VA ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında VA harfleri bulunan ve K ile biten 98 adet kelime bulunuyor.Başında VA harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında VA harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında VA harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Vazifelendirilmek

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak, Vasıflandırılmak

15 Harfli Kelimeler

Vazifelendirmek, Varsıllaştırmak, Vazgeçirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Vasıflandırmak, Vatanlaştırmak, Vatanperverlik, Vahşileştirmek, Vazifeşinaslık

13 Harfli Kelimeler

Vatanseverlik, Vaybabamcılık, Vazgeçirilmek, Vardırabilmek, Variyetsizlik, Varsayabilmek, Vazgeçebilmek

12 Harfli Kelimeler

Vahvahlanmak, Varoluşçuluk, Varsıllaşmak, Varyetecilik, Vasıtasızlık, Vazelinlemek, Vakanüvislik, Vardiyacılık, Varılabilmek, Vazifesizlik

11 Harfli Kelimeler

Vahşileşmek, Vahyolunmak, Vakvaklamak, Varaklanmak, Varlıklılık, Vasıflanmak, Vatandaşlık, Vatansızlık, Vayvaycılık, Vazgeçilmek, Vazgeçirmek, Vazgeçmemek, Vahimleşmek, Vakarsızlık, Vakfedilmek, Vakitsizlik, Vakumlanmak, Varsayılmak, Varyemezlik, Vasıfsızlık, Vazifelilik

10 Harfli Kelimeler

Vakumlamak, Vapurculuk, Varaklamak, Varışlılık, Varlamamak, Vazedilmek, Vazolunmak, Vadolunmak, Vakarlılık, Varabilmek, Varagelmek, Varakçılık, Vardacılık, Vasıflılık

9 Harfli Kelimeler

Vakfetmek, Vandallık, Vantrilok, Vardırmak, Varsaymak, Varsıllık, Vasıtalık, Vazgeçmek, Vazgelmek, Validelik

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vahşilik, Vaklamak, Varılmak, Varlamak, Varsamak, Vazetmek, Vahimlik, Vakıflık, Vakurluk, Varislik, Vasatlık, Vazıhlık

7 Harfli Kelimeler

Vaizlik, Valilik, Vasilik, Vahilik, Vazoluk

6 Harfli Kelimeler

Vakvak, Varlık, Varmak, Vatlık

5 Harfli Kelimeler

Varak, Vaşak

3 Harfli Kelimeler

Vak

Bazı VA ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vahşîlik : yabanîlik, yabanıllık
vahvahlanmak : acınmak, yakınmak
vakfetmek : adamak
vaklamak : vakvaklamak
vakvak : ördek
vakvaklamak : vaklamak, vakvaklama
vantrilok : karnından konuşan, vantrolog
varak : yaprak, altın, menzil
varlamak : kabul etmek
varlık : mevcudiyet, para, mal, mülk, zenginlik, önemli, yararlı, variyet, ömür, hayat, ağıç, antite, bardam, barım, barkuk, barlık, bartu, bay, burçuk, dirlik, dünya malı, köpeklemek, sermaye, servet, üzerinde, var varlatır, yok söyletir, varlıg, vücut, yaşamak, yesâr
varmak : ulaşmak, acımadan, kadın

Bazı VA ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vatansızlık :

TDK:
isim Vatansız olma durumu

vazgeçmek :
TDK:
1. -den Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak
2. Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak
"Ben bu sevdadan vazgeçmez iken / Gizli gizli haber salıp durmasın" - Halk türküsü
3. Niyetten veya karardan dönmek, caymak
"Günün bu son hazzını çıkarmadan ondan niçin vazgeçeriz?" - A. Ş. Hisar

VA ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 102: İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur).  .
LOKMAN - 20: Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.
ANKEBUT - 44: Allah, gökleri ve yeri hak olarak (yerli yerince) yarattı. Şüphesiz bunda, iman edenler için (Allah'ın varlık ve kudretine) bir nişâne bulunmaktadır.

Kelime Bulma Motoru