REN ile başlayan kelimeler

Başında REN harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.Başında REN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında REN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında REN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Renklendirilmesine

17 Harfli Kelimeler

Renklendirebilmek

16 Harfli Kelimeler

Renklendirebilme

14 Harfli Kelimeler

Rendelenebilen, Renklenivermek

13 Harfli Kelimeler

Rendelenmemiş, Renklendirici, Renklendirmek, Renkleniverme

12 Harfli Kelimeler

Renklendirme

11 Harfli Kelimeler

Rendelenmek, Rendelenmiş, Renkgideren

10 Harfli Kelimeler

Rencidelik, Rençberlik, Rençperlik, Rendelemek, Rendelenme, Renklemeli, Renklenmek, Renkseyici, Renksizlik, Renktaşlık, Rendeleniş, Renovasyon

9 Harfli Kelimeler

Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Rengarenk, Renkçilik

8 Harfli Kelimeler

Rendesiz, Renkleme, Renkseme

7 Harfli Kelimeler

Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş

6 Harfli Kelimeler

Rencür, Renkçi, Renkli, Renyum

5 Harfli Kelimeler

Rende, Rengi

4 Harfli Kelimeler

Renk

Bazı REN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


rencber : ırgat
rencide : incinmiş
rencür : hasta
rençber : çiftçi, ırgat
rençberlik : çiftçilik, ırgatlık
rençper : işçi, tarla, bağ, bahçe, ırgat, çiftçi
rençperlik : ırgatlık
rende : yontar, peynir, soğan
rendelemek : yontarlamak, pahlamak
rendelenebilen : plâstik cam
rendelenmemiş : rendesiz
rendelenmiş : rendeli
rendeli : rendelenmiş
rendesiz : rendelenmemiş
rendide : ufaltılmış, düzeltilmiş
rengarenk : alaca
rengârenk : alacalı, renk renk
rengi : argon, azot, hidrojen, nesne, oksijen, oleik
rengini : demli, solgun
renk : nitelik, boya, gûn, ireng, uymak, üslûp
renkçi : ışığı
renklemek : boyamak
renklenmek : canlılık, renk gelmek
renkler : elvan
renklerde : bakmak
renkli : neşeli

Bazı REN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


rençperlik :

TDK:
isim Rençper olma durumu, rençperin işi, ırgatlık
"Gününü bitirince sakat koluyla, düşük gündelikle rençperlik etti." - Halikarnas Balıkçısı

rende :
TDK:
1. isim Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
2. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıları bulunan, peynir, soğan, havuç vb.ni ufak parçalara ayırmak için kullanılan mutfak aleti
3. Bu aletle ufak parçalara ayrılmış şey
"Peynir rendesi. Sabun rendesi."

renkleme :
TDK:
isim Renklemek işi

REN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 138: Allah'ın (verdiği) rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz (deyin).

Kelime Bulma Motoru