ARE ile biten kelimeler

Sonunda ARE harfleri bulunan 45 adet kelime bulunuyor.Sonunda ARE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda ARE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda ARE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ruhsarçruhsare, Santimetrekare

13 Harfli Kelimeler

Kilometrekare

9 Harfli Kelimeler

Ciğerpare, Palaspare, Şekerpare, Varakpare, Birimkare, Metrekare, Sivrifare

8 Harfli Kelimeler

Bilahare, İstihare, İstişare, Pitikare, Pötikare

7 Harfli Kelimeler

Aşikare, Deklare, Fevvare, İstiare, Mekkare, Nakkare, Seyyare, Şahtare, Tayyare, Yekpare, Tamkare

6 Harfli Kelimeler

Kabare, Minare, Suvare, Şerare, Biçare

5 Harfli Kelimeler

Avare, Idare, İbare, İdare, Muare, Suare, Usare, Emare

4 Harfli Kelimeler

Çare, Hare, İare, Kare, Fare, Pare

Bazı ARE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


aşikâre :

TDK:
zarf Açıkça, belli ederek, saklamadan
"Kötülüğün aşikâre yapıldığını hiç gördün mü Ali ağa?" - S. F. Abasıyanık

fevvare :
TDK:
isim Fıskiye

ARE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Nişantaşı Suare - Yazar: İbrahim Yıldırım

ARE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 153: Ehl-i kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Musa'dan, bunun daha büyüğünü istemişler de, «Bize Allah'ı apaçık göster» demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Bilâhare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağıyı (tanrı) edindiler. Biz bunu da affettik. Ve Musa'ya apaçık delil (ve yetki) verdik.

Kelime Bulma Motoru