GE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten 263 adet kelime bulunuyor.Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirebilmek

18 Harfli Kelimeler

Genelleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Geçersizleştirmek, Gerçekleştirilmek, Geliştirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Gerçekleşebilmek

15 Harfli Kelimeler

Gecekondulaşmak, Geçiştirmecilik, Gençleştirilmek, Gerçekleştirmek, Gerçeküstücülük, Gerginleştirmek, Geciktirebilmek, Geçindirebilmek, Geçiştirebilmek, Geliştirebilmek, Genelleyebilmek, Genişletebilmek, Genişleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Geçmişseverlik, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Gecekonduculuk, Geceleyebilmek, Geçirilebilmek, Gelişigüzellik, Genişlettirmek, Geriletebilmek, Gerileyebilmek, Getirilebilmek, Geveleyivermek

13 Harfli Kelimeler

Geciktirilmek, Geçirimsizlik, Geçiştirilmek, Gelenekleşmek, Geliştirilmek, Gençleştirmek, Genişletilmek, Gerillalaşmak, Gebertebilmek, Geleneksellik, Geleneksizlik, Gelinlikçilik, Genelgeçerlik, Gerdirebilmek, Gerekçesizlik, Gerilimsizlik, Getirtebilmek, Gevşetebilmek, Gevşeyebilmek, Gezdirebilmek

12 Harfli Kelimeler

Geçirimlilik, Gelecekçilik, Gelenekçilik, Genişleterek, Genleştirmek, Gepegencecik, Gerçeklenmek, Gerçekleşmek, Gerekircilik, Gerginleşmek, Gerillacılık, Getiredurmak, Gevezelenmek, Gecikebilmek, Geçilebilmek, Geçinebilmek, Geçirebilmek, Geçirivermek, Geğirebilmek, Gelişebilmek, Gelişimcilik, Gelişivermek, Getirebilmek, Getirimcilik, Getirivermek, Getirttirmek, Gezdiricilik, Gezinebilmek

11 Harfli Kelimeler

Gebertilmek, Gebrelenmek, Geciktirmek, Geçerletmek, Geçersizlik, Geçgeçlemek, Geçimsizlik, Geçindirmek, Geçinememek, Geçirgenlik, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Gelişememek, Geliştirmek, Genelleşmek, Genişletmek, Gerçekçilik, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gereksizlik, Gerektirmek, Germanistik, Gevrekçilik, Gevretilmek, Gevşetilmek, Gezdirilmek, Gezgincilik, Gecikmişlik, Geçerlenmek, Geçişkenlik, Geçişsizlik, Gelirsizlik, Gelişkinlik, Gelişmişlik, Genellenmek

10 Harfli Kelimeler

Gebrelemek, Gecikilmek, Geçerlemek, Geçerlilik, Geçilirlik, Geçilmemek, Geçimlilik, Geçinilmek, Geçirilmek, Gelişmemek, Gençleşmek, Genellemek, Generallik, Genişlemek, Gerekliıik, Gereklilik, Gereksemek, Geriletmek, Getirilmek, Gezegencik, Gezimcilik, Geçebilmek, Geçişlilik, Geçivermek, Gediklilik, Gelebilmek, Gelirlilik, Gelivermek, Genelcilik, Gerdirtmek, Gerebilmek, Gerillalık, Gezebilmek

9 Harfli Kelimeler

Gebertmek, Gecelemek, Geçicilik, Geçirtmek, Geçkinlik, Gemicilik, Gemlenmek, Genbirlik, Gencelmek, Genleşmek, Geometrik, Gerçeklik, Gerdanlık, Gerdirmek, Gerginlik, Gericilik, Gerilemek, Getirtmek, Gevelemek, Gevezelik, Gevreklik, Gevretmek, Gevşeklik, Gevşetmek, Gezdirmek, Gezelemek, Gezginlik, Gezicilik, Gececilik, Geçmezlik, Geğirtmek, Geoteknik, Gerdellik, Gerzeklik

8 Harfli Kelimeler

Gebermek, Gebeşlik, Gecikmek, Geçerlik, Geçilmek, Geçimlik, Geçinmek, Geçirmek, Geçişlik, Geçişmek, Geçitlik, Geçmelik, Gedilmek, Geğirmek, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelişmek, Gemlemek, Gencecik, Genellik, Genelmek, Genişlik, Gereklik, Gerekmek, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevenlik, Gevrecik, Gevremek, Gevşemek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Geyşalık

7 Harfli Kelimeler

Gebelik, Geberik, Gecelik, Geçenek, Gelecek, Gelenek, Gemilik, Gençlik, Genetik, Gerilek, Gerilik, Gezerek, Gezilik, Gezinek, Gedalık

6 Harfli Kelimeler

Geçmek, Gedmek, Geğrek, Gelmek, Genlik, Genzek, Gerçek, Gerdek, Germek, Gerzek, Gevmek, Gevrek, Gevşek, Gezlik, Gezmek

5 Harfli Kelimeler

Geçek, Gedek, Gedik, Gelek, Gerek, Geyik

Bazı GE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gebertmek : öldürmek
geçilmemek : aşırıolmak
geçirimlilik : geçirgenlik
geçitlik : kapı
geçmişseverlik : nostalji
gedilmek : bıçak
gedmek : çentmek, delmek
gelenekçilik : destekleyen, ananecilik, an'anecilik
gelişememek : küsmek, yerinde saymak
gelişmek : yetişmek, ilerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, şişmanlamak, açınmak, adam olmak, boy atmak, gürbüzleşmek, inkişaf etmek, meydan almak, neşvünema bulmak, palazlanmak, palazlaşmak, parıldamak, serilip serpilmek, serpilmek, tekâmül etmek
genelleştirmek : umumileştirmek
genişlemek : büyümek, açılmak, ferahlamak, bollanmak, dallanmak, ferahlanmak, gelişmek, genelmek, imbisat etmek, kabarmak, kol atmak, şişmek, tevessü etmek, yayılmak
geometrik : hendesî, bileştirmek
gerçekleştirilmek : yapılmak
gericilik : irtica

Bazı GE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


gebermek :

TDK:
1. nsz Sevilmeyen bir kişi ölmek
"Kayıkla gelip kurtarmasalardı satlıcandan geberecektim." - S. F. Abasıyanık
2. Bir kimseye aşırı ilgi, istek ve yakınlık duymak

gedilmek :
TDK:
1. nsz Gedik olmak, gedik açılmak
2. Bıçak, keser vb.nin ağızları aşınmak

gezicilik :
TDK:
isim Gezici olma durumu

GE ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Germencik (Aydın)
Gemlik (Bursa)
Gemerek (Sivas)

Kelime Bulma Motoru