TU ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında TU harfleri bulunan ve K ile biten 132 adet kelime bulunuyor.Başında TU harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TU harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TU harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tutuklatabilmek, Tutuklayabilmek, Tutuşturabilmek, Tutuşturuvermek

14 Harfli Kelimeler

Tutarsızlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Tuğgenerallik, Tuhafiyecilik, Tunçlaştırmak, Turfandacılık, Turunculaşmak, Turuncumtırak, Tumturaklılık, Turlayabilmek, Tutturabilmek

12 Harfli Kelimeler

Tuğamirallik, Tulumbacılık, Tutuculaşmak, Tutulabilmek, Tutanakçılık, Tutkallanmak, Tutuluvermek, Tutunabilmek, Tutunuvermek, Tutuşabilmek, Tutuşuvermek, Tuvaletçilik

11 Harfli Kelimeler

Tuğrakeşlik, Tuhaflaşmak, Tuluatçılık, Tumarlanmak, Turfandalık, Turizmcilik, Turşulaşmak, Tutarsızlık, Tutkalcılık, Tutkallamak, Tutkulaşmak, Tutturmalık, Tutuklanmak, Tutuklatmak, Tutulmazlık, Tutumsuzluk, Tutunulacak, Tutuşturmak, Tuzaklanmak, Tutkusuzluk, Tutturukluk, Tutuksuzluk, Tutulmuşluk

10 Harfli Kelimeler

Tufeylilik, Tuğlacılık, Tunçlaşmak, Turancılık, Turfalamak, Turşuculuk, Tutamlamak, Tutarlılık, Tutuklamak, Tutukluluk, Tutumluluk, Tuzaklamak, Tuzluçubuk, Tulumculuk, Tutabilmek, Tutuvermek, Tuzakçılık

9 Harfli Kelimeler

Tuğbaylık, Tunçlamak, Turalamak, Turistlik, Tutkunluk, Tutmazlık, Tutsaklık, Tutturmak, Tutuculuk, Tutulacak, Tutunacak, Tuzlanmak, Tuzsuzluk

8 Harfli Kelimeler

Tuhaflık, Tulumcuk, Tumturak, Turbalık, Turistik, Turlamak, Turşuluk, Tuşlamak, Tutamlık, Tutarlık, Tutmalık, Tutukluk, Tutulmak, Tutunmak, Tutuşmak, Tuzlamak, Tuzluluk, Tuğculuk, Tutturuk, Tuzculuk

7 Harfli Kelimeler

Tutacak, Tutamak, Tutanak, Tutarak, Tutarık, Tuturuk, Tutuşuk

6 Harfli Kelimeler

Tuğrik, Tumşuk, Turçak, Turçik, Turgak, Turkak, Turşak, Tuşluk, Tutgak, Tutguk, Tutmak, Tutnak, Tutnuk, Tutsak, Tutsuk, Tuzlak, Tuzluk, Tugrik, Tutçek

5 Harfli Kelimeler

Tuluk, Tutak, Tutuk, Tuyak, Tuyuk, Tuzak, Tunik

Bazı TU ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tumturak : gösteriş, debdebe
turçik : durucu, kalıcı, fidan
turgak : bekçi, muhafız, koruyucu
turkak : nöbetçi, bekçi
turşak : filiz, sürgün
tuşlamak : daktilo
tuşluk : tuştakımı, klavye
tutarak : sara, tutarık
tutarlık : insicam, uygunluk, bağdaşım, rabıta
tutkunluk : meftuniyet, meftunluk
tutmazlık : mübayenet, tenakuz
tutturmalık : kopça, toka
tutuk : akıcı, durgun, çekingen, sıkılgan, kısılmış, tutulmuş, kesik, tutuklu, kapalı, tıkalı, pısırık
tutuklanmak : delik eğirmek, giriftar olmak, paçayı kaptırmak, yakayı ele vermek
tutukluk : konuşma korkusu, lüknet
tutukluluk : mevkufiyet
tutulmak : sevmek, yakalanmak, abayı yakmak, âşık olmak, aşka düşmek

Bazı TU ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tulumbacılık :

TDK:
isim Tulumbacı olma durumu
"Yaşının ilerlemesinden dolayı mahalle tulumbacılığı reisliğinden çekilmiş." - H. R. Gürpınar

tutkunluk :
TDK:
isim Tutkun olma durumu, meftuniyet, meftunluk
"Ama tutkunluklarımız yapraklara benzer, en hafif bir rüzgâr altüst edebilir onları." - C. Meriç

tutsaklık :
TDK:
isim Tutsak olma durumu, esirlik, esaret

TU ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Tutak (Ağrı)

TU ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FATIR - 10: Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah'a amel-i sâlih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.
TARIK - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, (nebat ile) yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. O, asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).
NİSA - 150: Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip «Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız» diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu;.

Kelime Bulma Motoru