GEN ile başlayan kelimeler

Başında GEN harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.Başında GEN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GEN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GEN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Genelleştirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Genelleştirebilme

16 Harfli Kelimeler

Genelleştirilmek

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek, Genelleştirilme, Genelleyebilmek, Genişletebilmek, Genişleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Gençleştirilme, Genelleştirmek, Genelleyebilme, Genişletebilme, Genişlettirmek, Genişleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Gençleştirmek, Genelleştirme, Genişletilmek, Genleşmeölçer, Genelgeçerlik, Genişlettirme, Genizsilleşme

12 Harfli Kelimeler

Gençleştirme, Genişleterek, Genişletilme, Genişliğinde, Genizsileşme, Genleşmesine, Genleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Genelkurmay, Genelleşmek, Genelleşmiş, Genişlemesi, Genişletmek, Genleştirme, Genellenmek

10 Harfli Kelimeler

Gençleşmek, Genellemek, Genelleşme, Genellikle, Generallik, Genişlemek, Genişletme, Genişleyen, Genelcilik, Genelgeçer, Genellenme, Genişletiş, Genişleyiş

9 Harfli Kelimeler

Genbirlik, Gencelmek, Genealoji, Genelleme, Genişleme, Genleşmek, Gençleşme

8 Harfli Kelimeler

Gencecik, Gencelme, Geneleme, Genellik, Genelmek, Gengüdüm, Genişlik, Genizsil, Genleşme

7 Harfli Kelimeler

Gençken, Gençlik, Gençten, Gendime, Genelev, Genelge, General, Genetik, Genişçe, Genital, Genitif, Genizsi, Genosit, Gensoru, Genelci, Genelme, Genotip

6 Harfli Kelimeler

Gencer, Genele, Gengşi, Genlik, Genzek, Genzel, Gensel

5 Harfli Kelimeler

Gence, Genel, Geneş, Geniş, Geniz, Genom, Gensu

4 Harfli Kelimeler

Genç, Gene

3 Harfli Kelimeler

Gen

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


genbirlik : konfederasyon
gence : taze, yavru, genişleyen, gelişen
gencelmek : gençleşmek
gencer : panayır, havuz, güreş
gençken : giydiği yakışırken eller bakışırken
genel : umum, umumi, yasama, yığınca
genele : antika
genelge : tamim, sirküler
genelkurmay : erkânıharbiyeiumumiye
genellemek : tamim etmek
genelleşme : taammüm
genelleşmek : taammüm etmek, yayılmak
genellik : yaygınlık, umumiyet
geneş : müşavere, meşveret
genetik : bitki, jenetik, kalıtım bilimi
gengşi : cengşi, mucize
gengüdüm : strateji
genişleterek : uzun uzadıya
genişletmek : bollatmak, büyütmek, sebf, tevsi etmek
genişliğinde : kadar
genitif : tamlayan
genizsi : genzel
genleşmesine : ısı
genlik : genişlik, bolluk, refah
gensoru : istizah
gensu : deniz
genzel : genizsi

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gençten :

TDK:
sıfat Genç sayılan (kimse)
"Ev sahibi Hacı Ali yi tanıdım. Gençten bir adamdı." - Y. Z. Ortaç

genellemek :
TDK:
-i Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek, belirlemek karşıtı

genişletmek :
TDK:
-i Geniş duruma getirmek
"Türkler fetihten sonra İstanbul u, eskisine nispetle çok genişlettiler." - Y. K. Beyatlı

GEN ile başlayan İlçe isimleri

Genç (Bingöl)

GEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Geniş Zamanlar - Yazar: Ayşe Kulin
İri Memeler ve Geniş Kalçalar - Yazar: Mo Yan
Gen Bencildir,Öyleyse Kapitalizm - Yazar: Mustafa Kayan
Geniş Geniş Bir Deniz - Yazar: Jean Rhys
Geniş Bir Nehrin Akışı - Yaşar Kemal - Yazar: Osman Şahin
Geniş Geniş Bir Deniz - Yazar: Jean Rhys

Kelime Bulma Motoru