SAB ile başlayan kelimeler

Başında SAB harfleri bulunan 106 adet kelime bulunuyor.Başında SAB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SAB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SAB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Sabitleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Sabırsızlandırmak, Sabitleştirebilme

16 Harfli Kelimeler

Sabırsızlandırma, Sabitleştirilmek

15 Harfli Kelimeler

Sabrınıtüketmek, Sabahlayabilmek, Sabitleşebilmek, Sabitleştirilme

14 Harfli Kelimeler

Sabırsızlanmak, Sabitleştirmek, Sabunlaştırmak, Sabahlayabilme, Sabitleşebilme

13 Harfli Kelimeler

Sabırsızlanış, Sabırsızlanma, Sabırsızlıkla, Sabitleştirme, Sabunlaştırma, Sabredebilmek

12 Harfli Kelimeler

Sabahyıldızı, Sabotajcılık, Sabredememek, Sabıkasızlık, Sabredebilme

11 Harfli Kelimeler

Sababuselik, Sabahlatmak, Sabırsızlık, Sabitleşmek, Sabreylemek, Sabuklanmak, Sabunlanmak, Sabunlaşmak, Sabıkalılık, Sabunköpüğü

10 Harfli Kelimeler

Sabahlamak, Sabahlatma, Sabahleyin, Sabankıran, Sabitkadem, Sabitleşme, Sabreyleme, Sabuklanma, Sabunculuk, Sabunlamak, Sabunlanış, Sabunlanma, Sabunlaşma, Sabunlayış, Sabahçılık, Sabahlayış, Sabırlılık, Sabırsızca, Sabitlemek, Sabuklamak

9 Harfli Kelimeler

Sabahlama, Sabahları, Sabıkasız, Sabotajcı, Sabretmek, Sabuklama, Sabunhane, Sabunlama, Sabitleme

8 Harfli Kelimeler

Sabahlık, Sabahtan, Sabıkalı, Sabırsız, Sabitlik, Sabreden, Sabretme, Sabuniye, Sabunluk, Sabunsuz, Sabrediş

7 Harfli Kelimeler

Sabahçı, Sabahki, Sabahlı, Sabanın, Sabırla, Sabırlı, Sabikan, Sabiler, Sabotaj, Sabuncu, Sabunlu, Sabahın

6 Harfli Kelimeler

Sabıka, Sabite, Sabote, Sabura, Sabaha

5 Harfli Kelimeler

Sabah, Saban, Sabık, Sabın, Sabır, Sabih, Sabit, Sabuh, Sabuk, Sabun, Sabur

4 Harfli Kelimeler

Saba, Sabi, Sabo

Bazı SAB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


saba : kaba saba, saba rüzgârı
sabah : gündüzün, sabahleyin, subh
sabahlamak : sabahı bulmak
sabankıran : kayışkıran
sabık : geçen, önceki, eski
sabıkalı : önsuçlu, künyesi bozuk, sicilli
sabırsız : dayançsız, aceleci, canı tez, içi dar, içi tez
sabi : çaşka
sabite : durağan yıldız
sabitleştirmek : çivilemek
sabotajcı : baltalayıcı, baltalıyıcı
sabote : baltalama
sabretme : musabere
sabrınıtüketmek : bardağıtaşırmak
sabuklanma : hezeyan
sabun : fosforik, sabın

Bazı SAB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sabahlık :

TDK:
1. isim Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
"Hemen onun üstüne sabahlığını geçirerek kapıyı açmaya koştu." - S. F. Abasıyanık
2. sıfat Sabahla ilgili, sabaha özgü
"Bir sabahlık iş kaldı. Bir sabahlık kahvaltı."

sabıka :
TDK:
1. isim Geçmiş bulunan şey, geçmiş bulunan olay
2. hukuk Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispatlanıp cezalandırılmış olan suç
"Üstelik sabıkası olduğu için iş bulması daha da güçtür." - N. Cumalı

sabotajcılık :
TDK:
isim Baltalayıcılık

Kelime Bulma Motoru