Zİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 119 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ziyadeleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Zindeleştirmek, Ziyadeleştirme

13 Harfli Kelimeler

Zikredebilmek, Zindeleştirme

12 Harfli Kelimeler

Zincirlenmek, Zirzoplaşmak, Ziyadeleşmek, Zikredebilme, Ziyaretçilik

11 Harfli Kelimeler

Zikredilmek, Zikrolunmak, Zincirlemek, Zindandelen, Zindeleşmek, Ziraatçılık, Ziyadeleşme, Ziyadesiyle, Ziyankarlık, Zimmetlemek, Zincirlenme, Zindancılık, Zirzoplaşma

10 Harfli Kelimeler

Ziftlenmek, Zikredilen, Zikrolunan, Zincirleme, Ziyaretgah, Zikrediliş, Zikredilme, Zikrolunma, Zimmetleme, Zindeleşme, Ziyasızlık

9 Harfli Kelimeler

Zibidilik, Ziftinmek, Ziftlemek, Ziftlenme, Zikretmek, Zilyetlik, Zirkonyum, Zirzopluk, Ziyadeler, Ziyaretçi

8 Harfli Kelimeler

Ziftleme, Zihinden, Zihinsel, Zihniyet, Zikıymet, Zikreden, Zikzaklı, Zilhicce, Zimamdar, Zimbabve, Zincifre, Zincirli, Zindancı, Zindelik, Ziraatçı, Zirzopça, Zivircik, Ziyankar, Ziyansız, Ziyarete, Zikrediş, Zikretme, Zilzurna, Zimmetli

7 Harfli Kelimeler

Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız

6 Harfli Kelimeler

Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet

5 Harfli Kelimeler

Zifaf, Zifin, Zifir, Zifos, Zigon, Zigot, Zihaf, Zihin, Zikir, Zilli, Zilve, Zimmi, Zinde, Zirai, Zirve, Ziyan, Zihni

4 Harfli Kelimeler

Zift, Zina, Zira, Ziya, Zili

3 Harfli Kelimeler

Zil, Zir

Bazı Zİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


zifos : yararsız, boş
ziftlenmek : yemek
zigot : dölgöze
zihayat : canlı, neşeli, dinç
zihince : zihnen
zihinden : kafadan, zihnen
zihni : kafa dinlemek
zihnî : zihinsel
zihniye : anlıkçılık, entelektüalizm
zihniyet : anlayış, düşünce, düşünüş, kafa, mantalite
zikir : anma, söyleme
zikredilen : mezkûr
zikrolunan : mezkûr
zil : uyarmak, çıngırak, mehterhane, vurma çalgılar
zilve : zelve
zilyet : eldeci
zimamdar : yönetici
zincirleme : müteselsil, teselsül
zincirlemek : kösmek
ziraat : tarım, çiftçilik, tarıng
ziraatçılık : tarımcılık
zirkon : sarı, yeşil, katı, zr
zirkonyum : 22, 25
zirzop : delişmen, saygısız, serkeş
ziya : ışık, aydınlık, nur, çıtırkı

Bazı Zİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zikir :

TDK:
1. isim Anma, söyleme, sözünü etme
2. din b. (***) Bir tarikata bağlı olanların Tanrı nın adını art arda söylemesi
"Zikir çekmek."

zikredilmek :
TDK:
nsz Adı anılmak

zilli :
TDK:
1. sıfat Zili olan, üstünde zili bulunan
"Çalgıcıların oğlu, elinde kenarları zilli kocaman bir tefle ortaya fırladı." - L. Tekin
2. Edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın)

Zİ ile başlayan İlçe isimleri

Zile (Tokat)

Zİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Neden Güzel İnsanların Daha Ziyade Kızı Olur? - Yazar: Alan S. Miller
Bir Defteri Hatıratı Zindan Deniz Gezmiş - Yazar: Hasan İhsan
Özgür Zindan - Yazar: Hasan Kıyafet
Kadın ve Zindan - Yazar: Hamdiye Çiftçi...
Aşk Ayrılık ve Zindan - Yazar: Burhan İşiyok
Zaman Zindan İçinde - Yazar: Halil Güven
Zindan Notları - Yazar: Bozorg-i Alevi

Zİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEKASÜR - 1, 2: Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.
BAKARA - 158: Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.
BAKARA - 27: Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.

Kelime Bulma Motoru