SA ile başlayan R ile biten kelimeler

Başında SA harfleri bulunan ve R ile biten 67 adet kelime bulunuyor.Başında SA harfleri bulunan ve R ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SA harfleri bulunan ve R ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında SA harfleri bulunan ve R ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sağladığıyarar, Sardunyagiller, Sarıasmagiller, Sarmaşıkgiller

13 Harfli Kelimeler

Sakkarozölçer

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Salahiyettar, Sandalgiller, Sansargiller

11 Harfli Kelimeler

Santrifüjör, Saptırmalar, Salepgiller, Sapotgiller, Sazangiller

10 Harfli Kelimeler

Sağlamalar, Sakatlanır, Sanatsever, Sarfınazar, Sarıklılar, Sayfiyeler, Saygıbilir, Saygıdeğer, Saykal-kar

9 Harfli Kelimeler

Sahabeler, Sancaktar, Sarısabır

8 Harfli Kelimeler

Safhalar, Sağanlar, Sahildar, Sahipler, Sakinler, Salaşpur, Salgılar, Salmalar, Sanatkar, Santrfor, Sahtekar

7 Harfli Kelimeler

Sabiler, Sadakor, Santiar, Sapakar, Sayılar, Sayılır

6 Harfli Kelimeler

Sansar, Sansür, Santur, Sazkar

5 Harfli Kelimeler

Sabır, Sabur, Sadir, Safer, Safir, Sagar, Sağır, Sağir, Sahur, Sakar, Salur, Samur, Sanar, Satır, Satir, Sayar, Sadır, Sakır, Sapır

4 Harfli Kelimeler

Sair

Bazı SA ile başlayan R ile biten kelimelerin eş anlamlıları


sabır : acı, yoksulluk, dayanç, aza, çıdam, götürüm, şekibe
sabiler : sıbyan
sadir : şaşan
safer : sefer
safhalar : safahat
safir : gökyakut, gök yakut
sağîr : seyreden, dolaşan, başkası, diğeri
sağladığıyarar : aldığıabdest ürküttüğü kurbağaya değmeme
sağlamalar : teyidat
sahabeler : ashap
sahildar : kıyıdaş
sahtekar : kantinci
sahtekâr : düzmeci, sahteci, kalaycı, kampanacı
sair : başka, öteki, diğer
sakar : çört
sakarozölçer : sakarometre
sakinler : sekene
salâhiyettar : yetkili
salaşpur : kumaş
salepgiller : vanilya, orkide, venüsçarığı, tek çenekliler
salgılar : ifrazat
salmalar : tekâlif
sanar : sansargiller
sancaktar : alemdar
sansür : sıkıdenetim, sıkı denetim
santrifüjör : santrifüj
sapakar : kerpeten
sarfınazar : sayılmama, vazgeçme
sarıklılar : ilmiye
sarısabır : zambakgillerden

Bazı SA ile başlayan R ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


safir :

TDK:
isim, mineraloji Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut

sakar :
TDK:
1. isim Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
2. sıfat Sık sık küçük, önemsiz kazalar yapan (kimse)
"Orada ne babamın sakar hareketlerinden ne annemin çehresindeki hüznünden haberim olurdu." - Y. K. Karaosmanoğlu

Salur :
TDK:
özel, isim, tarih Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri

SA ile başlayan R ile biten İlçe isimleri

Sarıyer (İstanbul)
Savur (Mardin)
Sarıveliler (Karaman)

SA ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


835 Satır - Şiirler 1 - Yazar: Nazım Hikmet
Sabır ve Vefa Timsali Hazreti Zeyneb - Yazar: Nurdan Damla
Sabır Taşı - Yazar: Atiq Rahimi
Sabır - Bir Felek Romanı - Yazar: Saim Kayadibi
Sabır Dağı - Yazar: Fakir Baykurt
Beyaz Prenses - Sancaktar - Yazar: R.Maria Rilke
Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri - Takdir-i Elham Kudemadan Birkaç Satır Pejmürde Takrizat - Yazar: Kolektif
Hayatın İçinden Birkaç Satır - Yazar: Abdulkerim Solak
İki Satır Aşk - Yazar: Cüneyt Asi Duru

SA ile başlayan R ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MUHAMMED - 23: İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lânetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.
HUD - 24: Bu iki zümrenin (müminlerle kâfirlerin)  durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hâla ibret almıyor musunuz?  .
ABESE - 33: Kulakları sağır eden o ses geldiğinde,.

Kelime Bulma Motoru