VA ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında VA harfleri bulunan ve K ile biten 98 adet kelime bulunuyor.Başında VA harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında VA harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında VA harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Vazifelendirilmek

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak, Vasıflandırılmak

15 Harfli Kelimeler

Vazifelendirmek, Varsıllaştırmak, Vazgeçirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Vasıflandırmak, Vatanlaştırmak, Vatanperverlik, Vahşileştirmek, Vazifeşinaslık

13 Harfli Kelimeler

Vatanseverlik, Vaybabamcılık, Vazgeçirilmek, Vardırabilmek, Variyetsizlik, Varsayabilmek, Vazgeçebilmek

12 Harfli Kelimeler

Vahvahlanmak, Varoluşçuluk, Varsıllaşmak, Varyetecilik, Vasıtasızlık, Vazelinlemek, Vakanüvislik, Vardiyacılık, Varılabilmek, Vazifesizlik

11 Harfli Kelimeler

Vahşileşmek, Vahyolunmak, Vakvaklamak, Varaklanmak, Varlıklılık, Vasıflanmak, Vatandaşlık, Vatansızlık, Vayvaycılık, Vazgeçilmek, Vazgeçirmek, Vazgeçmemek, Vahimleşmek, Vakarsızlık, Vakfedilmek, Vakitsizlik, Vakumlanmak, Varsayılmak, Varyemezlik, Vasıfsızlık, Vazifelilik

10 Harfli Kelimeler

Vakumlamak, Vapurculuk, Varaklamak, Varışlılık, Varlamamak, Vazedilmek, Vazolunmak, Vadolunmak, Vakarlılık, Varabilmek, Varagelmek, Varakçılık, Vardacılık, Vasıflılık

9 Harfli Kelimeler

Vakfetmek, Vandallık, Vantrilok, Vardırmak, Varsaymak, Varsıllık, Vasıtalık, Vazgeçmek, Vazgelmek, Validelik

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vahşilik, Vaklamak, Varılmak, Varlamak, Varsamak, Vazetmek, Vahimlik, Vakıflık, Vakurluk, Varislik, Vasatlık, Vazıhlık

7 Harfli Kelimeler

Vaizlik, Valilik, Vasilik, Vahilik, Vazoluk

6 Harfli Kelimeler

Vakvak, Varlık, Varmak, Vatlık

5 Harfli Kelimeler

Varak, Vaşak

3 Harfli Kelimeler

Vak

Bazı VA ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vahşîleşmek : yabanîleşmek
vahvahlanmak : acınmak, yakınmak
vakfetmek : adamak
vandallık : vandalizm
vantrilok : karnından konuşan, vantrolog
varışlılık : irfan
varlamak : kabul etmek
varlıklılık : zenginlik
varoluşçuluk : egzistansiyalizm
varsıllık : zenginlik
vasıflanmak : nitelenmek
vasilik : vesayet
vaşak : kedigillerden
vatanperverlik : yurtseverlik
vazgeçirmek : caydırmak, sökmek
vazgeçmek : abandone, caymak, çekilmek, dinmek, el çekmek, farımak, fariğ olmak, fariğolmak, fedakârlık etmek, geçmek, korkmak, nükul etmek, pas geçmek, sarfınazar etmek, terk etmek, vaz geçmek, vazgelmek
vazgeçmemek : azmetmek
vazifelendirmek : ödevlendirmek, görevlendirmek, tavzif etmek
vazolunmak : konulmak

Bazı VA ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vahşîlik :

TDK:
vahşilik

vahyolunmak :
TDK:
nsz Vahiy gelmek

vasıflandırmak :
TDK:
-i Nitelendirmek
"Bu sözlerimizden dolayı bizi ukalalık veya hocalık taslamakla vasıflandıracaklar, olacaktır." - B. Felek

Kelime Bulma Motoru