U ile başlayan UK ile biten kelimeler

Başında U harfi bulunan ve UK ile biten 53 adet kelime bulunuyor.Başında U harfi bulunan ve UK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında U harfi bulunan ve UK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında U harfi bulunan ve UK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Uyuşturuculuk

12 Harfli Kelimeler

Uğultusuzluk, Uydurukçuluk

11 Harfli Kelimeler

Uygunsuzluk, Uyruksuzluk

10 Harfli Kelimeler

Uğursuzluk, Umutsuzluk, Uydumculuk, Uykusuzluk, Uyumsuzluk, Uzunkuyruk, Ufuksuzluk, Ulussuzluk, Uyrukluluk

9 Harfli Kelimeler

Ulusçuluk, Uyumluluk, Uyuşukluk, Uyuşurluk, Ucuzculuk, Uğurluluk, Umutluluk, Utkululuk, Uykuculuk, Uykululuk

8 Harfli Kelimeler

Uçkurluk, Uçuculuk, Uygunluk, Uyrukluk

7 Harfli Kelimeler

Ucuzluk, Uçukluk, Uğruluk, Uğurluk, Ulusluk, Unculuk, Usculuk, Usçuluk, Usluluk, Uyduluk, Uyduruk, Uykuluk, Uyuzluk, Uzunluk, Utçuluk

6 Harfli Kelimeler

Ululuk, Uyuşuk

5 Harfli Kelimeler

Unluk, Uyluk, Uyruk, Uzluk

4 Harfli Kelimeler

Uçuk, Ufuk, Uluk, Uruk

Bazı U ile başlayan UK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ucuzluk : damping, ferahî, ruhs
uçuculuk : pilotluk
uçuk : uçmuş, soluk, hafif, belirsiz
ufuk : çevren, anlayış, kavrayış, görüş, ihata, çevre, dolay, çember, göz erimi, gözceğen
uğruluk : hırsızlık, sirkat
uğurluk : maskot
uğursuzluk : kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet, fatalite, göz değmek, kara, şom, yomsuzluk
ululuk : büyüklük, yücelik, izzet, azamet, celâl, fehamet, heybet, kerem, kibir, mehabet, şeref, şevket, tanju, yücel, yükseliş
ulusçuluk : milliyetçilik, milliyet, nasyonalizm
ulusluk : milliyet
umutsuzluk : ümitsizlik

Bazı U ile başlayan UK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


uçuculuk :

TDK:
isim Uçucu olma durumu

umutsuzluk :
TDK:
isim Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet
"Denizcileri umutsuzluk sardı." - Halikarnas Balıkçısı

uruk :
TDK:
isim Soy, sülale

U ile başlayan UK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yalnızlık Umutsuzluk ve Dindarlık Üzerine Psiko-Sosyal Bir Çalışma - Yazar: Muhammed...

U ile başlayan UK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


DUHAN - 19: Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum.
İSRA - 37: Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.
MÜ'MİNUN - 45, 46: Sonra âyetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar ise kibire kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular.

Kelime Bulma Motoru