UL ile başlayan kelimeler

Başında UL harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.Başında UL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında UL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında UL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Uluslararasıcılık

15 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırma, Uluslararasıcı, Ulaştırabilmek, Uluslaşabilmek

13 Harfli Kelimeler

Ulaşılabilmek, Ulaştırabilme, Uluslaşabilme

12 Harfli Kelimeler

Ulaştırılmak, Uluslararası, Ulusseverlik, Ulaşılabilme

11 Harfli Kelimeler

Ulumudiniye, Ulusalcılık, Ulaşabilmek, Ulaşıvermek, Ultramodern, Ultraviyole

10 Harfli Kelimeler

Ulaşmasını, Ulaştırmak, Ulaşabilme, Ulaşıverme, Uluslaşmak, Ulussuzluk

9 Harfli Kelimeler

Ulamlamak, Ulaşılmak, Ulaştıran, Ulaştırma, Ultraïsme, Ululanmak, Ululanmış, Ulusallık, Ulusçuluk, Ulussever, Ululaşmak, Uluslaşma, Ulusötesi

8 Harfli Kelimeler

Ulaşılma, Ulemalık, Ululamak, Ululanma, Uluşahin, Ultrason, Uluhiyet, Ululaşma, Ululayış, Ulusalcı

7 Harfli Kelimeler

Ulanmak, Ulanmış, Ulaşmak, Ulaşmış, Ulayıcı, Ulufeci, Ululama, Uluslar, Ulusluk, Ulutmak, Ulviyet, Ulussuz

6 Harfli Kelimeler

Ulahça, Ulamak, Ulanma, Ulantı, Ulasır, Ulaşan, Ulaşım, Ulaşma, Ulukan, Ulular, Ululuk, Ulumak, Ulusal, Ulusçu, Ulutma, Ulaçlı, Ulanış, Ulayış, Uluslu, Uluyuş

5 Harfli Kelimeler

Ulama, Ulema, Ulufe, Uluma

4 Harfli Kelimeler

Ulaç, Ulah, Ulak, Ulam, Ulan, Uluk, Ulum, Ulus, Ulvi

3 Harfli Kelimeler

Ulu

Bazı UL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ulaç : zarf-fiil, bağfiil, gerundium, bağ fiil, bağ-fiil, rabıt sıygası
ulak : haberci, çabar, çapar, yamçı
ulam : nitelik, bağıntı, kategori, makule, zümre, grup, nicelik
ulama : ek, katkı, ilâve, ulanmış, bürün, zeyil
ulamak : eklemek, katmak, ilâve etmek
ulan : ey, nefret, ülen
ulanma : inzimam
ulanmış : katma, munzam, ulama
ulaşan : beyt-i lâhık, eren, erişen, vasıl
ulaşılmak : yetişilmek
ulaşmak : varmak, gelmek, erişmek, yetişmek, dökülmek, aksetmek, ayak basmak, bulmak, dayamak, dayanmak, değmek, erişilmek

Bazı UL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ulantı :

TDK:
isim Ulanan şey

ulaşma :
TDK:
isim Ulaşmak işi
"On yedinci yüzyıldan beri Batı Yeni Çağa ulaşma yolundadır." - F. R. Atay

ulusal :
TDK:
sıfat Millî
"Evrensel değerlendirmede ise en sağlam ölçü, özgünlük, ulusal renkleri taşıma, kişiliği bulunmaktır." - M. And

UL ile başlayan İlçe isimleri

Uluborlu (Isparta)
Ula (Muğla)
Ulukışla (Niğde)
Ulubey / Ordu (Ordu)
Ulaş (Sivas)
Ulubey / Uşak (Uşak)
Uludere (Şırnak)
Ulus (Bartın)

UL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaradana Ulaşmak - Yazar: Malil Ergun

Kelime Bulma Motoru