GE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten 263 adet kelime bulunuyor.Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirebilmek

18 Harfli Kelimeler

Genelleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Geçersizleştirmek, Gerçekleştirilmek, Geliştirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Gerçekleşebilmek

15 Harfli Kelimeler

Gecekondulaşmak, Geçiştirmecilik, Gençleştirilmek, Gerçekleştirmek, Gerçeküstücülük, Gerginleştirmek, Geciktirebilmek, Geçindirebilmek, Geçiştirebilmek, Geliştirebilmek, Genelleyebilmek, Genişletebilmek, Genişleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Geçmişseverlik, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Gecekonduculuk, Geceleyebilmek, Geçirilebilmek, Gelişigüzellik, Genişlettirmek, Geriletebilmek, Gerileyebilmek, Getirilebilmek, Geveleyivermek

13 Harfli Kelimeler

Geciktirilmek, Geçirimsizlik, Geçiştirilmek, Gelenekleşmek, Geliştirilmek, Gençleştirmek, Genişletilmek, Gerillalaşmak, Gebertebilmek, Geleneksellik, Geleneksizlik, Gelinlikçilik, Genelgeçerlik, Gerdirebilmek, Gerekçesizlik, Gerilimsizlik, Getirtebilmek, Gevşetebilmek, Gevşeyebilmek, Gezdirebilmek

12 Harfli Kelimeler

Geçirimlilik, Gelecekçilik, Gelenekçilik, Genişleterek, Genleştirmek, Gepegencecik, Gerçeklenmek, Gerçekleşmek, Gerekircilik, Gerginleşmek, Gerillacılık, Getiredurmak, Gevezelenmek, Gecikebilmek, Geçilebilmek, Geçinebilmek, Geçirebilmek, Geçirivermek, Geğirebilmek, Gelişebilmek, Gelişimcilik, Gelişivermek, Getirebilmek, Getirimcilik, Getirivermek, Getirttirmek, Gezdiricilik, Gezinebilmek

11 Harfli Kelimeler

Gebertilmek, Gebrelenmek, Geciktirmek, Geçerletmek, Geçersizlik, Geçgeçlemek, Geçimsizlik, Geçindirmek, Geçinememek, Geçirgenlik, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Gelişememek, Geliştirmek, Genelleşmek, Genişletmek, Gerçekçilik, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gereksizlik, Gerektirmek, Germanistik, Gevrekçilik, Gevretilmek, Gevşetilmek, Gezdirilmek, Gezgincilik, Gecikmişlik, Geçerlenmek, Geçişkenlik, Geçişsizlik, Gelirsizlik, Gelişkinlik, Gelişmişlik, Genellenmek

10 Harfli Kelimeler

Gebrelemek, Gecikilmek, Geçerlemek, Geçerlilik, Geçilirlik, Geçilmemek, Geçimlilik, Geçinilmek, Geçirilmek, Gelişmemek, Gençleşmek, Genellemek, Generallik, Genişlemek, Gerekliıik, Gereklilik, Gereksemek, Geriletmek, Getirilmek, Gezegencik, Gezimcilik, Geçebilmek, Geçişlilik, Geçivermek, Gediklilik, Gelebilmek, Gelirlilik, Gelivermek, Genelcilik, Gerdirtmek, Gerebilmek, Gerillalık, Gezebilmek

9 Harfli Kelimeler

Gebertmek, Gecelemek, Geçicilik, Geçirtmek, Geçkinlik, Gemicilik, Gemlenmek, Genbirlik, Gencelmek, Genleşmek, Geometrik, Gerçeklik, Gerdanlık, Gerdirmek, Gerginlik, Gericilik, Gerilemek, Getirtmek, Gevelemek, Gevezelik, Gevreklik, Gevretmek, Gevşeklik, Gevşetmek, Gezdirmek, Gezelemek, Gezginlik, Gezicilik, Gececilik, Geçmezlik, Geğirtmek, Geoteknik, Gerdellik, Gerzeklik

8 Harfli Kelimeler

Gebermek, Gebeşlik, Gecikmek, Geçerlik, Geçilmek, Geçimlik, Geçinmek, Geçirmek, Geçişlik, Geçişmek, Geçitlik, Geçmelik, Gedilmek, Geğirmek, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelişmek, Gemlemek, Gencecik, Genellik, Genelmek, Genişlik, Gereklik, Gerekmek, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevenlik, Gevrecik, Gevremek, Gevşemek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Geyşalık

7 Harfli Kelimeler

Gebelik, Geberik, Gecelik, Geçenek, Gelecek, Gelenek, Gemilik, Gençlik, Genetik, Gerilek, Gerilik, Gezerek, Gezilik, Gezinek, Gedalık

6 Harfli Kelimeler

Geçmek, Gedmek, Geğrek, Gelmek, Genlik, Genzek, Gerçek, Gerdek, Germek, Gerzek, Gevmek, Gevrek, Gevşek, Gezlik, Gezmek

5 Harfli Kelimeler

Geçek, Gedek, Gedik, Gelek, Gerek, Geyik

Bazı GE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gebelik : hamilelik
gebermek : ölmek, mürd olmak, mürt olmak, zıbarmak
geçimlik : nafaka, azuk
geçinmek : uzlaşmak, anlaşmak, taslamak, ölmek, gül gibi bakmak, karın doyurmak, yaşamak
geçirgenlik : sıvı, kayaçların, geçirimlilik
geçmelik : müruriye
geçmişseverlik : nostalji
gedek : görev, vazife, oyuk, kırılıp
gelek : halef, sonraki
gelişememek : küsmek, yerinde saymak
gelişmemek : bodur kalmak, donmak, yerinde saymak
gencelmek : gençleşmek
genellemek : tamim etmek
genetik : bitki, jenetik, kalıtım bilimi
genişlemek : büyümek, açılmak, ferahlamak, bollanmak, dallanmak, ferahlanmak, gelişmek, genelmek, imbisat etmek, kabarmak, kol atmak, şişmek, tevessü etmek, yayılmak
genişletmek : bollatmak

Bazı GE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


gerginlik :

TDK:
isim Gergin olma durumu
"Sinirlerimin gerginliği, nefesimin tıkanması hâlâ savulmadı." - S. M. Alus

gezicilik :
TDK:
isim Gezici olma durumu

gezmek :
TDK:
1. nsz Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek
"Tek başına buralarda gezdiği hâlde aradığını bulamıyordu." - O. C. Kaygılı
2. Bir yerde dolaşmak, yürümek
"Kunduralarını çıkarır, satar, yalın ayak gezerdi." - S. F. Abasıyanık
3. Gitmek, başvurmak
4. Bulunmak
"Şapkam burada ne geziyor?"
5. -i Bir yeri görüp incelemek
6. Hasta ayağa kalkmak
"Oğlum iyileşti, yavaş yavaş geziyor."
7. Herhangi bir biçimde gezinmek
"Bu giysiyle gezemem."
8. -i Bir yerde gezi yapmak
"Geçen yaz Batı Anadolu yu gezdik."

GE ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Germencik (Aydın)
Gemlik (Bursa)
Gemerek (Sivas)

GE ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Gecelik Aşk Uğruna - Yazar: Emile Zola
Siyah Saten Bir Gecelik - Yazar: Oya Uysal
Bir Gecelik Aşklar Nereye Gider - Yazar: Mehmet Altan
Bir Gecelik Gelin Berceste - Yazar: Türkan Önder Kılıç
Sadece Bir Gecelik - Yazar: Nihan Durukan

Kelime Bulma Motoru