GEZ ile başlayan kelimeler

Başında GEZ harfleri bulunan 51 adet kelime bulunuyor.Başında GEZ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GEZ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GEZ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Gezdirebilmek

12 Harfli Kelimeler

Gezdirebilme, Gezdiricilik, Gezinebilmek

11 Harfli Kelimeler

Gezdirilmek, Gezgincilik, Gezinebilme

10 Harfli Kelimeler

Gezdirilme, Gezegencik, Gezerçalar, Gezimcilik, Gezebilmek, Gezegenler

9 Harfli Kelimeler

Gezdirmek, Gezelemek, Gezginlik, Gezicilik, Gezinilen, Gezdirici, Gezebilme

8 Harfli Kelimeler

Gezdiriş, Gezdirme, Gezeleme, Gezginci, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek

7 Harfli Kelimeler

Gezegen, Gezeğen, Gezenti, Gezerek, Gezilik, Geziliş, Gezilme, Gezimci, Gezinek, Geziniş, Gezinme, Gezinti, Gezleme, Gezmeye

6 Harfli Kelimeler

Gezgin, Gezici, Gezlik, Gezmek, Gezmen

5 Harfli Kelimeler

Gezim, Geziş, Gezme

4 Harfli Kelimeler

Gezi

3 Harfli Kelimeler

Gez

Bazı GEZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gez : okun, tüfek
gezdirmek : dolaştırmak, sürterek, sunmak
gezegen : seyyare, plânet, ağılgat
gezegencik : adonis
gezegenler : gök cismi
gezeğen : gezenti
gezelemek : gezinmek
gezenti : gezeğen
gezerçalar : walkman
gezerek : dolanı dolanı
gezgin : gezmek, tanımak, görmek, dolandı, gezmen, mobil, seyyah, seyyar, turist
gezginci : gezici, seyyar
gezginlik : turistlik, seyyahlık
gezi : seyahat, yolculuk
gezici : gezginci, seyyar
gezilik : park
gezilmek : dolaşılmak
gezim : turizm
gezimci : aristotelesçi
gezimcilik : aristotelesçilik, peripatetizm
gezinek : fuaye
gezinilen : yer
gezinme : seyran, cevelân
gezinti : tenezzüh, koridor, sofa, balkon, cevelân, teferrüç
gezlemek : nişan almak
gezme : seyran

Bazı GEZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gez :

TDK:
1. isim Okun, kirişe geçen ucundaki kertik
2. Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik

gezdirilmek :
TDK:
nsz Gezdirme işi yapılmak
"Bu resimler sokak sokak gezdirildi." - N. F. Kısakürek

gezdirmek :
TDK:
1. -i Birinin gezmesini sağlamak, dolaştırmak
"Kendisini seven, gezdiren büyük kızlar, ona abla kokusunu vermişlerdi." - O. C. Kaygılı
2. Tanıtmak amacıyla dolaştırmak
"Konuklara Ankara yı gezdirdi."
3. -e, nsz Bir şeyi başka bir şeyin üzerinde dolaştırarak dökmek
"Salataya yağ gezdirmek."
4. -i, -de Sürterek, değdirerek hareket ettirmek
"Elini iki üç kere ıslak yüzünün üstünde gezdirdi." - Y. K. Karaosmanoğlu
5. Bir şeyi herkesin alması için dolaştırmak, sunmak
6. -i, -le Herhangi bir biçimde giydirmek
"Beni eski kıyafetle gezdiriyor." - A. H. Tanpınar

Kelime Bulma Motoru