UY ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında UY harfleri bulunan ve K ile biten 107 adet kelime bulunuyor.Başında UY harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında UY harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında UY harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Uygulanabilirlik

14 Harfli Kelimeler

Uyandırabilmek, Uyarlanabilmek, Uyarlayabilmek, Uyarlayıvermek, Uydurulabilmek, Uygarlaştırmak, Uygulanabilmek, Uygulatabilmek, Uygulayabilmek, Uygulayımcılık, Uysallaştırmak, Uyuşturabilmek

13 Harfli Kelimeler

Uydulaştırmak, Uyarılabilmek, Uygulattırmak, Uygulayıcılık, Uyuşturuculuk, Uyutulabilmek

12 Harfli Kelimeler

Uyandırılmak, Uyanıklaşmak, Uydurmacılık, Uyurgezerlik, Uyuşturulmak, Uydurabilmek, Uydurukçuluk, Uyduruvermek, Uygulatılmak

11 Harfli Kelimeler

Uydurganlık, Uygarlaşmak, Uygunsuzluk, Uyruksuzluk, Uysallaşmak, Uyanabilmek, Uyanıvermek, Uyarabilmek, Uyuşabilmek, Uyutabilmek, Uyuyabilmek, Uyuyakalmak, Uyuyuvermek

10 Harfli Kelimeler

Uyaksızlık, Uyandırmak, Uyarlanmak, Uydulaşmak, Uydumculuk, Uydurulmak, Uygulanmak, Uykusuzluk, Uyumsuzluk, Uyuşamamak, Uyuşmazlık, Uyuşturmak, Uyuyamamak, Uyuzlaşmak, Uyarıcılık, Uygulatmak, Uyrukluluk, Uyumlanmak, Uyumsallık

9 Harfli Kelimeler

Uyanıklık, Uyarcılık, Uyarılmak, Uyarlamak, Uygulamak, Uymacılık, Uyuklamak, Uyumluluk, Uyuşmamak, Uyuşukluk, Uyuşurluk, Uyutulmak, Uyabilmek, Uyarlılık, Uykuculuk, Uykululuk, Uyuvermek

8 Harfli Kelimeler

Uydurmak, Uygarlık, Uygunluk, Uylaşmak, Uymazlık, Uyrukluk, Uysallık, Uyartmak

7 Harfli Kelimeler

Uyanmak, Uyarcık, Uyarlık, Uyarmak, Uyduluk, Uyduruk, Uykuluk, Uymamak, Uyulmak, Uyunmak, Uyuşmak, Uyutmak, Uyuzluk

6 Harfli Kelimeler

Uyanık, Uyarak, Uyarık, Uyumak, Uyuşuk

5 Harfli Kelimeler

Uyluk, Uymak, Uyruk

4 Harfli Kelimeler

Uyak

Bazı UY ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


uyak : kafiye
uyaksızlık : kafiyesizlik
uyanıklık : anıklık, basiret, dikkat, saklık, teyakkuz, yakaza
uyarılmak : uyandırılmak
uydurganlık : mitomani
uydurmacılık : atıcılık
uyduruk : sania, afsiyon, çanak, kofti
uygarlaşmak : medenîleşmek
uygulamak : ilkeyi, atadan babadan görmek, infaz etmek, sepilemek, tatbik etmek, vurmak, yapmak, yürütmek
uygunluk : yakışık, mutabakat, mukarenet, adan, agreman, imtizaç, liyakat, tenasüpsüz, tutarlık, uyarlık, yakşılık, yaraşık, yatkın
uymak : renk, zevke, adapte olmak, bağdaşmak, bağlı kalmak, bağlıkalmak, dinlemek, gelmek, imtisal etmek, intibak etmek, itaat etmek, mütâbeat, olmak

Bazı UY ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


uygulanmak :

TDK:
nsz Uygulama işine konu olmak
"Müdür, emrinin tastamam uygulandığını duyarak memnun oldu." - K. Korcan

UY ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Uyduruk Yazılar - Yazar: Şükrü Bilgiç

UY ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
AHKAF - 12: Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu (Kur'an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır.
ARAF - 69: Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir (kitap) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. ».

Kelime Bulma Motoru