AR ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında AR harfleri bulunan 4 harfli 29 adet kelime bulunuyor.Başında AR harfleri bulunan 4 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AR harfleri bulunan 4 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında AR harfleri bulunan 4 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Araç, Araf, Arak, Arap, Arat, Araz, Arca, Arda, Argo, Arıç, Arık, Arın, Arış, Arız, Aria, Arif, Arka, Arke, Arlı, Arma, Arpa, Arsa, Arşe, Artı, Aruz, Arya, Arzu, Ardı, Ariz

Bazı AR ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


arka :

TDK:
1. isim Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı
"Evin arkasında dekorlar boyarlardı." - A. Ağaoğlu
2. Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi
"Çocuğun arkası ağrıyormuş."
3. Geri kalan bölüm
"Masalın arkası. Yazının arkası."
4. Art, peş
5. Otururken sırtın dayandığı yer
"Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu." - T. Buğra
6. İnsanın vücudu, bedeni
"Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı." - R. H. Karay
7. sıfat Arkada olan, arkada bulunan
8. sıfat Kayıran, destekleyen
"Memur olmak için büyük bir arka gerek." - H. R. Gürpınar
9. Geçmiş, geride kalmış zaman
"Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti." - Y. K. Beyatlı

aruz :
TDK:
isim, edebiyat Aruz vezni

arya :
TDK:
isim, müzik Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça

AR ile başlayan 4 harfli İlçe isimleri

Araç (Kastamonu)

AR ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ahmet Arif - Maviye Çalar Gözlerin - Yazar: Birol Öztürk
Rübaiyyat-ı Arif 1 - Yazar: Arif Nihat Asya
Rübaiyyat-ı Arif 2 - Yazar: Arif Nihat Asya
'Bayrak Şairi' Arif Nihat Asya'dan Seçmeler - Yazar: Saadettin Yıldız
Bir Arpa Boyu Yol - Yazar: Semiha Şahbaz
'Bayrak Şairi' Arif Nihat Asya'dan Seçmeler - Yazar: Saadettin Yıldız
Arif Nihat Asya İhtişamı - Yazar: Yavuz Bülent...
Arif Emirzade - Fenerbahçeli Arif Yüzbaşı - Yazar: Serhat Kaner

AR ile başlayan 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


AHKAF - 12: Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu (Kur'an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır.
ŞUARA - 193, 194, 195: (Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir.
HAKKA - 8: Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun?.

Kelime Bulma Motoru