SOR ile başlayan kelimeler

Başında SOR harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.Başında SOR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SOR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SOR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Soruşturmacılık, Sorgulanabilmek, Sorgulatabilmek, Sorgulayabilmek, Soruşturabilmek

14 Harfli Kelimeler

Soraklandırmak, Sorumsuzlaşmak, Sordurtabilmek, Sorgulanabilme, Sorgulatabilme, Sorgulayabilme, Soruşturabilme, Soruşturuculuk

13 Harfli Kelimeler

Sorumluluklar, Sorumsuzlaşma, Soruşturmalar, Sordurabilmek, Sordurtabilme

12 Harfli Kelimeler

Sorguçlanmak, Soruşturmacı, Sordurabilme

11 Harfli Kelimeler

Soraklanmak, Sorgulanmak, Sorgulayıcı, Sorumsuzluk, Soruşturmak, Soruşturucu, Sorguçlanma, Sorgulatmak, Sorunsallık, Sorunsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Sorgulamak, Sorgulanış, Sorgulanma, Sorumluluk, Sorumsuzca, Soruşturma, Sorabilmek, Sordurtmak, Sorgulatma, Sorgulayış, Sorunluluk, Soruvermek

9 Harfli Kelimeler

Sordurmak, Sorguçsuz, Sorgulama, Sorulursa, Soruncacı, Soruncalı, Sorunları, Sorabilme, Sordurtma, Soruverme

8 Harfli Kelimeler

Sordurma, Sorguçlu, Sorgusuz, Sormadan, Sorulama, Sorulmak, Sorumsuz, Sorunsal, Sorunsuz, Soruşmak, Sorutkan, Sorutmak

7 Harfli Kelimeler

Sorakçı, Soraklı, Sorarak, Sorgucu, Sormaca, Sorulma, Sorumak, Sorumlu, Sorunca, Sorunlu, Soruşma, Sorutma, Soruluş

6 Harfli Kelimeler

Sorguç, Sorgun, Sorkun, Sormak, Sormuk, Soruma, Sorulu

5 Harfli Kelimeler

Sorak, Sorgu, Sorit, Sorma, Sorti, Sorum, Sorun, Soruş

4 Harfli Kelimeler

Soru

Bazı SOR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


soraklandırmak : meraklandırmak
soraklanmak : merak etmek, meraklanmak
soraklı : meraklı, mütecessis
sorarak : sora sora
sorgu : istintak, isticvap
sorgulayıcı : dikkatli
sorgusuz : sormadan
sorkun : sorgun
sorma : istifsar, istimzaç
sormak : sorumak, emmek, akıl almak, araştırmak, istimzaç etmek, sual etmek
soru : sual, belirtme sıfatı, istifham
sorumlu : mesul, mes'ul, mes'uliyetli, mesuliyetli
sorumluluk : mesuliyet, sorum, ağırlık, boyun, mes'uliyet, uhde, üst, yetki, zeval
sorumsuz : mesuliyetsiz, gayrimesul, dünya yıkılsa umurunda değil, hesapsız kitapsız, ipi kırık, mes'uliyetsiz
sorun : mesele, problem, dert, dava, iş, lâbirent, sıkıntı
soruncacı : davacı
sorunlu : problemli

Bazı SOR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sorgulamak :

TDK:
-i Suç niteliğinde bulunan bir sorun üzerine ilgili bulunanlara sorular sormak

sorgun :
TDK:
1. isim, bitki bilimi Sepetçi söğüdü

sorun :
TDK:
1. isim Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
"Türkiye ye gölge oyununun ne zaman ve nasıl girdiği sorunu üzerine çeşitli yorumlar bulunmaktadır." - M. And
2. Sıkıntı veren durum, dert

SOR ile başlayan İlçe isimleri

Sorgun (Yozgat)

SOR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Soru Satan Adam - Yazar: Arkın Çalapala
100 Soru 100 Cevap - Yazar: Kolektif
Sorumlu Bulutlar - Yazar: Leyla Onat
Sormadan Gidilir Bazen - Yazar: H. Tuğrul Atasoy
Soru Sorma Sanatı - Yazar: Sedef Kabaş

Kelime Bulma Motoru