UL ile başlayan kelimeler

Başında UL harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.Başında UL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında UL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında UL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Uluslararasıcılık

15 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırma, Uluslararasıcı, Ulaştırabilmek, Uluslaşabilmek

13 Harfli Kelimeler

Ulaşılabilmek, Ulaştırabilme, Uluslaşabilme

12 Harfli Kelimeler

Ulaştırılmak, Uluslararası, Ulusseverlik, Ulaşılabilme

11 Harfli Kelimeler

Ulumudiniye, Ulusalcılık, Ulaşabilmek, Ulaşıvermek, Ultramodern, Ultraviyole

10 Harfli Kelimeler

Ulaşmasını, Ulaştırmak, Ulaşabilme, Ulaşıverme, Uluslaşmak, Ulussuzluk

9 Harfli Kelimeler

Ulamlamak, Ulaşılmak, Ulaştıran, Ulaştırma, Ultraïsme, Ululanmak, Ululanmış, Ulusallık, Ulusçuluk, Ulussever, Ululaşmak, Uluslaşma, Ulusötesi

8 Harfli Kelimeler

Ulaşılma, Ulemalık, Ululamak, Ululanma, Uluşahin, Ultrason, Uluhiyet, Ululaşma, Ululayış, Ulusalcı

7 Harfli Kelimeler

Ulanmak, Ulanmış, Ulaşmak, Ulaşmış, Ulayıcı, Ulufeci, Ululama, Uluslar, Ulusluk, Ulutmak, Ulviyet, Ulussuz

6 Harfli Kelimeler

Ulahça, Ulamak, Ulanma, Ulantı, Ulasır, Ulaşan, Ulaşım, Ulaşma, Ulukan, Ulular, Ululuk, Ulumak, Ulusal, Ulusçu, Ulutma, Ulaçlı, Ulanış, Ulayış, Uluslu, Uluyuş

5 Harfli Kelimeler

Ulama, Ulema, Ulufe, Uluma

4 Harfli Kelimeler

Ulaç, Ulah, Ulak, Ulam, Ulan, Uluk, Ulum, Ulus, Ulvi

3 Harfli Kelimeler

Ulu

Bazı UL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ulak : haberci, çabar, çapar, yamçı
ulam : nitelik, bağıntı, kategori, makule, zümre, grup, nicelik
ulama : ek, katkı, ilâve, ulanmış, bürün, zeyil
ulamlamak : kategorize etmek
ulan : ey, nefret, ülen
ulaşma : idrak, muvasala, peyvend, sıla, vusul, vüsûl
ulaşmasını : göndermek
ulaşmış : nail, peyveste
ulaştıran : muvassıl
ulaştırılmak : yetiştirilmek
ulaştırma : insanların, malların, münakalât, iblâ, iblâğ, isal, transportasyon
ulaştırmak : aksettirmek, dağıtmak, değirmek, ergürmek, iblâğ etmek, iletmek
ultraïsme : aşırılıkçılık
ulu : yüce, âli, âzam, azametli

Bazı UL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ulam :

TDK:
1. isim Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori
"İnsan üstüne düşünenlerin hepsi, her iki ulamda da yetkinliğe az rastlandığı görüşünde birleşirler." - A. Erhat
2. felsefe, mantık Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori

ulama :
TDK:
1. isim Ulamak işi
2. Ulanan parça, ek, katkı, ilave
3. dil bilgisi Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi, bağlama: Ayırt etmek, tertip etmek, art arda gibi
4. sıfat Ulanmış

ulamak :
TDK:
-i, -e Eklemek, katmak, ilave etmek

UL ile başlayan İlçe isimleri

Uluborlu (Isparta)
Ula (Muğla)
Ulukışla (Niğde)
Ulubey / Ordu (Ordu)
Ulaş (Sivas)
Ulubey / Uşak (Uşak)
Uludere (Şırnak)
Ulus (Bartın)

UL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ulu Ağaç - Yazar: Susanna Tamaro
Yedi Ulu Ozan - Yazar: Süleyman Zaman
Ulu Çınarın Kökleri - Sultan I. Mehmet (Çelebi) - Yazar: Kemal Arkun
II.Abdülhamid'in Hatıra Defteri Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı - Yazar: Kolektif
Safahat'ın Ulu Ortası: Fatih Kürsüsünde - Yazar: Kenan Göçer
Ulu Çınar'ım - Yazar: Muhammet Ülker
Ulu Egemenliğe Doğru - Yazar: Muhammed Ali...

Kelime Bulma Motoru