AR ile başlayan Z ile biten kelimeler

Başında AR harfleri bulunan ve Z ile biten 31 adet kelime bulunuyor.Başında AR harfleri bulunan ve Z ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AR harfleri bulunan ve Z ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında AR harfleri bulunan ve Z ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Arkalıksız, Arkadaşsız

9 Harfli Kelimeler

Aralıksız

8 Harfli Kelimeler

Aracısız, Arızasız, Arlanmaz, Arabasız, Aromasız

7 Harfli Kelimeler

Araçsız, Arduvaz, Arkasız, Arkebüz, Argosuz, Armasız, Arzusuz

6 Harfli Kelimeler

Arasız, Arayüz, Arazöz, Arduaz, Arozöz, Artroz, Artsız

5 Harfli Kelimeler

Arkoz, Arkuz, Armuz, Arsız

4 Harfli Kelimeler

Araz, Arız, Aruz, Ariz

3 Harfli Kelimeler

Arz

Bazı AR ile başlayan Z ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


araçsız :

TDK:
1. sıfat Doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilavasıta
2. zarf Araç olmaksızın, vasıtasız bir biçimde, bilavasıta, doğrudan doğruya

arız :
TDK:
1. sıfat Sonradan ortaya çıkan
2. Bulaşmış, musallat olmuş
"Zengin çocuklarına arız münasebetsizlikler, fakir çocuklarına mahsus fenalıklardan aşağı kalmıyor." - H. R. Gürpınar

arkoz :
TDK:
isim, jeoloji Birleşiminde feldspat bulunan, kum taşı türünden bir tortul kayaç
"Değirmen taşları sert arkozdan yapılır."

AR ile başlayan Z ile biten İlçe isimleri

Artvin Merkez (Artvin)
Arsuz (Hatay)
Ardahan Merkez (Ardahan)

AR ile başlayan Z ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sevgili Arsız Ölüm - Yazar: Latife Tekin
VS - Ah, Arsız Ruhum - Yazar: Zsuzsa Rakovszky
Arsız Kedi - Yazar: Neval Yercik
Memleketin Arz ı Hali - Yazar: Feyzan Sarıca

AR ile başlayan Z ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 18: Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir? Onlar (kıyamet gününde)  Rablerine arz edilecekler, şahitler de: İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir, diyecekler. Bilin ki, Allah'ın lâneti zalimlerin üzerinedir!.
ŞURA - 45: Ateşe arz olunurlarken onların, zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da: İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır, diyecekler. Kesinlikle biliniz ki, zalimler, sürekli bir azap içindedirler.
NEML - 61: (Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından (yer altından ve üstünden) nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Doğrusu onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar.

Kelime Bulma Motoru