UYG ile başlayan kelimeler

Başında UYG harfleri bulunan 53 adet kelime bulunuyor.Başında UYG harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında UYG harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında UYG harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Uygulanabilirlik

15 Harfli Kelimeler

Uygulayımcıerki

14 Harfli Kelimeler

Uygulayımbilim, Uygarlaştırmak, Uygulanabilmek, Uygulatabilmek, Uygulayabilmek, Uygulayımcılık

13 Harfli Kelimeler

Uygarlaşmamış, Uygarlaştırma, Uygulanabilme, Uygulatabilme, Uygulattırmak, Uygulayabilme, Uygulayıcılık

12 Harfli Kelimeler

Uygulayımsal, Uygulatılmak, Uygulattırma

11 Harfli Kelimeler

Uygarlaşmak, Uygulamalar, Uygulayımcı, Uygunsuzluk, Uygulatılma

10 Harfli Kelimeler

Uygarlaşma, Uygulamada, Uygulamalı, Uygulanmak, Uygulayıcı, Uygunsuzca, Uygulatmak

9 Harfli Kelimeler

Uygulamak, Uygulanan, Uygulanış, Uygulanma, Uygulayan, Uygulayım, Uygulatış, Uygulatma, Uygulayış

8 Harfli Kelimeler

Uygarlık, Uygulama, Uygundur, Uygunluk, Uygunsuz, Uyguralp

7 Harfli Kelimeler

Uyguner, Uygurca, Uygarca

5 Harfli Kelimeler

Uygan, Uygar, Uygun, Uygur

4 Harfli Kelimeler

Uygu

Bazı UYG ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


uygan : oran, homolog
uygar : medenî, fikir, medenîleşmiş, mütemeddin, eğitimli, sivilize, soysal
uygarlaşma : medenîleşme, temeddün
uygarlaşmak : medenîleşmek
uygarlaşmamış : barbar, medeniyetsiz
uygarlık : medeniyet, medenîlik, fikir, sinoloji, yunt
uygu : akor
uygulama : tatbik, ilkeyi, tatbikat, pratik, yürütüm, anakronizm, aplikasyon, biliş, çağaşım, infaz, kılgı, kısasa kısas
uygulamada : pratika, pratikte
uygulamak : ilkeyi, atadan babadan görmek, infaz etmek, sepilemek, tatbik etmek, vurmak, yapmak, yürütmek
uygulamalar : icraat
uygulamalı : tatbikî, pratik, ameli, kılgılı, kılgısal
uygulanabilirlik : yapılabilirlik, fizibilite

Bazı UYG ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


uygarlaşmak :

TDK:
nsz Uygar duruma gelmek, medenileşmek

uygulayım :
TDK:
1. isim Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik
2. sıfat Bu uygulamaya ilişkin
3. Genel anlamda bir işin doğru yolu yordamı, yöntemi

uygunluk :
TDK:
1. isim Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
2. Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı, agreman
3. dil bilgisi Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi
4. matematik Eşitlik

UYG ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 2: Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.
MÜLK - 3: O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?.

Kelime Bulma Motoru