KU ile başlayan U ile biten kelimeler

Başında KU harfleri bulunan ve U ile biten 62 adet kelime bulunuyor.Başında KU harfleri bulunan ve U ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KU harfleri bulunan ve U ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında KU harfleri bulunan ve U ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Kulakdavulu

10 Harfli Kelimeler

Kurşunumsu, Kurtuluşlu

9 Harfli Kelimeler

Kudurtucu, Kuruntucu, Kuruntulu, Kusturucu, Kuşlokumu, Kuzeydoğu, Kulaktozu

8 Harfli Kelimeler

Kuçukuçu, Kullukçu, Kurşuncu, Kurşunlu, Kurşunsu, Kuruluşu, Kurutucu, Kuskunlu, Kuşburnu, Kuyruklu

7 Harfli Kelimeler

Kuloğlu, Kunduru, Kupkuru, Kurgucu, Kurgulu, Kurumlu, Kuruntu, Kusuntu, Kusurlu, Kuşkucu, Kuşkulu, Kuyumcu, Kumrucu, Kuskunu

6 Harfli Kelimeler

Kulplu, Kungfu, Kurtlu, Kurucu, Kurulu, Kusuru, Kutucu, Kutulu, Kuyucu, Kuzulu, Kuruşu

5 Harfli Kelimeler

Kumcu, Kumlu, Kumru, Kurgu, Kuşçu, Kuşku, Kutlu, Kutnu, Kuytu, Kumsu

4 Harfli Kelimeler

Kuçu, Kuğu, Kuku, Kuru, Kutu, Kuyu, Kuzu

Bazı KU ile başlayan U ile biten kelimelerin eş anlamlıları


kuçu : köpek
kuku : yemiş, köpek, lale, baykuş, vajina, vajen, dölyolu
kulakdavulu : kulakzarı
kuloğlu : kul oğlu
kulplu : kupa, maşrapa, testi
kumlu : kumsal
kunduru : sarı
kupkuru : belirgin, net
kurgu : montaj, anahtar, spekülâsyon, çatı, muakale
kurgucu : montajcı
kurşunsu : kurşunumsu
kurşunumsu : kurşunsu
kurtlu : kurtlanmış
kuru : katıksız, yoksulluk, heyecanı, tekdüze, suyu, arık, sıska, lâgar, kaknem, döşenmemiş, çıplak, düzayak, etsiz, hamhalat, içsiz, iskelet, kozalak, şizokarp, tıngır mıngır, yâbis
kurucu : müessis, bani
kurulu : yerleşmiş, oturmuş

Bazı KU ile başlayan U ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kumru :

TDK:
1. isim, hayvan bilimi Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
2. Özellikle Ege Bölgesi ne özgü, sandviç ekmeğinin içine domates, peynir ve biber konularak yapılan bir yiyecek türü

kurgu :
TDK:
1. isim Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
2. Zembereğin kurulmuş olma durumu
"Saatin kurgusu bitmiş."
3. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj
"Demir fabrikasının kurgusu bitti."
4. Bir işe hazırlamak için yapılan telkin
"Bankacılardan birkaçının kurgularıyla belediye başkanlığına adaylığını koymuştu." - M. Ş. Esendal
5. edebiyat Çatı
6. felsefe Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon
7. sinema, TV (***) Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj
8. sinema, TV (***) Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser

kuruntu :
TDK:
1. isim Yanlış ve yersiz düşünce, evham
"Evlenmek kuruntusu ile satılmaya giden iki mahalle kızı sol tarafta." - A. Gündüz
2. Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese
"Sözü dinlenmeyen bir siyasi liderin kuruntusu seziliyordu." - Y. K. Karaosmanoğlu
3. Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, vehim
"Bu davranış yersiz kuruntuların tam bir panzehridir." - H. Taner

KU ile başlayan U ile biten İlçe isimleri

Kurşunlu (Çankırı)
Kumlu (Hatay)
Kulu (Konya)
Kumru (Ordu)

KU ile başlayan U ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kuyu ve Sarkaç - Yazar: Edgar Allan Poe
Uykulu Kuytu Söylencesi - Yazar: Washington Irving
Yüzümdeki Kuyu - Yazar: Metin Kaygalak
Yengeçli Kuyu - Yazar: Fatih Uslu
Kör Kuyu - Yazar: İlker Balkan
Yeşil Kuyu Sonbahar - Yazar: Sercan Gördüm
Kuytu Sularda Zaman - Yazar: Eray Canberk

Kelime Bulma Motoru