabilmek, Sorgulanabilme, Sorgulatabilme, Sorgulayabilme, Soruşturabilme, Soruşturuculuk

13 Harfli Kelimeler

Sorumluluklar, Sorumsuzlaşma, Soruşturmalar, Sordurabilmek, Sordurtabilme

12 Harfli Kelimeler

Sorguçlanmak, Soruşturmacı, Sordurabilme

11 Harfli Kelimeler

Soraklanmak, Sorgulanmak, Sorgulayıcı, Sorumsuzluk, Soruşturmak, Soruşturucu, Sorguçlanma, Sorgulatmak, Sorunsallık, Sorunsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Sorgulamak, Sorgulanış, Sorgulanma, Sorumluluk, Sorumsuzca, Soruşturma, Sorabilmek, Sordurtmak, Sorgulatma, Sorgulayış, Sorunluluk, Soruvermek

9 Harfli Kelimeler

Sordurmak, Sorguçsuz, Sorgulama, Sorulursa, Soruncacı, Soruncalı, Sorunları, Sorabilme, Sordurtma, Soruverme

8 Harfli Kelimeler

Sordurma, Sorguçlu, Sorgusuz, Sormadan, Sorulama, Sorulmak, Sorumsuz, Sorunsal, Sorunsuz, Soruşmak, Sorutkan, Sorutmak

7 Harfli Kelimeler

Sorakçı, Soraklı, Sorarak, Sorgucu, Sormaca, Sorulma, Sorumak, Sorumlu, Sorunca, Sorunlu, Soruşma, Sorutma, Soruluş

6 Harfli Kelimeler

Sorguç, Sorgun, Sorkun, Sormak, Sormuk, Soruma, Sorulu

5 Harfli Kelimeler

Sorak, Sorgu, Sorit, Sorma, Sorti, Sorum, Sorun, Soruş

4 Harfli Kelimeler

Soru

Bazı SOR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sorak : merak
soraklandırmak : meraklandırmak
soraklanmak : merak etmek, meraklanmak
soraklı : meraklı, mütecessis
sorgu : istintak, isticvap
sorgulamak : istintak etmek
sorgulayıcı : dikkatli
sorgusuz : sormadan
sorkun : sorgun
sorma : istifsar, istimzaç
sormadan : sorgusuz, sorgusuz sualsiz
sorti : çıkış
soru : sual, belirtme sıfatı, istifham
sorulama : istifham, sual
sorulursa : göre
sorum : sorumluluk, mesuliyet, mes'uliyet
sorumlu : mesul, mes'ul, mes'uliyetli, mesuliyetli
sorumluluk : mesuliyet, sorum, ağırlık, boyun, mes'uliyet, uhde, üst, yetki, zeval
soruncacı : davacı
sorunları : dert küpü
sorunlu : problemli, düğümlü, problematik
sorunsuz : problemsiz, günlük güneşlik görünmek
soruşturmacı : anketçi, muhakkik
soruşturmacılık : anketçilik
soruşturmalar : tahkikat

Bazı SOR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sorguçsuz :

TDK:
sıfat Sorgucu olmayan

sorma :
TDK:
isim Sormak işi

sorulmak :
TDK:
nsz, -e, -den Sorma işine konu olmak
"Bu husus el altından soruldu." - A. Kabaklı

SOR ile başlayan İlçe isimleri

Sorgun (Yozgat)

SOR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Almancaya Çevrilen Türk Masallarında Çeviri Sorunları - Yazar: Dursun Zengin
Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları - Yazar: Erdim Öztokat

SOR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 52: Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na yalvaranları kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk; senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki bunları kovup da zalimlerden olasın!.
EN'AM - 69: Takvâ sahiplerine, inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir.
TEVBE - 93: Sorumluluk ancak, zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber olmaya râzı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi, artık onlar (neyin doğru olduğunu) bilmezler.

Kelime Bulma Motoru