Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 94 adet kelime bulunuyor.Başında Z harfi bulunan 7 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında Z harfi bulunan 7 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında Z harfi bulunan 7 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi, Zarfsız, Zarımsı, Zebella, Zekasız, Zekilik, Zerrece, Zıbarış, Zıhlama, Zıpırca, Zuladan, Zumlama, Züppece

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabitan : subaylar, zabitler
zabtiye : zaptiye memuru
zadelik : zadegî
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zamanla : giderek
zaparta : saparta
zararlı : dokuncalı, muzır, tahripkâr, almak, işler becermek, kötü, olumsuz, pis
zargana : uskumrumsugillerden, uzun
zarılık : feryat, figan
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zatürre : sancı, batar, zatüre
zebella : zebani
zehirli : ağulu, ağılı, su baldıranı
zekâvet : zeyreklik, zekâ
zelzele : deprem
zemheri : kara kış
zerafet : zariflik, incelik, bosum
zevahir : görünüm, dışyüz, görünür, görünüş
zeveban : erime, ergime
zevksiz : beğenilmeyen, kaba, paçoz, tadı tuzu yok, tatı tuzu yok

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zağlama :

TDK:
isim Kılağılama

zamanla :
TDK:
zarf Aradan süre geçtikçe, giderek
"Basınımızın gelişmesini gözden geçirirsek görürüz ki zamanla konular uzmanlıklar arasında bölüşülür." - N. Cumalı

zargana :
TDK:
isim, hayvan bilimi Uskumrumsugillerden, 40-60 santimetre boyunda, vücudu silindir biçiminde, gaga gibi ince, uzun, sivri ağızlı bir balık (Belone belone)
"Kaşık Adası bilek kalınlığında, mor kılçıklı, yarım metre uzunluğunda zarganalarla doludur." - S. F. Abasıyanık

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zarfsız Mektuplar - Yazar: Veysel Boğatepe

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


HİCR - 27: Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.

Kelime Bulma Motoru