Z ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 6 harfli 107 adet kelime bulunuyor.Başında Z harfi bulunan 6 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında Z harfi bulunan 6 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında Z harfi bulunan 6 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe, Zeamet, Zeba­n, Zecren, Zedeli, Zekalı, Zekice, Zembil, Zemzem, Zencir, Zengin, Zeplin, Zerrin, Zevaid, Zevali, Zevkli, Zevrak, Zevzek, Zeybek, Zeyrek, Zeytin, Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak, Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet, Zodyak, Zoolog, Zoraki, Zorluk, Zuhuri, Zulmet, Züğürt, Zağsız, Zahiri, Zambır, Zamsız, Zangır, Zebani, Zelber, Zevkçe, Zıhsız, Zıngıl, Zıngır, Zümrüt, Zürafa, Zürefa

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabıta : kolluk, polis, gergöz
zabzab : men\'etmek, hastalık
zafran : safran
zahiri : yapmacık, sözde, peyda
zahirî : görünen, görünürdeki
zâhiri : yapmacıktan
zahmet : sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat, zorluk, rahatsızlık, çile, tar, terim
zaleme : zalimler
zanbak : zambak
zangaç : topal
zaping : geçgeç
zarfçı : papelci
zatlar : zevat
zaviye : köşe, anlayış, görüş, açı
zâviye : bucak
zavurt : avurt zavurt etmek
zayiat : yitikler, kayıplar, yitik
zeba­n : dil, lisan, lügat, lehçe
zecren : zorlayarak, yasaklayarak, zorla
zekâlı : zeki
zembil : kazevi
zemzem : zemzem suyu
zengin : gösterişli, parası, varlıklı

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zahire :

TDK:
isim Gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık
"Zihnini, cerre çıktığı vakit toplayacağı paradan, biriktireceği zahireden başka hiçbir fikir işgal edemezdi." - Y. K. Karaosmanoğlu

zekice :
TDK:
1. sıfat Zeki olan
"Ona göre, Habil in Kabil i öldürmesinde zekice bir yan aranmamalıdır." - S. Birsel
2. zarf Zeki olarak, zekiye uygun bir biçimde

zuhurî :
TDK:
zuhuri

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gazetecilik Zor Zanaat Vesselam! - Yazar: Erdal Güven

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 112: Onlar (yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır.
FUSSİLET - 16: Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azâbını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez.
YUNUS - 27: Kötülük yapanlara gelince, kötülüğün cezası misli iledir. Onları zillet kaplayacaktır. Onları Allah’a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Kelime Bulma Motoru