GE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten 263 adet kelime bulunuyor.Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında GE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirilebilmek

19 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirebilmek

18 Harfli Kelimeler

Genelleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Geçersizleştirmek, Gerçekleştirilmek, Geliştirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Gerçekleşebilmek

15 Harfli Kelimeler

Gecekondulaşmak, Geçiştirmecilik, Gençleştirilmek, Gerçekleştirmek, Gerçeküstücülük, Gerginleştirmek, Geciktirebilmek, Geçindirebilmek, Geçiştirebilmek, Geliştirebilmek, Genelleyebilmek, Genişletebilmek, Genişleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Geçersizleşmek, Geçimsizleşmek, Geçmişseverlik, Genelleştirmek, Gerçekleşmemek, Gecekonduculuk, Geceleyebilmek, Geçirilebilmek, Gelişigüzellik, Genişlettirmek, Geriletebilmek, Gerileyebilmek, Getirilebilmek, Geveleyivermek

13 Harfli Kelimeler

Geciktirilmek, Geçirimsizlik, Geçiştirilmek, Gelenekleşmek, Geliştirilmek, Gençleştirmek, Genişletilmek, Gerillalaşmak, Gebertebilmek, Geleneksellik, Geleneksizlik, Gelinlikçilik, Genelgeçerlik, Gerdirebilmek, Gerekçesizlik, Gerilimsizlik, Getirtebilmek, Gevşetebilmek, Gevşeyebilmek, Gezdirebilmek

12 Harfli Kelimeler

Geçirimlilik, Gelecekçilik, Gelenekçilik, Genişleterek, Genleştirmek, Gepegencecik, Gerçeklenmek, Gerçekleşmek, Gerekircilik, Gerginleşmek, Gerillacılık, Getiredurmak, Gevezelenmek, Gecikebilmek, Geçilebilmek, Geçinebilmek, Geçirebilmek, Geçirivermek, Geğirebilmek, Gelişebilmek, Gelişimcilik, Gelişivermek, Getirebilmek, Getirimcilik, Getirivermek, Getirttirmek, Gezdiricilik, Gezinebilmek

11 Harfli Kelimeler

Gebertilmek, Gebrelenmek, Geciktirmek, Geçerletmek, Geçersizlik, Geçgeçlemek, Geçimsizlik, Geçindirmek, Geçinememek, Geçirgenlik, Geçirtilmek, Geçiştirmek, Gelişememek, Geliştirmek, Genelleşmek, Genişletmek, Gerçekçilik, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gereksizlik, Gerektirmek, Germanistik, Gevrekçilik, Gevretilmek, Gevşetilmek, Gezdirilmek, Gezgincilik, Gecikmişlik, Geçerlenmek, Geçişkenlik, Geçişsizlik, Gelirsizlik, Gelişkinlik, Gelişmişlik, Genellenmek

10 Harfli Kelimeler

Gebrelemek, Gecikilmek, Geçerlemek, Geçerlilik, Geçilirlik, Geçilmemek, Geçimlilik, Geçinilmek, Geçirilmek, Gelişmemek, Gençleşmek, Genellemek, Generallik, Genişlemek, Gerekliıik, Gereklilik, Gereksemek, Geriletmek, Getirilmek, Gezegencik, Gezimcilik, Geçebilmek, Geçişlilik, Geçivermek, Gediklilik, Gelebilmek, Gelirlilik, Gelivermek, Genelcilik, Gerdirtmek, Gerebilmek, Gerillalık, Gezebilmek

9 Harfli Kelimeler

Gebertmek, Gecelemek, Geçicilik, Geçirtmek, Geçkinlik, Gemicilik, Gemlenmek, Genbirlik, Gencelmek, Genleşmek, Geometrik, Gerçeklik, Gerdanlık, Gerdirmek, Gerginlik, Gericilik, Gerilemek, Getirtmek, Gevelemek, Gevezelik, Gevreklik, Gevretmek, Gevşeklik, Gevşetmek, Gezdirmek, Gezelemek, Gezginlik, Gezicilik, Gececilik, Geçmezlik, Geğirtmek, Geoteknik, Gerdellik, Gerzeklik

8 Harfli Kelimeler

Gebermek, Gebeşlik, Gecikmek, Geçerlik, Geçilmek, Geçimlik, Geçinmek, Geçirmek, Geçişlik, Geçişmek, Geçitlik, Geçmelik, Gedilmek, Geğirmek, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelişmek, Gemlemek, Gencecik, Genellik, Genelmek, Genişlik, Gereklik, Gerekmek, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Gevenlik, Gevrecik, Gevremek, Gevşemek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Geyşalık

7 Harfli Kelimeler

Gebelik, Geberik, Gecelik, Geçenek, Gelecek, Gelenek, Gemilik, Gençlik, Genetik, Gerilek, Gerilik, Gezerek, Gezilik, Gezinek, Gedalık

6 Harfli Kelimeler

Geçmek, Gedmek, Geğrek, Gelmek, Genlik, Genzek, Gerçek, Gerdek, Germek, Gerzek, Gevmek, Gevrek, Gevşek, Gezlik, Gezmek

5 Harfli Kelimeler

Geçek, Gedek, Gedik, Gelek, Gerek, Geyik

Bazı GE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gebertilmek : öldürülmek
geçilirlik : viyabilite
geçimsizlik : bağdaşmazlık, dirliksizlik, fitne, hırgür, hırıltı, nifak, zıddiyet, zırıltı
geçişlik : pasaport
geçiştirmecilik : idareimaslahat
geçmelik : müruriye
gelecekçilik : fütürizm
gelişmek : yetişmek, ilerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, şişmanlamak, açınmak, adam olmak, boy atmak, gürbüzleşmek, inkişaf etmek, meydan almak, neşvünema bulmak, palazlanmak, palazlaşmak, parıldamak, serilip serpilmek, serpilmek, tekâmül etmek
genelmek : genişlemek
genetik : bitki, jenetik, kalıtım bilimi
genişleterek : uzun uzadıya
gepegencecik : körpe
gerçekleşmeyecek : olmayacak duaya âmin demek
gerçeküstücülük : aklın, geleneklerin, sürrealizm
gerdanlık : kolye, gerdenbend, kılâde
gereksemek : ihtiyacı olmak, muhtaç olmak
gereksizlik : lüzumsuzluk
gerginleşmek : elektriklenmek
gericilik : irtica

Bazı GE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


genişletilmek :

TDK:
nsz Genişletme işi yapılmak

gerginleşmek :
TDK:
nsz Gergin duruma gelmek
"O gerginleştikçe ben daha anlayışlı görünmeye çalışıyordum." - A. Ümit

gevezelik :
TDK:
1. isim Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık
"Gevezeliklerine tam zamanında son vermişler." - N. Hikmet
2. Düzensiz, gelişigüzel konuşma, yazma
"Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız." - S. F. Abasıyanık

GE ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Germencik (Aydın)
Gemlik (Bursa)
Gemerek (Sivas)

Kelime Bulma Motoru