TU ile biten kelimeler

Sonunda TU harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.Sonunda TU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Beşparmakotu, Hüsnükuruntu, Kırlangıçotu

11 Harfli Kelimeler

Dulavratotu, Muhabbetotu, Taşkıranotu

10 Harfli Kelimeler

Barsamaotu, Kanaryaotu, Marsamaotu, Tarhanaotu

9 Harfli Kelimeler

Bostanotu, Evliyaotu, Kağıtdutu, Loğusaotu, Nevruzotu, Nosferatu, Sıracaotu, Şevketotu, Yoğurtotu, Zembilotu

8 Harfli Kelimeler

Basurotu, Buyrultu, Cumburtu, Dalakotu, Darakotu, Doğrultu, Durakotu, Fıtıkotu, Gelinotu, Geyikotu, Hasırotu, Kasıkotu, Kelekotu, Korkuntu, Koyunotu, Paspartu, Savruntu, Sıçanotu, Sinirotu, Turakotu, Burkuntu, Karakutu, Semizotu, Uçtuuçtu

7 Harfli Kelimeler

Adamotu, Ademotu, Ağızotu, Boğuntu, Bozuntu, Buluntu, Buruntu, Coşuntu, Dereotu, Dokuntu, Duyultu, Eğirotu, Fokurtu, Fosurtu, Gurultu, Homurtu, Horultu, Kopuntu, Koşuntu, Kovuntu, Koyuntu, Kuruntu, Kusuntu, Ökseotu, Sonurtu, Soyuntu, Susuntu, Tereotu, Tokurtu, Tozuntu, Uyuzotu, Vuruntu, Çöreotu

6 Harfli Kelimeler

Albatu, Avuntu, Banotu, Okuntu, Oyuntu, Uğultu, Uyuntu, Yaratu, Yelotu, Dilotu

5 Harfli Kelimeler

Bartu, Çaktu, Kuytu, Maktu, Muştu, Peştu, Postu, Tortu, Yaktu, Yontu, Yortu

4 Harfli Kelimeler

Altu, Batu, Kotu, Kutu, Tatu, Tutu

2 Harfli Kelimeler

Tu

Bazı TU ile biten kelimelerin eş anlamlıları


âdemotu : adamotu
ağızotu : yemleme
altu : ılk, algan, fatih
banotu : patlıcangillerden
bartu : varlık, servet, menzil, hedef
basurotu : düğünçiçeğigillerden
batu : batuga
beşparmakotu : gülgillerden
boğuntu : sıkıntı, vurgunculuk, ihtikar
bostanotu : şevketibostan, akkız, mübarekdikeni, şevket otu, şevketotu
bozuntu : döküntü
buruntu : buru, sancı
coşuntu : coşku, heyecan
dokuntu : kontak
dulavratotu : bileşikgillerden
durakotu : dereotu
geyikotu : sedefotugillerden
kasıkotu : kasık otu
kelekotu : yonca
kırlangıçotu : gelincikgillerden
korkuntu : fobi
koşuntu : yardakçılar, tayfa, atf-ı beyan
kovuntu : matrut
koyuntu : sıkıntı, üzüntü, keder, sopa
kuruntu : evham, işkil, vesvese, vehim, fikir, hulya, ikircik, kuşku

Bazı TU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


Peştu :

TDK:
özel, isim Afgan halkı

tokurtu :
TDK:
isim Tokurdama sırasında çıkan sesin adı
"Nargilelerden çıkan tokurtulara güler / Karnı büyük softalar gibi cam nargileler" - E. B. Koryürek

uğultu :
TDK:
1. isim Gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz ses, uğuldama sesi
"Arabalar kapı önündeki kaldırıma yanaşık park etmişler." - İ. Aral
2. Zaman zaman duyulan rahatsız edici, boğuk ses

TU ile biten İlçe isimleri

Oltu (Erzurum)

Kelime Bulma Motoru