U ile başlayan UK ile biten kelimeler

Başında U harfi bulunan ve UK ile biten 53 adet kelime bulunuyor.Başında U harfi bulunan ve UK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında U harfi bulunan ve UK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında U harfi bulunan ve UK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Uyuşturuculuk

12 Harfli Kelimeler

Uğultusuzluk, Uydurukçuluk

11 Harfli Kelimeler

Uygunsuzluk, Uyruksuzluk

10 Harfli Kelimeler

Uğursuzluk, Umutsuzluk, Uydumculuk, Uykusuzluk, Uyumsuzluk, Uzunkuyruk, Ufuksuzluk, Ulussuzluk, Uyrukluluk

9 Harfli Kelimeler

Ulusçuluk, Uyumluluk, Uyuşukluk, Uyuşurluk, Ucuzculuk, Uğurluluk, Umutluluk, Utkululuk, Uykuculuk, Uykululuk

8 Harfli Kelimeler

Uçkurluk, Uçuculuk, Uygunluk, Uyrukluk

7 Harfli Kelimeler

Ucuzluk, Uçukluk, Uğruluk, Uğurluk, Ulusluk, Unculuk, Usculuk, Usçuluk, Usluluk, Uyduluk, Uyduruk, Uykuluk, Uyuzluk, Uzunluk, Utçuluk

6 Harfli Kelimeler

Ululuk, Uyuşuk

5 Harfli Kelimeler

Unluk, Uyluk, Uyruk, Uzluk

4 Harfli Kelimeler

Uçuk, Ufuk, Uluk, Uruk

Bazı U ile başlayan UK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ucuzluk : damping, ferahî, ruhs
uçuculuk : pilotluk
uçuk : uçmuş, soluk, hafif, belirsiz
ufuk : çevren, anlayış, kavrayış, görüş, ihata, çevre, dolay, çember, göz erimi, gözceğen
uğurluk : maskot
uğursuzluk : kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet, fatalite, göz değmek, kara, şom, yomsuzluk
uluk : miskin, tembel, ılı
ululuk : büyüklük, yücelik, izzet, azamet, celâl, fehamet, heybet, kerem, kibir, mehabet, şeref, şevket, tanju, yücel, yükseliş
ulusçuluk : milliyetçilik, milliyet, nasyonalizm
ulusluk : milliyet

Bazı U ile başlayan UK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


uçkurluk :

TDK:
1. isim Uçkur geçirilen katlanmış kenar
2. Bayrağın arka kenarında bulunan ve içinden ip geçirilip tutturulan beyaz bezden kenarlık
3. Uçkur geçirmeye yarayan çubuk

uçukluk :
TDK:
isim Uçuk olma durumu
"Gözlerinin rengi fark edilemeyen uçukluğu beni titretti." - H. C. Yalçın

uygunluk :
TDK:
1. isim Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
2. Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı, agreman
3. dil bilgisi Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi
4. matematik Eşitlik

U ile başlayan UK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Uykusuzluk - Insomnia - Yazar: Henry Miller

Kelime Bulma Motoru