RE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında RE harfleri bulunan ve K ile biten 68 adet kelime bulunuyor.Başında RE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında RE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında RE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Resmileştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Renklendirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Resimlendirmek, Resmileştirmek, Renklenivermek

13 Harfli Kelimeler

Renklendirmek, Revizyonculuk, Reddedebilmek, Resmedebilmek

12 Harfli Kelimeler

Rekortmenlik, Reddettirmek, Refakatçilik, Rehbersizlik, Rekabetçilik

11 Harfli Kelimeler

Redaktörlük, Reddedilmek, Reddeylemek, Reddolunmak, Reformculuk, Rendelenmek, Resimleşmek, Resmileşmek, Revanicilik, Revanlaşmak, Rezilleşmek, Reklamcılık

10 Harfli Kelimeler

Reçelcilik, Rejisörlük, Remilcilik, Rencidelik, Rençberlik, Rençperlik, Rendelemek, Renklenmek, Renksizlik, Renktaşlık, Resimlemek, Restleşmek, Realistlik, Resimcilik, Reşmecilik

9 Harfli Kelimeler

Recmetmek, Reddetmek, Rehberlik, Rektörlük, Rekzetmek, Renklemek, Renklilik, Repoculuk, Resmetmek, Ressamlık, Rezelemek, Rengarenk, Renkçilik

8 Harfli Kelimeler

Reçellik, Refetmek, Resimlik, Resmilik, Rezillik, Reşitlik

7 Harfli Kelimeler

Reislik, Retorik, Reellik

6 Harfli Kelimeler

Replik, Revnak

5 Harfli Kelimeler

Refik, Revak

4 Harfli Kelimeler

Renk

Bazı RE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


redaktörlük : yayındüzencilik, yazıdüzencilik
reddetmek : tepmek, tanımamak, yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek, kusmak, protesto etmek, reddeylemek
reddeylemek : reddetmek
refetmek : gidermek
rehberlik : kılavuzluk
reislik : başkanlık
rejisörlük : yönetmenlik
reklamcılık : tanıtıcılık
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
rençperlik : ırgatlık
rendelemek : yontarlamak, pahlamak
rengarenk : alaca
rengârenk : alacalı, renk renk
renk : nitelik, boya, gûn, ireng, uymak, üslûp
renklendirmek : neşelendirmek
renklenmek : canlılık, renk gelmek
replik : oyunda
resimlendirmek : resimlemek
resimlik : albüm
resmetmek : işlemek, nakşetmek, çizmek
revak : sundurma
revizyonculuk : revizyonizm
revnak : parlaklık
rezillik : rezalet, düşkünlük, rüsvaylik

Bazı RE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


rençperlik :

TDK:
isim Rençper olma durumu, rençperin işi, ırgatlık
"Gününü bitirince sakat koluyla, düşük gündelikle rençperlik etti." - Halikarnas Balıkçısı

rendelemek :
TDK:
1. -i Rende ile pürüzlerini gidermek, istenilen biçimi vermek
"Tahtayı rendelemek."
2. nsz Rende ile ufak parçalara ayırmak
"Peynir rendelemek."

resimlemek :
TDK:
1. -i Bir yazının konusu ile ilgili resimleri o yazının uygun yerine koymak
2. Herhangi bir konuyu resimlerle anlatmak
"Yazar, kitabını resimledi."

RE ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 13: Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır.

Kelime Bulma Motoru