TU ile biten kelimeler

Sonunda TU harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.Sonunda TU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Beşparmakotu, Hüsnükuruntu, Kırlangıçotu

11 Harfli Kelimeler

Dulavratotu, Muhabbetotu, Taşkıranotu

10 Harfli Kelimeler

Barsamaotu, Kanaryaotu, Marsamaotu, Tarhanaotu

9 Harfli Kelimeler

Bostanotu, Evliyaotu, Kağıtdutu, Loğusaotu, Nevruzotu, Nosferatu, Sıracaotu, Şevketotu, Yoğurtotu, Zembilotu

8 Harfli Kelimeler

Basurotu, Buyrultu, Cumburtu, Dalakotu, Darakotu, Doğrultu, Durakotu, Fıtıkotu, Gelinotu, Geyikotu, Hasırotu, Kasıkotu, Kelekotu, Korkuntu, Koyunotu, Paspartu, Savruntu, Sıçanotu, Sinirotu, Turakotu, Burkuntu, Karakutu, Semizotu, Uçtuuçtu

7 Harfli Kelimeler

Adamotu, Ademotu, Ağızotu, Boğuntu, Bozuntu, Buluntu, Buruntu, Coşuntu, Dereotu, Dokuntu, Duyultu, Eğirotu, Fokurtu, Fosurtu, Gurultu, Homurtu, Horultu, Kopuntu, Koşuntu, Kovuntu, Koyuntu, Kuruntu, Kusuntu, Ökseotu, Sonurtu, Soyuntu, Susuntu, Tereotu, Tokurtu, Tozuntu, Uyuzotu, Vuruntu, Çöreotu

6 Harfli Kelimeler

Albatu, Avuntu, Banotu, Okuntu, Oyuntu, Uğultu, Uyuntu, Yaratu, Yelotu, Dilotu

5 Harfli Kelimeler

Bartu, Çaktu, Kuytu, Maktu, Muştu, Peştu, Postu, Tortu, Yaktu, Yontu, Yortu

4 Harfli Kelimeler

Altu, Batu, Kotu, Kutu, Tatu, Tutu

2 Harfli Kelimeler

Tu

Bazı TU ile biten kelimelerin eş anlamlıları


âdemotu : adamotu
ağızotu : yemleme
altu : ılk, algan, fatih
banotu : patlıcangillerden
bartu : varlık, servet, menzil, hedef
bostanotu : şevketibostan, akkız, mübarekdikeni, şevket otu, şevketotu
buruntu : buru, sancı
buyrultu : sadrazam, vezir, irade
coşuntu : coşku, heyecan
dalakotu : duvar sedefi
doğrultu : istikamet, yön, tutulan, taraf, veçhe
dulavratotu : bileşikgillerden
durakotu : dereotu
geyikotu : sedefotugillerden
kasıkotu : kasık otu
kelekotu : yonca
kopuntu : diaspora
korkuntu : fobi
koşuntu : yardakçılar, tayfa, atf-ı beyan
kotu : müstehcin
kuruntu : evham, işkil, vesvese, vehim, fikir, hulya, ikircik, kuşku, malihulya, şüphe
kutu : tahta

Bazı TU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kuytu :

TDK:
1. sıfat Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer)
"Kahvenin kuytu bir köşesinde bağıra bağıra konuşuyorlardı." - S. F. Abasıyanık
2. Uğrak olmayan, içerlek, sapa (yer)
"Dükkân kuytu yerde olduğundan işlemiyor."
3. Güneş ışığı veya rüzgâr almayan (yer)

paspartu :
TDK:
1. isim Sergilenmek üzere hazırlanan fotoğraf veya tablonun kenarlarında fon kâğıdı ile oluşturulan, çerçeve ile konu arasındaki boşluk
2. Gidiş yönü, yol ve yolculuğun yapılacağı mevki hakkında bilgileri kapsayan, özellikle seyahat acenteleri tarafından verilen tren bileti

TU ile biten İlçe isimleri

Oltu (Erzurum)

TU ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Batu Han - Yazar: Vasili Yan

Kelime Bulma Motoru