TU ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında TU harfleri bulunan ve K ile biten 132 adet kelime bulunuyor.Başında TU harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TU harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TU harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tutuklatabilmek, Tutuklayabilmek, Tutuşturabilmek, Tutuşturuvermek

14 Harfli Kelimeler

Tutarsızlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Tuğgenerallik, Tuhafiyecilik, Tunçlaştırmak, Turfandacılık, Turunculaşmak, Turuncumtırak, Tumturaklılık, Turlayabilmek, Tutturabilmek

12 Harfli Kelimeler

Tuğamirallik, Tulumbacılık, Tutuculaşmak, Tutulabilmek, Tutanakçılık, Tutkallanmak, Tutuluvermek, Tutunabilmek, Tutunuvermek, Tutuşabilmek, Tutuşuvermek, Tuvaletçilik

11 Harfli Kelimeler

Tuğrakeşlik, Tuhaflaşmak, Tuluatçılık, Tumarlanmak, Turfandalık, Turizmcilik, Turşulaşmak, Tutarsızlık, Tutkalcılık, Tutkallamak, Tutkulaşmak, Tutturmalık, Tutuklanmak, Tutuklatmak, Tutulmazlık, Tutumsuzluk, Tutunulacak, Tutuşturmak, Tuzaklanmak, Tutkusuzluk, Tutturukluk, Tutuksuzluk, Tutulmuşluk

10 Harfli Kelimeler

Tufeylilik, Tuğlacılık, Tunçlaşmak, Turancılık, Turfalamak, Turşuculuk, Tutamlamak, Tutarlılık, Tutuklamak, Tutukluluk, Tutumluluk, Tuzaklamak, Tuzluçubuk, Tulumculuk, Tutabilmek, Tutuvermek, Tuzakçılık

9 Harfli Kelimeler

Tuğbaylık, Tunçlamak, Turalamak, Turistlik, Tutkunluk, Tutmazlık, Tutsaklık, Tutturmak, Tutuculuk, Tutulacak, Tutunacak, Tuzlanmak, Tuzsuzluk

8 Harfli Kelimeler

Tuhaflık, Tulumcuk, Tumturak, Turbalık, Turistik, Turlamak, Turşuluk, Tuşlamak, Tutamlık, Tutarlık, Tutmalık, Tutukluk, Tutulmak, Tutunmak, Tutuşmak, Tuzlamak, Tuzluluk, Tuğculuk, Tutturuk, Tuzculuk

7 Harfli Kelimeler

Tutacak, Tutamak, Tutanak, Tutarak, Tutarık, Tuturuk, Tutuşuk

6 Harfli Kelimeler

Tuğrik, Tumşuk, Turçak, Turçik, Turgak, Turkak, Turşak, Tuşluk, Tutgak, Tutguk, Tutmak, Tutnak, Tutnuk, Tutsak, Tutsuk, Tuzlak, Tuzluk, Tugrik, Tutçek

5 Harfli Kelimeler

Tuluk, Tutak, Tutuk, Tuyak, Tuyuk, Tuzak, Tunik

Bazı TU ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tumşuk : papağan
tumturak : gösteriş, debdebe
turistlik : gezginlik
turşak : filiz, sürgün
tutacak : ataç, tutturgaç, tutaç, tutak, ataş
tutamak : tutamaç, tutunacak, dayanacak, beyyine
tutarsızlık : insicamsızlık
tutguk : esir, hapis, tutsak
tutkunluk : meftuniyet, meftunluk
tutmalık : krampon
tutmazlık : mübayenet, tenakuz
tutnak : destek, arka
tutsaklık : esirlik, esaret
tutsuk : öğüt, nasihat, vasiyet
tutturmak : bağlamak, değdirmek, raptetmek, tespit etmek
tutturmalık : kopça, toka
tutukluk : konuşma korkusu, lüknet
tutulabilmek : ele gelmek
tutunacak : tutamak, tutamaksız
tutunmak : dayanmak, direnmek, kullanmak, sataşmak, çıkışmak, yerleşmek
tuturuk : çırpı, ekşili

Bazı TU ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tunçlaşmak :

TDK:
nsz Tunç rengini almak

Turancılık :
TDK:
özel, isim Osmanlı Devleti nin son yıllarında ortaya çıkmış olan, Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısında bütün Türklerin tek vatanda ve tek bayrak altında birleştirilmesini amaçlayan akım, Panturanizm

tuzluk :
TDK:
1. isim İçine tuz konulan kap
2. anatomi Atlarda gözün üstündeki, insanlarda köprücük kemiğinin ardındaki çukur yer
3. Otlayan hayvanların tuz gereksinimini karşılamak üzere, öğütülmüş kaya tuzlarının, yağmurdan korunmasını ve hayvanların rahatça yararlanmasını sağlayan üstü kapalı yer

TU ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Tutak (Ağrı)

TU ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Fırtınaya Tutulmak - Yazar: Samantha Towle

Kelime Bulma Motoru