Z ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında Z harfi bulunan ve EK ile biten 50 adet kelime bulunuyor.Başında Z harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında Z harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında Z harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Zenginleştirmek, Zamanlayabilmek, Zayıflatabilmek, Zayıflayabilmek, Ziyadeleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Zedeleyebilmek, Zindeleştirmek, Züppeleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Zevklendirmek, Zıplayabilmek, Zikredebilmek, Zorlayabilmek

12 Harfli Kelimeler

Zannettirmek, Zenginleşmek, Zevzeklenmek, Zincirlenmek, Ziyadeleşmek, Zenginlenmek, Züğürtleşmek, Zümrütlenmek

11 Harfli Kelimeler

Zannedilmek, Zanneylemek, Zehirlenmek, Zikredilmek, Zincirlemek, Zindeleşmek, Zehirletmek, Zenginlemek, Zimmetlemek, Zombileşmek, Züğürtlemek, Züppeleşmek

10 Harfli Kelimeler

Zedelenmek, Zehirlemek, Zevklenmek, Ziftlenmek

9 Harfli Kelimeler

Zammetmek, Zannetmek, Zedelemek, Zehretmek, Zemmetmek, Ziftinmek, Ziftlemek, Zikretmek, Zulmetmek

8 Harfli Kelimeler

Zemberek, Zencirek

6 Harfli Kelimeler

Zevzek, Zeybek, Zeyrek

Bazı Z ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


zammetmek : katmak
zannedilmek : sanılmak
zannetmek : sanmak, öyle gelmek, sanısına kapılmak, zanneylemek
zannettirmek : sandırmak
zanneylemek : zannetmek
zedelemek : berelemek, örselemek
zedelenmek : vurma, çarpma, ezilmek, bılkımak
zehirlemek : ağılamak, otalamak
zehirlenmek : ağılanmak
zehretmek : bunaltmak, sıkmak, üzmek, zehir etmek
zemberek : yay
zemmetmek : kınamak, kötülemek, yermek, çekiştirmek
zenginlemek : palazlamak
zenginleşmek : baylanmak, mallanmak, palazlanmak, yükünü tutmak
zenginleştirmek : abat etmek, abat eylemek
zevklenmek : hoşlanmak, eğlenmek
zevzek : geveze, tatsız
zeybek : efe, zeybek havası
zeyrek : anlayışlı, uyanık, zeki, erâbet
ziftinmek : siftinmek
ziftlenmek : yemek
zikretmek : anmak, belirtmek, söylemek, birlemek, çelmek

Bazı Z ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ziftlenmek :

TDK:
1. nsz Zift sürülmek, ziftle kaplanmak
"Yanılmışım, ertesi sene mi ne yol çatlamaya, yer yer dağılmaya başladı, yine ziftlendi." - N. Hikmet
2. Bir işten kendine yolsuz kazanç sağlamak
3. Yemek
"Ham erikleri ziftlendi de midesini bozdu."

zincirlenmek :
TDK:
1. nsz Zincirle bağlanmak
2. Birbirine sıkıca bağlanmak
3. Art arda, peş peşe sıralanmak
"İçi karmakarışık, çocukluk yıllarından Ahmet e ilişkin bir sürü çağrışım, birbirine zincirleniyor." - A. İlhan

zindeleşmek :
TDK:
nsz Zinde duruma gelmek

Kelime Bulma Motoru