S ile başlayan AR ile biten kelimeler

Başında S harfi bulunan ve AR ile biten 71 adet kelime bulunuyor.Başında S harfi bulunan ve AR ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında S harfi bulunan ve AR ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında S harfi bulunan ve AR ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Sınırlandırmalar

15 Harfli Kelimeler

Süzgeçgagalılar

14 Harfli Kelimeler

Sağladığıyarar

13 Harfli Kelimeler

Sıcaklıkyayar, Sorumluluklar, Soruşturmalar

12 Harfli Kelimeler

Salahiyettar, Sınırlamalar, Sıçanımsılar

11 Harfli Kelimeler

Saptırmalar

10 Harfli Kelimeler

Sağlamalar, Sarfınazar, Sarıklılar, Saykal-kar, Sermayedar, Sıkıntılar, Sıradağlar, Sifonlular, Sineksavar, Sitayişkar, Sölomlular, Solucanlar

9 Harfli Kelimeler

Sancaktar, Snack-bar, Soysuzlar, Sporlular, Sultanlar, Süreyazar

8 Harfli Kelimeler

Safhalar, Sağanlar, Sahildar, Salgılar, Salmalar, Sanatkar, Sedefkar, Sesyayar, Sesyazar, Silahtar, Sitemkar, Siyehkar, Sonbahar, Soylular, Subaylar, Suratlar, Susallar, Sahtekar, Sebatkar, Sihirkar

7 Harfli Kelimeler

Santiar, Sapakar, Sayılar, Semalar, Sikalar, Slavlar, Subasar

6 Harfli Kelimeler

Sansar, Sazkar, Serdar, Seyyar, Sırlar, Sırtar, Simsar, Suçlar, Surlar

5 Harfli Kelimeler

Sagar, Sakar, Sanar, Sayar, Sigar, Sonar

4 Harfli Kelimeler

Star

Bazı S ile başlayan AR ile biten kelimelerin eş anlamlıları


safhalar : safahat
sahtekar : kantinci
sahtekâr : düzmeci, sahteci, kalaycı, kampanacı
sakar : çört
salâhiyettar : yetkili
salgılar : ifrazat
salmalar : tekâlif
sanar : sansargiller
sanatkâr : sanatçı, usta, mahir, artist
sancaktar : alemdar
sapakar : kerpeten
saptırmalar : müzahrefat
sarfınazar : sayılmama, vazgeçme
sarıklılar : ilmiye
sayılar : rukum
sebatkar : ebrek
sebatkâr : direşken, sebatlı
sedefkâr : sedefçi
serdar : başkomutan
sermayedar : anamalcı, sermayeci, kapitalist
sesyazar : gramofon, fonograf
sıcaklıkyayar : termograf
sıkıntılar : ahzan, teessürat
sınırlamalar : tahdidat
sınırlandırmalar : kayıt kuyut
sırlar : esrar
silâhtar : sadrazam
simsar : komisyoncu
sitayişkâr : övücü, öven
solucanlar : halkalılardan, tenya
sorumluluklar : tekalif
soruşturmalar : tahkikat
soylular : zadegân
star : sinema, yıldız, film yıldızı

Bazı S ile başlayan AR ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


sarfınazar :

TDK:
1. isim Saymama, dikkate almama
2. Vazgeçme

sazkâr :
TDK:
isim, müzik Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

serdar :
TDK:
isim Başkomutan
"Bu selvi ormanının içinde nice vezirler, serdarlar, kazaskerler metfundur." - S. M. Alus

S ile başlayan AR ile biten İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Serinhisar (Denizli)
Sivrihisar (Eskişehir)
Seferihisar (İzmir)

S ile başlayan AR ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Serdar Mahmut Tarzi Han ve Anıları - Afgan Aydınlanmasının Mimari - Yazar: Süleyman Özmen

S ile başlayan AR ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 74: Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin.
TEVBE - 98: Bedevîlerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını angarya sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (Bekledikleri) o kötü belâ kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir.

Kelime Bulma Motoru