SAB ile başlayan kelimeler

Başında SAB harfleri bulunan 106 adet kelime bulunuyor.Başında SAB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SAB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SAB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Sabitleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Sabırsızlandırmak, Sabitleştirebilme

16 Harfli Kelimeler

Sabırsızlandırma, Sabitleştirilmek

15 Harfli Kelimeler

Sabrınıtüketmek, Sabahlayabilmek, Sabitleşebilmek, Sabitleştirilme

14 Harfli Kelimeler

Sabırsızlanmak, Sabitleştirmek, Sabunlaştırmak, Sabahlayabilme, Sabitleşebilme

13 Harfli Kelimeler

Sabırsızlanış, Sabırsızlanma, Sabırsızlıkla, Sabitleştirme, Sabunlaştırma, Sabredebilmek

12 Harfli Kelimeler

Sabahyıldızı, Sabotajcılık, Sabredememek, Sabıkasızlık, Sabredebilme

11 Harfli Kelimeler

Sababuselik, Sabahlatmak, Sabırsızlık, Sabitleşmek, Sabreylemek, Sabuklanmak, Sabunlanmak, Sabunlaşmak, Sabıkalılık, Sabunköpüğü

10 Harfli Kelimeler

Sabahlamak, Sabahlatma, Sabahleyin, Sabankıran, Sabitkadem, Sabitleşme, Sabreyleme, Sabuklanma, Sabunculuk, Sabunlamak, Sabunlanış, Sabunlanma, Sabunlaşma, Sabunlayış, Sabahçılık, Sabahlayış, Sabırlılık, Sabırsızca, Sabitlemek, Sabuklamak

9 Harfli Kelimeler

Sabahlama, Sabahları, Sabıkasız, Sabotajcı, Sabretmek, Sabuklama, Sabunhane, Sabunlama, Sabitleme

8 Harfli Kelimeler

Sabahlık, Sabahtan, Sabıkalı, Sabırsız, Sabitlik, Sabreden, Sabretme, Sabuniye, Sabunluk, Sabunsuz, Sabrediş

7 Harfli Kelimeler

Sabahçı, Sabahki, Sabahlı, Sabanın, Sabırla, Sabırlı, Sabikan, Sabiler, Sabotaj, Sabuncu, Sabunlu, Sabahın

6 Harfli Kelimeler

Sabıka, Sabite, Sabote, Sabura, Sabaha

5 Harfli Kelimeler

Sabah, Saban, Sabık, Sabın, Sabır, Sabih, Sabit, Sabuh, Sabuk, Sabun, Sabur

4 Harfli Kelimeler

Saba, Sabi, Sabo

Bazı SAB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sabah : gündüzün, sabahleyin, subh
sabahlamak : sabahı bulmak
sabahleyin : sabah, sabah vakti, çınsabah, sabah sabah, sabahtan
sabahtan : sabahleyin
sabankıran : kayışkıran
sabık : geçen, önceki, eski
sabırsızlanmak : acele etmek
sabikan : evvelce
sabit : durağan, duruk, tanıtlanmış, değişmeyen, çakılı, durgan, dursayı, mıhlı, payidar, yarpan
sabite : durağan yıldız
sabitleşmek : durağanlaşmak
sabotaj : baltalama
sabotajcı : baltalayıcı, baltalıyıcı
sabretme : musabere
sabuk : abuk subuk
sabuklama : saçmalama, hezeyan
sabuklanma : hezeyan

Bazı SAB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sabah :

TDK:
1. isim Sabah ezanı
2. Sabah namazı
"Sabahı kıldım."
3. zarf Sabahleyin
"Her sabah, şimdi limanda demirli duran bu gemide uyanacaklardı." - Halikarnas Balıkçısı
4. zarf Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen zaman
"Bütün ev işlerini sabah bitirdim."

sabahlatmak :
TDK:
-i Sabahlama işini yaptırmak

sabun :
TDK:
1. isim Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte kullanılan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılan madde
2. Bu maddenin kalıp durumunda olan biçimi

SAB ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ziya Osman Saba Sevgisi - Yazar: Mehmet Nuri Yardım
Hassan B. Sabit (r.a.) Hayatı ve Sanatı - Yazar: Hasan Taşdelen
Sabit ve Değişken - Yazar: Ebubekir Eroğlu
Kaba Saba Masallar - Yazar: Nicholas Seare
Bir Meşrutiyet Aydını Nüzhet Sabit Hayatı - Kişiliği - Fikirleri - Yazar: Cüneyd Okay

Kelime Bulma Motoru