TU ile biten kelimeler

Sonunda TU harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.Sonunda TU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda TU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda TU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Beşparmakotu, Hüsnükuruntu, Kırlangıçotu

11 Harfli Kelimeler

Dulavratotu, Muhabbetotu, Taşkıranotu

10 Harfli Kelimeler

Barsamaotu, Kanaryaotu, Marsamaotu, Tarhanaotu

9 Harfli Kelimeler

Bostanotu, Evliyaotu, Kağıtdutu, Loğusaotu, Nevruzotu, Nosferatu, Sıracaotu, Şevketotu, Yoğurtotu, Zembilotu

8 Harfli Kelimeler

Basurotu, Buyrultu, Cumburtu, Dalakotu, Darakotu, Doğrultu, Durakotu, Fıtıkotu, Gelinotu, Geyikotu, Hasırotu, Kasıkotu, Kelekotu, Korkuntu, Koyunotu, Paspartu, Savruntu, Sıçanotu, Sinirotu, Turakotu, Burkuntu, Karakutu, Semizotu, Uçtuuçtu

7 Harfli Kelimeler

Adamotu, Ademotu, Ağızotu, Boğuntu, Bozuntu, Buluntu, Buruntu, Coşuntu, Dereotu, Dokuntu, Duyultu, Eğirotu, Fokurtu, Fosurtu, Gurultu, Homurtu, Horultu, Kopuntu, Koşuntu, Kovuntu, Koyuntu, Kuruntu, Kusuntu, Ökseotu, Sonurtu, Soyuntu, Susuntu, Tereotu, Tokurtu, Tozuntu, Uyuzotu, Vuruntu, Çöreotu

6 Harfli Kelimeler

Albatu, Avuntu, Banotu, Okuntu, Oyuntu, Uğultu, Uyuntu, Yaratu, Yelotu, Dilotu

5 Harfli Kelimeler

Bartu, Çaktu, Kuytu, Maktu, Muştu, Peştu, Postu, Tortu, Yaktu, Yontu, Yortu

4 Harfli Kelimeler

Altu, Batu, Kotu, Kutu, Tatu, Tutu

2 Harfli Kelimeler

Tu

Bazı TU ile biten kelimelerin eş anlamlıları


âdemotu : adamotu
banotu : patlıcangillerden
barsamaotu : civanperçemi
bartu : varlık, servet, menzil, hedef
batu : batuga
boğuntu : sıkıntı, vurgunculuk, ihtikar
bozuntu : döküntü
çaktu : ıri, gösterişli
dokuntu : kontak
eğirotu : azakeğiri, hintkamışı, yelotu
fıtıkotu : kasık otu
gelinotu : güveyfeneri
geyikotu : sedefotugillerden
kasıkotu : kasık otu
kelekotu : yonca
kopuntu : diaspora
koşuntu : yardakçılar, tayfa, atf-ı beyan
kotu : müstehcin
kovuntu : matrut
koyunotu : kasık otu
kuruntu : evham, işkil, vesvese, vehim, fikir, hulya, ikircik, kuşku, malihulya, şüphe
kusuntu : kusmuk
kuytu : ıssız, içerlek, sessiz, kaytak, kenar, körfez, köşe, kuytuluk, siper

Bazı TU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


homurtu :

TDK:
1. isim Homurdanma sırasında çıkan sesin adı
"Morarmış bulutlar, hortumları su yüklü fil sürüleri gibi korkunç homurtularla arkamızdan geliyor." - Y. Z. Ortaç
2. Ayının çıkardığı sesin adı

muştu :
TDK:
isim Sevindiren haber, sava, müjde, erim (II), beşaret

Peştu :
TDK:
özel, isim Afgan halkı

TU ile biten İlçe isimleri

Oltu (Erzurum)

TU ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Batu Han - Yazar: Vasili Yan

Kelime Bulma Motoru