KUL ile başlayan kelimeler

Başında KUL harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.Başında KUL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KUL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında KUL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Kullandırabilmek

15 Harfli Kelimeler

Kullandırabilme

14 Harfli Kelimeler

Kullanılmışlık, Kullanımsızlık, Kullanışsızlık

13 Harfli Kelimeler

Kullanılmamak, Kullanılmamış, Kullanılmayan, Kullanımbilim, Kullanabilmek, Kullandırtmak, Kullanımlılık, Kullanışlılık, Kullanıvermek

12 Harfli Kelimeler

Kulakkepçesi, Kulamparalık, Kullandırmak, Kullanıcının, Kullanılamaz, Kullanılması, Kullanılmaya, Kullanabilme, Kullandırtma, Kullanıverme, Kullaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Kulağakaçan, Kulakdavulu, Kulakdemiri, Kullandırma, Kullanılmak, Kullanılmaz, Kullanılmış, Kullanışsız, Kuluçkahane, Kulaksızlık, Kullanımsız, Kullaştırma

10 Harfli Kelimeler

Kulaçlamak, Kulaçlayış, Kullanarak, Kullanılan, Kullanılma, Kullanışlı, Kuluçkalık, Kulunlamak, Kulüpçülük, Kullanımlı

9 Harfli Kelimeler

Kulaçlama, Kulakzarı, Kulampara, Kullanımı, Kullanmak, Kullaşmak, Kulunlama, Kulaktozu

8 Harfli Kelimeler

Kulakçık, Kulaklık, Kulaksız, Kulaktan, Kullanım, Kullanış, Kullanma, Kullaşma, Kullukçu, Kulunluk, Kulüpler

7 Harfli Kelimeler

Kulacık, Kulağın, Kulakçı, Kulaklı, Kuloğlu, Kulpsuz, Kuluçka, Kulunuz, Kulüpçü

6 Harfli Kelimeler

Kulağa, Kullan, Kullap, Kullar, Kulluk, Kulplu, Kulunç, Kulübe, Kulübü, Kulvar, Kulyuç, Kulağı, Kuleli

5 Harfli Kelimeler

Kulaç, Kulak, Kulis, Kulub, Kulun, Kulüp, Kulle

4 Harfli Kelimeler

Kula, Kule, Kulp

3 Harfli Kelimeler

Kul

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kula : yele
kulacık : kulakçık
kulak : örs, baş, kök, kulakçı
kulakçık : kulacık, dikensi, stipul
kulakdemiri : pulluklarda
kulakkepçesi : kulağın
kulaktan : dinleyerek
kulakzarı : kulakdavulu
kulampara : oğlancı, lûtî
kulis : tiyatroda
kullanılamaz : battal olmak
kullanılmamış : bakir
kullanılması : ruhsatlı
kullanılmayan : metrûk
kullanılmış : müstamel, çıkma, ikinci el
kullanım : kullanma, yararlanma, tasarruf, tarifelendirme, tıp elektroniği teknisyeni
kullanma : istimal, hidrojeoloji, hidrojeoloji mühendisi, kullanım, sarf
kullanmak : çalıştırmak, işletmek, değerlendirmek, giymek, takmak, içmek, söylemek, harcamak, sömürmek, yönetmek, dokunmak, dökmek, istimal etmek, işlemek, pala çekmek, sarf etmek, tutmak

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kullanmak :

TDK:
1. -i Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
"Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?" - H. C. Yalçın
2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
"Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi öyle kullanacağız." - H. E. Adıvar
3. İşletmek, değerlendirmek
"Parasını ticarette kullanmak."
4. nsz Giymek, takmak
"Hiç yağmurluk kullanmazdı."
5. nsz Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek
6. nsz Kelimeyi yazmak, söylemek
"Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir." - A. Ş. Hisar
7. Harcamak, sarf etmek
"Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı." - P. Safa
8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek
"Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!" - A. İlhan
9. Araç veya aleti işletmek, yönetmek
"Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir." - B. Felek
10. Bir şeyin gereklerini yerine getirmek

kullap :
TDK:
1. isim İplik üzerine sırma sarmaya yarar bir dolap
2. Bir tür menteşe

KUL ile başlayan İlçe isimleri

Kulp (Diyarbakır)
Kulu (Konya)
Kuluncak (Malatya)
Kula (Manisa)

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaşam Kullanma Kılavuzu - Yazar: Georges Perec
Aşk ve Son Kullanma Tarihli Diğer Şeyler - Yazar: Laura Buzo
Modern Uyarıcıları Kullanma Kılavuzu - Yazar: Honore de Balzac
Kafka'yı Kullanma Kılavuzu - Yazar: Orhan Tuncay

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KAF - 8: Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).

Kelime Bulma Motoru