SOR ile başlayan kelimeler

Başında SOR harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.Başında SOR harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SOR harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SOR harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Soruşturmacılık, Sorgulanabilmek, Sorgulatabilmek, Sorgulayabilmek, Soruşturabilmek

14 Harfli Kelimeler

Soraklandırmak, Sorumsuzlaşmak, Sordurtabilmek, Sorgulanabilme, Sorgulatabilme, Sorgulayabilme, Soruşturabilme, Soruşturuculuk

13 Harfli Kelimeler

Sorumluluklar, Sorumsuzlaşma, Soruşturmalar, Sordurabilmek, Sordurtabilme

12 Harfli Kelimeler

Sorguçlanmak, Soruşturmacı, Sordurabilme

11 Harfli Kelimeler

Soraklanmak, Sorgulanmak, Sorgulayıcı, Sorumsuzluk, Soruşturmak, Soruşturucu, Sorguçlanma, Sorgulatmak, Sorunsallık, Sorunsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Sorgulamak, Sorgulanış, Sorgulanma, Sorumluluk, Sorumsuzca, Soruşturma, Sorabilmek, Sordurtmak, Sorgulatma, Sorgulayış, Sorunluluk, Soruvermek

9 Harfli Kelimeler

Sordurmak, Sorguçsuz, Sorgulama, Sorulursa, Soruncacı, Soruncalı, Sorunları, Sorabilme, Sordurtma, Soruverme

8 Harfli Kelimeler

Sordurma, Sorguçlu, Sorgusuz, Sormadan, Sorulama, Sorulmak, Sorumsuz, Sorunsal, Sorunsuz, Soruşmak, Sorutkan, Sorutmak

7 Harfli Kelimeler

Sorakçı, Soraklı, Sorarak, Sorgucu, Sormaca, Sorulma, Sorumak, Sorumlu, Sorunca, Sorunlu, Soruşma, Sorutma, Soruluş

6 Harfli Kelimeler

Sorguç, Sorgun, Sorkun, Sormak, Sormuk, Soruma, Sorulu

5 Harfli Kelimeler

Sorak, Sorgu, Sorit, Sorma, Sorti, Sorum, Sorun, Soruş

4 Harfli Kelimeler

Soru

Bazı SOR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sorakçı : meraki
sorgu : istintak, isticvap
sorguç : tuğ
sorgulanmak : ifadesi alınmak, istintak edilmek
sorgusuz : sormadan
sorkun : sorgun
sormaca : anket, soruşturma
sorti : çıkış
soru : sual, belirtme sıfatı, istifham
sorum : sorumluluk, mesuliyet, mes'uliyet
sorumak : emmek, sormak
sorumlu : mesul, mes'ul, mes'uliyetli, mesuliyetli
soruncacı : davacı
soruncalı : davalı
sorunsal : problematik
soruşturmacılık : anketçilik
soruşturmak : araştırmak, tahkik etmek
soruşturmalar : tahkikat
soruşturucu : muhakkik
sorutmak : dikilmek, beklemek, somurtmak

Bazı SOR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sorma :

TDK:
isim Sormak işi

sorunsuz :
TDK:
sıfat Sorunu olmayan, meselesiz, problemsiz

SOR ile başlayan İlçe isimleri

Sorgun (Yozgat)

SOR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hayatı Sorgulamak - Yazar: Lev...
Zorunluluk ve Sorumluluk - Yazar: Oğuz İnel

Kelime Bulma Motoru