SAV ile başlayan kelimeler

Başında SAV harfleri bulunan 117 adet kelime bulunuyor.Başında SAV harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SAV harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SAV harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Savuşturabilmek

14 Harfli Kelimeler

Savuşturabilme

13 Harfli Kelimeler

Savrulabilmek, Savunmasızlık

12 Harfli Kelimeler

Savsaklanmak, Savaşabilmek, Savaşımcılık, Savrulabilme, Savunabilmek, Savurabilmek, Savuşuvermek

11 Harfli Kelimeler

Savaşkanlık, Savaşsızlık, Savatlanmış, Savsaklamak, Savsaklanma, Savsaklayış, Savunuculuk, Savurganlık, Savuşturmak, Savaşabilme, Savaştırmak, Savatlanmak, Savunabilme, Savundurmak, Savurabilme, Savuşuverme

10 Harfli Kelimeler

Savaklamak, Savaşçılık, Savaşlarda, Savatlamak, Savsaklama, Savunmalık, Savunmasız, Savunulmak, Savurganca, Savuşturma, Savabilmek, Savaştırma, Savatlanma, Savmacılık, Savundurma

9 Harfli Kelimeler

Savacılık, Savaklama, Savaşımcı, Savatlama, Savdırmak, Savlayıcı, Savrukluk, Savrulmak, Savunmalı, Savunulma, Savurtmak, Savabilme

8 Harfli Kelimeler

Savaşkan, Savaşmak, Savaştan, Savcılık, Savdırma, Savılmak, Savlamak, Savrulma, Savruluş, Savruntu, Savsamak, Savtiyat, Savulmak, Savunmak, Savunman, Savunucu, Savurgan, Savurmak, Savurtma, Savurtuş, Savuşmak

7 Harfli Kelimeler

Savaşan, Savaşçı, Savaşım, Savaşma, Savaşta, Savatlı, Savılma, Savlama, Savsama, Sav-söz, Savulan, Savulma, Savulun, Savunma, Savunuş, Savurma, Savuşma, Savmacı, Savuruş

6 Harfli Kelimeler

Savacı, Savana, Savlet, Savlık, Savmak, Savruk, Savsak, Savunu, Savran

5 Harfli Kelimeler

Savak, Savan, Savaş, Savat, Savca, Savcı, Savla, Savma, Savti, Savul, Savlo

4 Harfli Kelimeler

Sava, Savı

3 Harfli Kelimeler

Sav

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sav-söz : slogan
sava : haber, muştu, müjde
savan : yaygı, örtü
savaşçı : savaşan, muharip, savaşkan, cengâver, atilla, celasun, celayır, cenkçi, cidalci, döğüşgen, ergil, silâhşor
savaşçılık : cengâverlik
savaşkan : savaşçı, cengâver, yırtıcı
savaşmak : vuruşması, uğraşmak, cenk etmek, cenkleşmek, cidâl etmek, mücadele etmek, vuruşmak
savaşsızlık : barış
savatlı : savatlanmış
savcı : mahkemelerde, müddeiumumî
savcılık : müddeiumumîlik
savı : ülevli, ülevsiz
savlamak : iddia etmek
savmak : atlatmak, geçirmek, geçmek, defetmek, kovmak, uğratmak
savrulmak : dağılmak, saçılmak
savsak : ihmalci, ihmalkâr
savtiyat : sesbilgisi
savulun : destur
savunma : müdafaa

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


savlayıcı :

TDK:
isim, hukuk Davacı

savunulmak :
TDK:
nsz Savunma işi yapılmak
"Bir başına yaşayan erkeklerin yüzde ellisi gibi temizliğe pek özen gösterdiği savunulamazdı." - H. Taner

savurmak :
TDK:
1. -i Havaya atıp dağıtmak, saçmak
"İşçiler buğdayı savurmakta ve taneyi samandan ayırmaktadır." - N. F. Kısakürek
2. Rüzgâr, şiddetle eserek bir yeri, bir şeyi altüst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
3. Kaldırıp atmak, fırlatmak
"Adam birden silkinip beni yavaşça yana savurdu." - N. Eray
4. nsz Şiddetle döndürerek sallamak, kaldırarak vurmak
"Kılıç savurmak. Değnek savurmak."
5. Bir sıvının havalanmasını veya kaynayan sıvının taşmasını önlemek, soğutmak amacıyla alıp yine kendi kabına dökmek
"Sarnıcın suyunu savurmak."
6. Sallamak, uçurmak, dalgalandırmak
"Ayaklarını boşluğa savururken küçük dolap gürültüyle yıkıldı." - P. Safa
7. nsz Yalan, küfür vb. söylemek
"Onun bütün çapkınlığı Solmaz a yoldan geçerken savurduğu birkaç kelimeden ibaretti." - H. Taner
8. Boşuna ve çok miktarda harcamak, israf etmek
"Paraları savurmak."

SAV ile başlayan İlçe isimleri

Savaştepe (Balıkesir)
Savur (Mardin)

SAV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tuna Sava Morava Ve Drinaya Bir Kış - Yazar: Kolektif

SAV ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENFAL - 11: O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu; sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu.
MUHAMMED - 20: İman etmiş olanlar: Keşke cihad hakkında bir sûre indirilmiş olsaydı! derler. Ama hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur!  .
AHZAP - 25: Allah, o inkâr edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah(ın yardımı) savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir.

Kelime Bulma Motoru