RE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında RE harfleri bulunan ve K ile biten 68 adet kelime bulunuyor.Başında RE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında RE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında RE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Resmileştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Renklendirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Resimlendirmek, Resmileştirmek, Renklenivermek

13 Harfli Kelimeler

Renklendirmek, Revizyonculuk, Reddedebilmek, Resmedebilmek

12 Harfli Kelimeler

Rekortmenlik, Reddettirmek, Refakatçilik, Rehbersizlik, Rekabetçilik

11 Harfli Kelimeler

Redaktörlük, Reddedilmek, Reddeylemek, Reddolunmak, Reformculuk, Rendelenmek, Resimleşmek, Resmileşmek, Revanicilik, Revanlaşmak, Rezilleşmek, Reklamcılık

10 Harfli Kelimeler

Reçelcilik, Rejisörlük, Remilcilik, Rencidelik, Rençberlik, Rençperlik, Rendelemek, Renklenmek, Renksizlik, Renktaşlık, Resimlemek, Restleşmek, Realistlik, Resimcilik, Reşmecilik

9 Harfli Kelimeler

Recmetmek, Reddetmek, Rehberlik, Rektörlük, Rekzetmek, Renklemek, Renklilik, Repoculuk, Resmetmek, Ressamlık, Rezelemek, Rengarenk, Renkçilik

8 Harfli Kelimeler

Reçellik, Refetmek, Resimlik, Resmilik, Rezillik, Reşitlik

7 Harfli Kelimeler

Reislik, Retorik, Reellik

6 Harfli Kelimeler

Replik, Revnak

5 Harfli Kelimeler

Refik, Revak

4 Harfli Kelimeler

Renk

Bazı RE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


redaktörlük : yayındüzencilik, yazıdüzencilik
reddeylemek : reddetmek
refik : arkadaş, koca, eş, zevç, dost, eşlik, yardak
rehberlik : kılavuzluk
rejisörlük : yönetmenlik
reklamcılık : tanıtıcılık
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
rençberlik : çiftçilik, ırgatlık
rençperlik : ırgatlık
rendelemek : yontarlamak, pahlamak
rengarenk : alaca
rengârenk : alacalı, renk renk
renk : nitelik, boya, gûn, ireng, uymak, üslûp
renklendirmek : neşelendirmek
renklenmek : canlılık, renk gelmek
resimlemek : resimlendirmek
resimlendirmek : resimlemek
resimlik : albüm
resmetmek : işlemek, nakşetmek, çizmek
resmîlik : resmiyet
revizyonculuk : revizyonizm
revnak : parlaklık
rezillik : rezalet, düşkünlük, rüsvaylik

Bazı RE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


reddetmek :

TDK:
1. nsz Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek
"Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti." - S. F. Abasıyanık
2. -den Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
"Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım." - H. E. Adıvar
3. Yalanlamak, çürütmek
"Büyük bir nefretle bu adi yalanı reddederim." - A. H. Çelebi

reklâmcılık :
TDK:
reklamcılık

renklemek :
TDK:
-i Boyamak, renk vermek

Kelime Bulma Motoru