Z ile başlayan AK ile biten kelimeler

Başında Z harfi bulunan ve AK ile biten 71 adet kelime bulunuyor.Başında Z harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında Z harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında Z harfi bulunan ve AK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Zımparalanmak, Zırhlandırmak

12 Harfli Kelimeler

Zakkumlaşmak, Zangırdatmak, Zıkkımlanmak, Zılgıtlanmak, Zımbırdatmak, Zımparalamak, Zıngırdatmak, Zıpkınlanmak, Zirzoplaşmak, Zorlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Zangırdamak, Zannolunmak, Zayıflatmak, Zebunlaşmak, Zımbalanmak, Zımbalatmak, Zıngıldamak, Zıngırdamak, Zıpkınlamak, Zırıldanmak, Zikrolunmak

10 Harfli Kelimeler

Zamanlamak, Zamklanmak, Zarflanmak, Zarıncımak, Zayıflamak, Zımbalamak, Zıplayarak, Zırhlanmak, Zırıldamak, Zırvalamak, Zonklatmak, Zorlayarak, Zarılanmak

9 Harfli Kelimeler

Zağlanmak, Zamklamak, Zamlanmak, Zarflamak, Zehrolmak, Zıhlanmak, Zıplatmak, Zırlatmak, Zıtlanmak, Zıtlaşmak, Zonklamak, Zorlanmak, Zorlaşmak, Zorsunmak, Zortlamak, Zıbartmak

8 Harfli Kelimeler

Zağlamak, Zıbarmak, Zıhlamak, Zıngadak, Zıplamak, Zıppadak, Zırlamak, Zorlamak, Zumlamak

7 Harfli Kelimeler

Zırtlak

6 Harfli Kelimeler

Zambak, Zanbak, Zevrak, Zırlak, Zıynak, Zıypak, Zikzak, Zodyak

5 Harfli Kelimeler

Zuvak

Bazı Z ile başlayan AK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


zağlanmak : kılağılanmak
zakkumlaşmak : acılaşmak
zangırdamak : zıngıldamak, zıngırdamak
zayıflamak : cılızlaşmak, daralmak, düdük gibi kalmak, incelmek, kağşamak, kilo vermek, kurumak, telesimek, vücuttan düşmek, zayıf düşmek, zebunlaşmak
zayıflatmak : eritmek, kurutmak, taksîr, taksîre
zebunlaşmak : zayıflamak
zevrak : kayık
zıbarmak : gebermek, uyumak, ölmek, sızmak
zıkkımlanmak : çorlanmak
zıngadak : oturmak
zıngırdamak : zangırdamak
zıplamak : sıçramak, çıvmak, galgamak
zıplayarak : zıp zıp
zıppadak : beklenilmeyen
zırıldamak : zırıldanmak, zırlamak
zırıldanmak : zırıldamak
zırlamak : zırıldamak
zırtlak : yavan, tatsız
zırvalamak : saçmalamak, cozutmak
zıtlanmak : ters, zıtlaşmak
zıtlaşmak : zıtlanmak
zikrolunmak : söylenmek
zikzak : istikrarsızlık, karşılıklı
zodyak : boğa, ikizler, yengeç

Bazı Z ile başlayan AK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


zayıflamak :

TDK:
nsz Zayıf duruma gelmek
"Biraz zayıflamış, kolalı beyaz yakalığı bollaşmıştı." - C. Uçuk

zehrolmak :
TDK:
nsz Zevk almak umulurken üzüntü ile karşılaşmak
"Bu gezinti bana zehroldu."

zırıldamak :
TDK:
1. nsz Durmaksızın söylenerek hoşnutsuzluğunu açığa vurmak
"Herif yine zırıldayıp duruyor."
2. Sürekli ağlamak

Kelime Bulma Motoru