U ile başlayan MAK ile biten kelimeler

Başında U harfi bulunan ve MAK ile biten 140 adet kelime bulunuyor.Başında U harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında U harfi bulunan ve MAK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında U harfi bulunan ve MAK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırmak, Uzaklaştırılmak

14 Harfli Kelimeler

Uygarlaştırmak, Uysallaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Uğraşıolmamak, Umutlandırmak, Uydulaştırmak, Uzaklaştırmak, Uygulattırmak

12 Harfli Kelimeler

Ucuzlatılmak, Uçurumlaşmak, Ulaştırılmak, Uyandırılmak, Uyanıklaşmak, Uyuşturulmak, Uzaklaşılmak, Uzaklaşmamak, Uygulatılmak

11 Harfli Kelimeler

Uğraştırmak, Uısandırmak, Umursamamak, Unutulmamak, Uslandırmak, Uygarlaşmak, Uysallaşmak, Uzlaştırmak, Uzmanlaşmak, Uyuyakalmak

10 Harfli Kelimeler

Ucuzlatmak, Uçuklaşmak, Uğraşılmak, Uğurlanmak, Ulaştırmak, Umursanmak, Umutlanmak, Unutamamak, Unutturmak, Usandırmak, Uslamlamak, Ustalaşmak, Utandırmak, Uyandırmak, Uyarlanmak, Uydulaşmak, Uydurulmak, Uygulanmak, Uyuşamamak, Uyuşturmak, Uyuyamamak, Uyuzlaşmak, Uzaklanmak, Uzaklaşmak, Uzlaşılmak, Uçuşturmak, Uğranılmak, Uluslaşmak, Uygulatmak, Uyumlanmak, Uzattırmak

9 Harfli Kelimeler

Ucuzlamak, Uçuklamak, Uçurulmak, Ufalanmak, Uğralamak, Uğramamak, Uğrulamak, Uğuldamak, Uğurlamak, Uğursamak, Ulamlamak, Ulaşılmak, Ululanmak, Umursamak, Unutmamak, Unutulmak, Usanılmak, Utanmamak, Uyarılmak, Uyarlamak, Uygulamak, Uyuklamak, Uyuşmamak, Uyutulmak, Uzaksamak, Uzanılmak, Uzatılmak, Ululaşmak

8 Harfli Kelimeler

Uçlanmak, Uçurtmak, Ufalamak, Ufaltmak, Uğranmak, Uğraşmak, Uğratmak, Ululamak, Umdurmak, Unlanmak, Urlaşmak, Uslanmak, Utlanmak, Uydurmak, Uylaşmak, Uzlaşmak, Uyartmak

7 Harfli Kelimeler

Uçurmak, Uçuşmak, Ufalmak, Uflamak, Uğramak, Uğunmak, Ulanmak, Ulaşmak, Ulutmak, Umulmak, Unlamak, Unulmak, Unutmak, Usanmak, Utanmak, Utulmak, Uvunmak, Uyanmak, Uyarmak, Uymamak, Uyulmak, Uyunmak, Uyuşmak, Uyutmak, Uzanmak, Uzatmak

6 Harfli Kelimeler

Ulamak, Ulumak, Uyumak, Uzamak

5 Harfli Kelimeler

Uçmak, Ummak, Unmak, Urmak, Utmak, Uymak

Bazı U ile başlayan MAK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ucuzlamak : pahadan düşmek
uçlanmak : vermek
uçurmak : savurmak
ufalmak : küçülmek, büzülmek
uğramak : yakınından, yaklaşmak, karşılaşmak, cin, ayak basmak, duçar olmak, düşmek, geçirmek, giriftar olmak, kazanmak, maruz kalmak, sarkmak, tutmak
uğraşmak : savaşmak, cebelleşmek, çaba göstermek, didişmek, gayret etmek, geçirmek, ilgilenmek, iştigal etmek, koşturmak, meşgul olmak, mücadele etmek, pala sallamak, pala sürtmek, tekerlenmek, vakit geçirmek
uğratmak : savmak, çıkmak, kovmak, düşürmek, salmak
uğrulamak : çalmak
ulamak : eklemek, katmak, ilâve etmek
ulaşmak : varmak, gelmek, erişmek, yetişmek, dökülmek, aksetmek, ayak basmak, bulmak

Bazı U ile başlayan MAK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ufaltmak :

TDK:
-i Büyük olan bir şeyi daha küçük duruma getirmek, küçültmek

uzamak :
TDK:
1. nsz Uzun duruma gelmek, boyu büyümek
"Kısa boylu Japon cinsi bile sporla üç parmak uzadı." - A. Haşim
2. Çok zaman tutmak, uzun sürmek
"Yılan masalı gibi uzadı gitti bu iş." - A. Erhat

U ile başlayan MAK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Shakespare'i Anımsamak ve Unutmak - Yazar: Peter Brook
Unutmak Suları - Yazar: A. Adnan Azar
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim - Yazar: Tamer Çağdaş
Unutmak İhanettir - Yusufiyeli Cengiz Akyıldız - Yazar: Mustafa Çobanoğlu

U ile başlayan MAK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
AHKAF - 12: Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu (Kur'an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır.
ARAF - 69: Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir (kitap) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. ».

Kelime Bulma Motoru