S ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında S harfi bulunan ve EK ile biten 564 adet kelime bulunuyor.Başında S harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında S harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında S harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Sabitleştirebilmek, Sonuçlandırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Sıkıntıyıgidermek, Sadeleştirebilmek, Sembolleştirilmek, Sevimsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Sabitleştirilmek, Samimileşivermek, Sanayileşebilmek, Sansürleyebilmek, Serbestleştirmek, Serpiştirebilmek, Seslendirebilmek, Sıklaştırabilmek, Simgeleştirilmek, Sonlandırabilmek, Sosyalleşebilmek, Süreğenleştirmek, Süreklileştirmek

15 Harfli Kelimeler

Sabrınıtüketmek, Sanayileştirmek, Sembolleştirmek, Seviyesizleşmek, Seyrekleştirmek, Sistemleştirmek, Sosyalleştirmek, Süblimleştirmek, Sabahlayabilmek, Sabitleşebilmek, Saçmalayabilmek, Sadeleştirilmek, Sahiplenebilmek, Sahneleyebilmek, Sakinleşebilmek, Savuşturabilmek, Selamlaşabilmek, Selamlayabilmek, Sepetleyebilmek, Sergileyebilmek, Serinletebilmek, Serinleyebilmek, Sersemleştirmek, Sessizleştirmek, Sevindirebilmek, Sezinleyebilmek, Sığıştırabilmek, Sıkıştırabilmek, Sınıflayabilmek, Silkelenebilmek, Silkeleyebilmek, Sindirilebilmek, Sinirlenebilmek, Sokuşturabilmek, Sokuşturuvermek, Sorgulanabilmek, Sorgulatabilmek, Sorgulayabilmek, Soruşturabilmek, Soyutlayabilmek, Söndürülebilmek, Sterilleştirmek, Sulandırabilmek, Sürüklenebilmek, Sürükleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Sabitleştirmek, Sakinleştirmek, Sathileştirmek, Saygıgöstermek, Sevimsizleşmek, Silikleştirmek, Simgeleştirmek, Sinirlendirmek, Sivilleştirmek, Sivrileştirmek, Süphelendirmek, Sürdürümletmek, Sürüklendirmek, Sadeleşebilmek, Sahiplendirmek, Saldırtabilmek, Sebeplendirmek, Serinlendirmek, Serpiştirilmek, Sertleşebilmek, Seslendirilmek, Sıralanabilmek, Sıralayabilmek, Sıralayıvermek, Sırtlayabilmek, Sordurtabilmek, Stoklayabilmek, Süratlendirmek, Sürdürümlenmek

13 Harfli Kelimeler

Sadeleştirmek, Sahileştirmek, Serserileşmek, Sertleştirmek, Sevimlileşmek, Sıkıntıvermek, Sırrınıçözmek, Sömürgeleşmek, Sürdürülmemek, Süreğenleşmek, Süründürülmek, Sabredebilmek, Sağlanabilmek, Sağlayabilmek, Saklanabilmek, Saklanıvermek, Saklayabilmek, Saldırabilmek, Saldırıvermek, Sallanabilmek, Sallayabilmek, Sallayıvermek, Saplanabilmek, Saplanıvermek, Saplayabilmek, Saplayıvermek, Saptanabilmek, Saptayabilmek, Saptırabilmek, Sarkıtabilmek, Sattırabilmek, Savrulabilmek, Saydırabilmek, Seçtirebilmek, Sektirebilmek, Serbestleşmek, Seslenebilmek, Sevdirebilmek, Sevindirilmek, Seyredebilmek, Seyredivermek, Sezdirebilmek, Sıçratabilmek, Sıçrayabilmek, Sığdırabilmek, Sığdırıvermek, Sıyrılabilmek, Sızdırabilmek, Sildirebilmek, Silkinebilmek, Sindirebilmek, Sivrilebilmek, Sollayabilmek, Somurtabilmek, Sordurabilmek, Söndürebilmek, Söylenebilmek, Söyletebilmek, Söyleyebilmek, Söyleyivermek, Suçlanabilmek, Suçlayıvermek, Susturabilmek, Susturuvermek, Sündürebilmek, Sürdürebilmek, Sürdürümlemek, Süsleyebilmek

12 Harfli Kelimeler

Sabredememek, Saçlarıörmek, Salıverilmek, Samimileşmek, Sanayileşmek, Sanısıvermek, Sansürlenmek, Sarımercimek, Seçkinleşmek, Sembolleşmek, Serbestlemek, Serpiştirmek, Sersemleşmek, Sersemletmek, Seslendirmek, Sessizleşmek, Seyrekleşmek, Seyreltilmek, Silkindirmek, Sislendirmek, Sistemleşmek, Sistirelemek, Siyanürlemek, Sosyalleşmek, Söyleyememek, Sözlendirmek, Sterilleşmek, Süblimleşmek, Sümsükleşmek, Süngerleşmek, Sürtükleşmek, Sürtüştürmek, Süslendirmek, Sütlendirmek, Süzgünleşmek, Saçılabilmek, Saçılıvermek, Sakınabilmek, Salınabilmek, Sarılabilmek, Sarılıvermek, Sarınabilmek, Sataşabilmek, Satılabilmek, Savaşabilmek, Savunabilmek, Savurabilmek, Savuşuvermek, Sayılabilmek, Seçilebilmek, Selametlemek, Serilebilmek, Sevilebilmek, Sevinebilmek, Sevişebilmek, Seyrettirmek, Sezilebilmek, Sığınabilmek, Sığınıvermek, Sıkışabilmek, Sıkışıvermek, Sınanabilmek, Sınayabilmek, Sırıtabilmek, Sırıtıvermek, Sıvanabilmek, Sıvışabilmek, Sıyırabilmek, Sıyırıvermek, Silinebilmek, Soğutabilmek, Sokulabilmek, Sokuluvermek, Soluyabilmek, Soyunabilmek, Soyunuvermek, Sömürebilmek, Söylettirmek, Sözlükleşmek, Sulayabilmek, Sunulabilmek, Süpürüvermek

11 Harfli Kelimeler

Sabitleşmek, Sabreylemek, Sahiplenmek, Sahnelenmek, Sakinleşmek, Sansürlemek, Sarhoşetmek, Sathileşmek, Sebeplenmek, Sektirmemek, Semerlenmek, Semizlenmek, Semizleşmek, Semizletmek, Senetleşmek, Sepetlenmek, Sergilenmek, Serinlenmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sersemlemek, Seslemlemek, Severlenmek, Sevindirmek, Seyredilmek, Seyreylemek, Sezindirmek, Sezinletmek, Sihirlenmek, Sildirilmek, Silikleşmek, Silkelenmek, Simgeleşmek, Sindirilmek, Sineklenmek, Sinirlenmek, Sinsileşmek, Siperlenmek, Sirkelenmek, Sirkeleşmek, Sivilleşmek, Sivrileşmek, Söğüştürmek, Söndürülmek, Sövüştürmek, Söylemsemek, Söylenilmek, Söyletmemek, Streslenmek, Suflileşmek, Surdinlemek, Süflileşmek, Sülfürlemek, Süngülenmek, Süngüleşmek, Sünnetlemek, Süphelenmek, Sürgülenmek, Sürgületmek, Sürmelenmek, Sürüklenmek, Sürükletmek, Süründürmek, Sürüştürmek, Süzgeçlemek, Sahneletmek, Sahteletmek, Sarkabilmek, Sarsabilmek, Semerletmek, Sendeletmek, Sentezlemek, Sergiletmek, Serpebilmek, Seviştirmek, Sündürülmek, Süratlenmek

10 Harfli Kelimeler

Sadeleşmek, Sahileşmek, Sahnelemek, Sakinlemek, Salıvermek, Sekilenmek, Semeleşmek, Semerlemek, Semizlemek, Sendelemek, Sepetlemek, Sepilenmek, Sergilemek, Serinlemek, Serpelemek, Serptirmek, Sertlenmek, Sertleşmek, Seveklemek, Sevilmemek, Sev-in-mek, Sevmeyecek, Seyreltmek, Sezinlemek, Sikkelemek, Siklememek, Sildirtmek, Silkelemek, Silktirmek, Simgelemek, Sinirlemek, Sivriltmek, Sivrisinek, Söğüşlemek, Sömürülmek, Sönümlemek, Söylememek, Söylenecek, Söyleyerek, Sümkürtmek, Süngülemek, Süpürülmek, Sürçtürmek, Süregelmek, Sürgülemek, Sürmelemek, Sürüklemek, Sabitlemek, Saçabilmek, Saçıvermek, Sağabilmek, Sağıvermek, Sahtelemek, Salabilmek, Sanabilmek, Sanıvermek, Sapabilmek, Sapıvermek, Sarabilmek, Sarıvermek, Satabilmek, Satıvermek, Savabilmek, Sayabilmek, Sayıvermek, Seçebilmek, Seçtirtmek, Serebilmek, Serivermek, Sevdirtmek, Sevebilmek, Sezebilmek, Sıçabilmek, Sığabilmek, Sıkabilmek, Sıkıvermek, Sızabilmek, Sızıvermek, Silebilmek, Silivermek, Sokabilmek, Sokuvermek, Sorabilmek, Soruvermek, Soyabilmek, Sökebilmek, Söndürtmek, Sönüvermek, Sövebilmek, Sunabilmek, Sunuvermek, Susabilmek, Susuvermek, Sürdürtmek, Sürebilmek, Süregitmek, Sürttürmek, Sürüvermek, Sütrelemek, Süzebilmek

9 Harfli Kelimeler

Sabretmek, Sarıçiçek, Seçtirmek, Seğirtmek, Sekilemek, Sektirmek, Semirtmek, Sepelemek, Sepilemek, Serdetmek, Serdirmek, Serpilmek, Sertelmek, Seslenmek, Sesletmek, Setretmek, Sevdirmek, Sevinerek, Sevketmek, Seyirtmek, Seyrelmek, Seyretmek, Sezdirmek, Sırretmek, Siftinmek, Siktirmek, Sildirmek, Silkinmek, Sindirmek, Sinematek, Sislenmek, Sivrilmek, Sobelemek, Söğdürmek, Söktürmek, Söndürmek, Sövdürmek, Söylenmek, Söyleşmek, Söyletmek, Sözlenmek, Sözleşmek, Sümkürmek, Sündürmek, Süprülmek, Süpürtmek, Sürdürmek, Sürtülmek, Sürtünmek, Sürtüşmek, Süslenmek, Süsletmek, Sütlenmek, Süzdürmek, Süzülerek, Selbetmek, Silkilmek, Sotelemek, Sömürtmek

8 Harfli Kelimeler

Seçilmek, Seğirmek, Seğremek, Semirmek, Serilmek, Seslemek, Sevilmek, Sevinmek, Sevişmek, Sevmemek, Sezilmek, Sezinmek, Sezmemek, Sikişmek, Silinmek, Siplemek, Sivişmek, Söğülmek, Söğüşmek, Sökülmek, Sölpümek, Sömürmek, Sövülmek, Sövüşmek, Söylemek, Südremek, Süpürmek, Sürterek, Sürülmek, Sürünmek, Sürütmek, Süslemek, Süzülmek, Seğrimek, Sekitmek, Sekiztek, Sözlemek

7 Harfli Kelimeler

Seçenek, Seçerek, Sepelek, Serpmek, Sevecek, Severek, Silecek, Silkmek, Sürçmek, Sürtmek, Sürümek

6 Harfli Kelimeler

Seçmek, Sekmek, Seksek, Sermek, Sevmek, Seyrek, Sezmek, Sikmek, Silmek, Sinmek, Siymek, Söğmek, Sökmek, Sönmek, Sövmek, Sünmek, Sürmek, Süsmek, Süymek, Süzmek, Süğmek, Süvmek

5 Harfli Kelimeler

Selek, Senek, Sepek, Seyek, Sinek, Siyek, Sübek, Sümek, Sünek, Sürek, Süyek, Süzek

3 Harfli Kelimeler

Sek

Bazı S ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


sabretmek : dayanmak, katlanmak, çıdamak, hazmetmek, kendini tutmak, sabır etmek
sahileşmek : gerçekleşmek
sektirmemek : aksatmamak
sembolleştirmek : simgeleştirmek
sepilenmek : tabaklanmak
serpilmek : gelişmek, büyümek, şenelmek
sertelmek : sert, sertleşmek
seslenmek : çağırmak, ünlemek, çığırmak, haykırmak, hitap etmek, ses etmek
sesletmek : telaffuz etmek
sev-in-mek : türev
severek : bayıla bayıla
sevilmek : beğenilmek
sevindirmek : gönendirmek, hatırını hoş etmek, hoşnut etmek
sevmeyecek : olumsuzluk eki
sihirlenmek : büyülenmek
silkelenmek : silkinmek
sömürülmek : yüzülmek
söylemek : türkü, yazmak, düzmek, anlatmak, hatırlatmak, şarkı, demek, konuşmak, ağzına almak, atmak, ayıt, beyan etmek, buyurmak, çekmek, çıkarmak, dökmek, falso yapmak, hikâye etmek

Bazı S ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


sek :

TDK:
şek

S ile başlayan EK ile biten İlçe isimleri

Siverek (Şanlıurfa)

S ile başlayan EK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seçenek Etkisi - Yazar: Yılmaz Yunak

Kelime Bulma Motoru