ZU ile başlayan kelimeler

Başında ZU harfleri bulunan 24 adet kelime bulunuyor.Başında ZU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ZU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ZU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Zurnazenlik

10 Harfli Kelimeler

Zurnacılık

9 Harfli Kelimeler

Zulmedici, Zulmetmek

8 Harfli Kelimeler

Zulmeden, Zulümler, Zumzuruh, Zurnazen, Zulmetme, Zumlamak

7 Harfli Kelimeler

Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zuladan, Zumlama

6 Harfli Kelimeler

Zuhuri, Zulmet

5 Harfli Kelimeler

Zuhur, Zulüm, Zurna, Zuvak

4 Harfli Kelimeler

Zula, Zurt

3 Harfli Kelimeler

Zum

Bazı ZU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zuhur :

TDK:
isim Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma
"Meclis azaları meyanından aykırı birtakım prensiplere temayül gösterenler zuhura başlamıştı." - Atatürk

zulmet :
TDK:
isim Karanlık
"Görmek için aydınlık ve görülmemek için zulmet lazımdı." - F. R. Atay

zurnacılık :
TDK:
isim Zurnacının yaptığı iş, zurnazenlik

ZU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kitab-ı Zuhur - Yazar: Bülent Yıldız
Düzenden Kaosa Zuhur - Yazar: Tayfun Gönül

ZU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 111: Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur.
NEML - 14: Kendileri de bunlara yakînen inandıkları halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkâr ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak!.
HAC - 25: İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Kelime Bulma Motoru