KU ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında KU harfleri bulunan ve T ile biten 16 adet kelime bulunuyor.Başında KU harfleri bulunan ve T ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında KU harfleri bulunan ve T ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında KU harfleri bulunan ve T ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Kurbiyet, Kutsiyet, Kuvarsit

7 Harfli Kelimeler

Kuartet, Kuintet, Kuyudat

6 Harfli Kelimeler

Kudret, Kuveyt, Kuvvet

5 Harfli Kelimeler

Kubat, Kurut, Kuşet

4 Harfli Kelimeler

Kunt, Kurt, Kuut

3 Harfli Kelimeler

Kut

Bazı KU ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kubat :

TDK:
1. sıfat Kaba, biçimsiz
2. Davranışları kaba olan

kudret :
TDK:
1. isim Güç, erk, erke, iktidar
"Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." - Atatürk
2. Yetenek
"Din adamları halk üzerinde büyük bir telkin kudretine sahiptirler." - M. Kaplan
3. Maddi güç, zenginlik
4. din b. (***) Tanrı yapısı
5. din b. (***) Tanrı nın ezelî gücü
"Balınan yoğrulmuş o sırma saçlar / Kudretten çekilmiş karadır kaşlar" - Halk türküsü

kuvarsit :
TDK:
isim, mineraloji Kum taşı

KU ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kutü'l-Amare Kahramanı - Halil Kut Paşa'nın Hatıraları - Yazar: Halil Kut
Diasporik Kuartet - Yazar: Ahmet Ateş
Birlikten Kuvvet Doğuran Başkan, İsmail Hakkı Dokuzlu - Yazar: İsmail Hakkı...
Diasporik Kuartet - Yazar: Ahmet Ateş
Birlikten Kuvvet Doğuran Başkan, İsmail Hakkı Dokuzlu - Yazar: İsmail Hakkı...

KU ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 160: Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde oniki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, Musa'ya, «Asanı taşa vur!» diye vahyettik. Derhal ondan oniki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık, onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. (Onlara dedik ki) «Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yeyin. » Ama onlar (emirlerimizi dinlememekle) bize değil kendilerine zulmediyorlardı.
YUNUS - 24: Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp, (rengârenk) süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz (âfetimiz) gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için âyetlerimizi böyle açıklıyoruz.
AHKAF - 26: Andolsun ki, onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıverdi.

Kelime Bulma Motoru