S ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında S harfi bulunan ve EK ile biten 564 adet kelime bulunuyor.Başında S harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında S harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında S harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Sabitleştirebilmek, Sonuçlandırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Sıkıntıyıgidermek, Sadeleştirebilmek, Sembolleştirilmek, Sevimsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Sabitleştirilmek, Samimileşivermek, Sanayileşebilmek, Sansürleyebilmek, Serbestleştirmek, Serpiştirebilmek, Seslendirebilmek, Sıklaştırabilmek, Simgeleştirilmek, Sonlandırabilmek, Sosyalleşebilmek, Süreğenleştirmek, Süreklileştirmek

15 Harfli Kelimeler

Sabrınıtüketmek, Sanayileştirmek, Sembolleştirmek, Seviyesizleşmek, Seyrekleştirmek, Sistemleştirmek, Sosyalleştirmek, Süblimleştirmek, Sabahlayabilmek, Sabitleşebilmek, Saçmalayabilmek, Sadeleştirilmek, Sahiplenebilmek, Sahneleyebilmek, Sakinleşebilmek, Savuşturabilmek, Selamlaşabilmek, Selamlayabilmek, Sepetleyebilmek, Sergileyebilmek, Serinletebilmek, Serinleyebilmek, Sersemleştirmek, Sessizleştirmek, Sevindirebilmek, Sezinleyebilmek, Sığıştırabilmek, Sıkıştırabilmek, Sınıflayabilmek, Silkelenebilmek, Silkeleyebilmek, Sindirilebilmek, Sinirlenebilmek, Sokuşturabilmek, Sokuşturuvermek, Sorgulanabilmek, Sorgulatabilmek, Sorgulayabilmek, Soruşturabilmek, Soyutlayabilmek, Söndürülebilmek, Sterilleştirmek, Sulandırabilmek, Sürüklenebilmek, Sürükleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Sabitleştirmek, Sakinleştirmek, Sathileştirmek, Saygıgöstermek, Sevimsizleşmek, Silikleştirmek, Simgeleştirmek, Sinirlendirmek, Sivilleştirmek, Sivrileştirmek, Süphelendirmek, Sürdürümletmek, Sürüklendirmek, Sadeleşebilmek, Sahiplendirmek, Saldırtabilmek, Sebeplendirmek, Serinlendirmek, Serpiştirilmek, Sertleşebilmek, Seslendirilmek, Sıralanabilmek, Sıralayabilmek, Sıralayıvermek, Sırtlayabilmek, Sordurtabilmek, Stoklayabilmek, Süratlendirmek, Sürdürümlenmek

13 Harfli Kelimeler

Sadeleştirmek, Sahileştirmek, Serserileşmek, Sertleştirmek, Sevimlileşmek, Sıkıntıvermek, Sırrınıçözmek, Sömürgeleşmek, Sürdürülmemek, Süreğenleşmek, Süründürülmek, Sabredebilmek, Sağlanabilmek, Sağlayabilmek, Saklanabilmek, Saklanıvermek, Saklayabilmek, Saldırabilmek, Saldırıvermek, Sallanabilmek, Sallayabilmek, Sallayıvermek, Saplanabilmek, Saplanıvermek, Saplayabilmek, Saplayıvermek, Saptanabilmek, Saptayabilmek, Saptırabilmek, Sarkıtabilmek, Sattırabilmek, Savrulabilmek, Saydırabilmek, Seçtirebilmek, Sektirebilmek, Serbestleşmek, Seslenebilmek, Sevdirebilmek, Sevindirilmek, Seyredebilmek, Seyredivermek, Sezdirebilmek, Sıçratabilmek, Sıçrayabilmek, Sığdırabilmek, Sığdırıvermek, Sıyrılabilmek, Sızdırabilmek, Sildirebilmek, Silkinebilmek, Sindirebilmek, Sivrilebilmek, Sollayabilmek, Somurtabilmek, Sordurabilmek, Söndürebilmek, Söylenebilmek, Söyletebilmek, Söyleyebilmek, Söyleyivermek, Suçlanabilmek, Suçlayıvermek, Susturabilmek, Susturuvermek, Sündürebilmek, Sürdürebilmek, Sürdürümlemek, Süsleyebilmek

12 Harfli Kelimeler

Sabredememek, Saçlarıörmek, Salıverilmek, Samimileşmek, Sanayileşmek, Sanısıvermek, Sansürlenmek, Sarımercimek, Seçkinleşmek, Sembolleşmek, Serbestlemek, Serpiştirmek, Sersemleşmek, Sersemletmek, Seslendirmek, Sessizleşmek, Seyrekleşmek, Seyreltilmek, Silkindirmek, Sislendirmek, Sistemleşmek, Sistirelemek, Siyanürlemek, Sosyalleşmek, Söyleyememek, Sözlendirmek, Sterilleşmek, Süblimleşmek, Sümsükleşmek, Süngerleşmek, Sürtükleşmek, Sürtüştürmek, Süslendirmek, Sütlendirmek, Süzgünleşmek, Saçılabilmek, Saçılıvermek, Sakınabilmek, Salınabilmek, Sarılabilmek, Sarılıvermek, Sarınabilmek, Sataşabilmek, Satılabilmek, Savaşabilmek, Savunabilmek, Savurabilmek, Savuşuvermek, Sayılabilmek, Seçilebilmek, Selametlemek, Serilebilmek, Sevilebilmek, Sevinebilmek, Sevişebilmek, Seyrettirmek, Sezilebilmek, Sığınabilmek, Sığınıvermek, Sıkışabilmek, Sıkışıvermek, Sınanabilmek, Sınayabilmek, Sırıtabilmek, Sırıtıvermek, Sıvanabilmek, Sıvışabilmek, Sıyırabilmek, Sıyırıvermek, Silinebilmek, Soğutabilmek, Sokulabilmek, Sokuluvermek, Soluyabilmek, Soyunabilmek, Soyunuvermek, Sömürebilmek, Söylettirmek, Sözlükleşmek, Sulayabilmek, Sunulabilmek, Süpürüvermek

11 Harfli Kelimeler

Sabitleşmek, Sabreylemek, Sahiplenmek, Sahnelenmek, Sakinleşmek, Sansürlemek, Sarhoşetmek, Sathileşmek, Sebeplenmek, Sektirmemek, Semerlenmek, Semizlenmek, Semizleşmek, Semizletmek, Senetleşmek, Sepetlenmek, Sergilenmek, Serinlenmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sersemlemek, Seslemlemek, Severlenmek, Sevindirmek, Seyredilmek, Seyreylemek, Sezindirmek, Sezinletmek, Sihirlenmek, Sildirilmek, Silikleşmek, Silkelenmek, Simgeleşmek, Sindirilmek, Sineklenmek, Sinirlenmek, Sinsileşmek, Siperlenmek, Sirkelenmek, Sirkeleşmek, Sivilleşmek, Sivrileşmek, Söğüştürmek, Söndürülmek, Sövüştürmek, Söylemsemek, Söylenilmek, Söyletmemek, Streslenmek, Suflileşmek, Surdinlemek, Süflileşmek, Sülfürlemek, Süngülenmek, Süngüleşmek, Sünnetlemek, Süphelenmek, Sürgülenmek, Sürgületmek, Sürmelenmek, Sürüklenmek, Sürükletmek, Süründürmek, Sürüştürmek, Süzgeçlemek, Sahneletmek, Sahteletmek, Sarkabilmek, Sarsabilmek, Semerletmek, Sendeletmek, Sentezlemek, Sergiletmek, Serpebilmek, Seviştirmek, Sündürülmek, Süratlenmek

10 Harfli Kelimeler

Sadeleşmek, Sahileşmek, Sahnelemek, Sakinlemek, Salıvermek, Sekilenmek, Semeleşmek, Semerlemek, Semizlemek, Sendelemek, Sepetlemek, Sepilenmek, Sergilemek, Serinlemek, Serpelemek, Serptirmek, Sertlenmek, Sertleşmek, Seveklemek, Sevilmemek, Sev-in-mek, Sevmeyecek, Seyreltmek, Sezinlemek, Sikkelemek, Siklememek, Sildirtmek, Silkelemek, Silktirmek, Simgelemek, Sinirlemek, Sivriltmek, Sivrisinek, Söğüşlemek, Sömürülmek, Sönümlemek, Söylememek, Söylenecek, Söyleyerek, Sümkürtmek, Süngülemek, Süpürülmek, Sürçtürmek, Süregelmek, Sürgülemek, Sürmelemek, Sürüklemek, Sabitlemek, Saçabilmek, Saçıvermek, Sağabilmek, Sağıvermek, Sahtelemek, Salabilmek, Sanabilmek, Sanıvermek, Sapabilmek, Sapıvermek, Sarabilmek, Sarıvermek, Satabilmek, Satıvermek, Savabilmek, Sayabilmek, Sayıvermek, Seçebilmek, Seçtirtmek, Serebilmek, Serivermek, Sevdirtmek, Sevebilmek, Sezebilmek, Sıçabilmek, Sığabilmek, Sıkabilmek, Sıkıvermek, Sızabilmek, Sızıvermek, Silebilmek, Silivermek, Sokabilmek, Sokuvermek, Sorabilmek, Soruvermek, Soyabilmek, Sökebilmek, Söndürtmek, Sönüvermek, Sövebilmek, Sunabilmek, Sunuvermek, Susabilmek, Susuvermek, Sürdürtmek, Sürebilmek, Süregitmek, Sürttürmek, Sürüvermek, Sütrelemek, Süzebilmek

9 Harfli Kelimeler

Sabretmek, Sarıçiçek, Seçtirmek, Seğirtmek, Sekilemek, Sektirmek, Semirtmek, Sepelemek, Sepilemek, Serdetmek, Serdirmek, Serpilmek, Sertelmek, Seslenmek, Sesletmek, Setretmek, Sevdirmek, Sevinerek, Sevketmek, Seyirtmek, Seyrelmek, Seyretmek, Sezdirmek, Sırretmek, Siftinmek, Siktirmek, Sildirmek, Silkinmek, Sindirmek, Sinematek, Sislenmek, Sivrilmek, Sobelemek, Söğdürmek, Söktürmek, Söndürmek, Sövdürmek, Söylenmek, Söyleşmek, Söyletmek, Sözlenmek, Sözleşmek, Sümkürmek, Sündürmek, Süprülmek, Süpürtmek, Sürdürmek, Sürtülmek, Sürtünmek, Sürtüşmek, Süslenmek, Süsletmek, Sütlenmek, Süzdürmek, Süzülerek, Selbetmek, Silkilmek, Sotelemek, Sömürtmek

8 Harfli Kelimeler

Seçilmek, Seğirmek, Seğremek, Semirmek, Serilmek, Seslemek, Sevilmek, Sevinmek, Sevişmek, Sevmemek, Sezilmek, Sezinmek, Sezmemek, Sikişmek, Silinmek, Siplemek, Sivişmek, Söğülmek, Söğüşmek, Sökülmek, Sölpümek, Sömürmek, Sövülmek, Sövüşmek, Söylemek, Südremek, Süpürmek, Sürterek, Sürülmek, Sürünmek, Sürütmek, Süslemek, Süzülmek, Seğrimek, Sekitmek, Sekiztek, Sözlemek

7 Harfli Kelimeler

Seçenek, Seçerek, Sepelek, Serpmek, Sevecek, Severek, Silecek, Silkmek, Sürçmek, Sürtmek, Sürümek

6 Harfli Kelimeler

Seçmek, Sekmek, Seksek, Sermek, Sevmek, Seyrek, Sezmek, Sikmek, Silmek, Sinmek, Siymek, Söğmek, Sökmek, Sönmek, Sövmek, Sünmek, Sürmek, Süsmek, Süymek, Süzmek, Süğmek, Süvmek

5 Harfli Kelimeler

Selek, Senek, Sepek, Seyek, Sinek, Siyek, Sübek, Sümek, Sünek, Sürek, Süyek, Süzek

3 Harfli Kelimeler

Sek

Bazı S ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


sahileşmek : gerçekleşmek
sakinlemek : sakinleşmek
sebeplenmek : nasibini almak, nasiplenmek
seçerek : seçmece
seçmek : üstün, iyi, ayırmak, bulmak, fark etmek, görmek, ihtiyar etmek, öğürtlemek, rast getirmek, saylamak, seçim yapmak, tanımak, tercih elmek, teşhis etmek
sepetlemek : sepet havası çalmak
sertleştirmek : pekiştirmek
sevinmek : etekleri zil çalmak, gönenmek, kendi kendine gelin güvey olmak, memnun olmak, ruhunda güneş açmak, şad olmak, şen olmak, şenelmek, temş
sezmemek : gafillik etmek
sikkelemek : damgalatmak, mühürletmek
sikmek : mahvetmek, becermek, bellemek
siplemek : batırmak
sivişmek : sıvışmak
söğmek : sövmek
sömürülmek : yüzülmek
sümsükleşmek : miskinleşmek, pısırıklaşmak
sündürmek : esnetmek
sürdürmek : devam etmek, eksik etmemek, idame etmek, kalmak, olmak, temdit etmek, vazife görmek

Bazı S ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


sistemleşmek :

TDK:
1. nsz Sistemli duruma gelmek
2. Sistem durumuna gelmek

sürmelenmek :
TDK:
nsz Sürmeleme işi yapılmak

sürümek :
TDK:
1. -i Bir şeyi yerden kaldırmaksızın çekerek, iterek götürmek, sürüklemek
2. Hafif bir şeyi sürüklemek
"Ey gökten yere nazlı bir sultan gibi eteklerini basamaklarda sürüyerek aheste aheste inen yolcu! Kaçıncı basamaktasın?" - A. N. Asya
3. Herhangi bir sebepten dolayı güçlükle yürümek
4. Bir şeyi peşine takmak, alıp götürmek
"Diyar diyar beni aldı / Sürüdü gönlüm sürüdü" - Âşık Veysel

S ile başlayan EK ile biten İlçe isimleri

Siverek (Şanlıurfa)

Kelime Bulma Motoru