VAZ ile başlayan kelimeler

Başında VAZ harfleri bulunan 59 adet kelime bulunuyor.Başında VAZ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında VAZ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında VAZ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Vazifelendirilmek

16 Harfli Kelimeler

Vazifelendirilme

15 Harfli Kelimeler

Vazifelendirmek, Vazgeçirebilmek

14 Harfli Kelimeler

Vazifelendirme, Vazgeçirebilme, Vazifeşinaslık

13 Harfli Kelimeler

Vazgeçirilmek, Vazgeçebilmek

12 Harfli Kelimeler

Vazelinlemek, Vazgeçebilen, Vazgeçemeyen, Vazifeperver, Vazgeçebilme, Vazifesizlik

11 Harfli Kelimeler

Vazelinleme, Vazgeçilmek, Vazgeçilmez, Vazgeçirmek, Vazgeçmemek, Vazifeşinas, Vazifelilik

10 Harfli Kelimeler

Vazedilmek, Vazgeçilme, Vazgeçirme, Vazgeçmeme, Vazııkanun, Vaziyetler, Vazolunmak, Vazelinsiz

9 Harfli Kelimeler

Vazedilme, Vazgeçmek, Vazgeçmiş, Vazgeçtim, Vazgelmek, Vazıhamil, Vazifeler, Vazolunma, Vazediliş, Vazelinli, Vazifesiz

8 Harfli Kelimeler

Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vazgeçiş, Vazıhlık

7 Harfli Kelimeler

Vazelin, Vazetme, Vazıyet, Vaziyet, Vazediş, Vazoluk

6 Harfli Kelimeler

Vazife

5 Harfli Kelimeler

Vazıh

4 Harfli Kelimeler

Vazı, Vazo

3 Harfli Kelimeler

Vaz

Bazı VAZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


vaz : konma, konulma
vazelin : yağ
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçebilen : feragatli
vazgeçemeyen : tiryaki
vazgeçen : fâsih
vazgeçilmez : elzem, mübrem
vazgeçirilmek : caydırılmak
vazgeçirmek : caydırmak, sökmek
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk, vazgelme
vazgeçmek : abandone, caymak, çekilmek, dinmek, el çekmek, farımak, fariğ olmak, fariğolmak, fedakârlık etmek, geçmek, korkmak, nükul etmek, pas geçmek, sarfınazar etmek, terk etmek, vaz geçmek, vazgelmek
vazgeçmeme : yılmazlık
vazgeçmemek : azmetmek
vazgeçmiş : fariğ
vazgeçtim : geçtim olsun
vazgelmek : vazgeçmek
vazı : konma, konulma
vazıh : açık, aydın, belli, aydınlık
vazıhamil : doğurma
vazııkanun : yasa koyucu

Bazı VAZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


vazifelendirme :

TDK:
isim Vazifelendirmek işi

vaziyet :
TDK:
1. isim Durum, tavır, hâl
"Çocuklarının vaziyeti, istikbali seni alakadar ediyorsa biraz kendi âleminden çıkar, onlarla meşgul olursun, anladın mı?" - A. M. Dranas
2. Konum
"Kasaba coğrafi vaziyeti yüzünden lodosu, poyrazı pek az tutan bir limanda kurulmuştur." - S. F. Abasıyanık

Kelime Bulma Motoru