UL ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında UL harfleri bulunan ve K ile biten 30 adet kelime bulunuyor.Başında UL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında UL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında UL harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Uluslararasıcılık

15 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Ulaştırabilmek, Uluslaşabilmek

13 Harfli Kelimeler

Ulaşılabilmek

12 Harfli Kelimeler

Ulaştırılmak, Ulusseverlik

11 Harfli Kelimeler

Ulusalcılık, Ulaşabilmek, Ulaşıvermek

10 Harfli Kelimeler

Ulaştırmak, Uluslaşmak, Ulussuzluk

9 Harfli Kelimeler

Ulamlamak, Ulaşılmak, Ululanmak, Ulusallık, Ulusçuluk, Ululaşmak

8 Harfli Kelimeler

Ulemalık, Ululamak

7 Harfli Kelimeler

Ulanmak, Ulaşmak, Ulusluk, Ulutmak

6 Harfli Kelimeler

Ulamak, Ululuk, Ulumak

4 Harfli Kelimeler

Ulak, Uluk

Bazı UL ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ulanmak :

TDK:
nsz Ulama işi yapılmak
"Birbirine ulanan koridorlar boyunca yürüyorum." - İ. Aral

ulumak :
TDK:
1. nsz Köpek, kurt, çakal vb. hayvanlar uzun, iniltili, ağlar gibi bir ses çıkarmak
"Geceleyin çakallar etrafta dolaşır, ulurlardı." - S. F. Abasıyanık
2. İnsan iniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
"Boğazında acı bir yumru, gözleri kupkuru, yüzükoyun mutfağın taşlarına kapandı, uludu." - H. E. Adıvar

ulusçuluk :
TDK:
isim Milliyetçilik

UL ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Ulubey / Uşak (Uşak)

UL ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


DUHAN - 19: Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum.
İSRA - 37: Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.
MÜ'MİNUN - 45, 46: Sonra âyetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlar ise kibire kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular.

Kelime Bulma Motoru