Zİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 119 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ziyadeleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Zindeleştirmek, Ziyadeleştirme

13 Harfli Kelimeler

Zikredebilmek, Zindeleştirme

12 Harfli Kelimeler

Zincirlenmek, Zirzoplaşmak, Ziyadeleşmek, Zikredebilme, Ziyaretçilik

11 Harfli Kelimeler

Zikredilmek, Zikrolunmak, Zincirlemek, Zindandelen, Zindeleşmek, Ziraatçılık, Ziyadeleşme, Ziyadesiyle, Ziyankarlık, Zimmetlemek, Zincirlenme, Zindancılık, Zirzoplaşma

10 Harfli Kelimeler

Ziftlenmek, Zikredilen, Zikrolunan, Zincirleme, Ziyaretgah, Zikrediliş, Zikredilme, Zikrolunma, Zimmetleme, Zindeleşme, Ziyasızlık

9 Harfli Kelimeler

Zibidilik, Ziftinmek, Ziftlemek, Ziftlenme, Zikretmek, Zilyetlik, Zirkonyum, Zirzopluk, Ziyadeler, Ziyaretçi

8 Harfli Kelimeler

Ziftleme, Zihinden, Zihinsel, Zihniyet, Zikıymet, Zikreden, Zikzaklı, Zilhicce, Zimamdar, Zimbabve, Zincifre, Zincirli, Zindancı, Zindelik, Ziraatçı, Zirzopça, Zivircik, Ziyankar, Ziyansız, Ziyarete, Zikrediş, Zikretme, Zilzurna, Zimmetli

7 Harfli Kelimeler

Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız

6 Harfli Kelimeler

Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet

5 Harfli Kelimeler

Zifaf, Zifin, Zifir, Zifos, Zigon, Zigot, Zihaf, Zihin, Zikir, Zilli, Zilve, Zimmi, Zinde, Zirai, Zirve, Ziyan, Zihni

4 Harfli Kelimeler

Zift, Zina, Zira, Ziya, Zili

3 Harfli Kelimeler

Zil, Zir

Bazı Zİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


zifaf : gerdek
zifir : karanlık
ziftinmek : siftinmek
zihaf : kısaltma, kısaltım
zihin : anlayış, kavrayış, yaşantıları, bellek, hafıza, bilinç, dimağ, an, entelekt, hatır, kafa
zihnen : zihince, zihinden, zihinli, fikren
zihni : kafa dinlemek
zihnî : zihinsel
zihniye : anlıkçılık, entelektüalizm
zikretmek : anmak, belirtmek, söylemek, birlemek, çelmek
zil : uyarmak, çıngırak, mehterhane, vurma çalgılar
zilli : edepsiz
zilyet : eldeci
zimmet : yolsuzluk
zincifre : zencerf
zincir : pranga, zencir
zinde : dinç, canlı, diri, sağlam, asan, dimdik
zindelik : dinçlilik, canlılık, sağlamlık, dinçlik, yaşıl

Bazı Zİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zibidilik :

TDK:
isim Zibidi olma durumu

zimmî :
TDK:
zimmi

zincirlenme :
TDK:
isim Zincirlenmek durumu

Zİ ile başlayan İlçe isimleri

Zile (Tokat)

Zİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Prelüd - Bir Şairin Zihinsel Gelişimi - Yazar: William Wordsworth

Zİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 112: Onlar (yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır.
FUSSİLET - 16: Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azâbını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez.
YUNUS - 27: Kötülük yapanlara gelince, kötülüğün cezası misli iledir. Onları zillet kaplayacaktır. Onları Allah’a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Kelime Bulma Motoru