U ile başlayan AK ile biten kelimeler

Başında U harfi bulunan ve AK ile biten 155 adet kelime bulunuyor.Başında U harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında U harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında U harfi bulunan ve AK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırmak, Uzaklaştırılmak

14 Harfli Kelimeler

Uygarlaştırmak, Uysallaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Uğraşıolmamak, Umutlandırmak, Uydulaştırmak, Uzaklaştırmak, Uygulattırmak

12 Harfli Kelimeler

Ucuzlatılmak, Uçurumlaşmak, Ulaştırılmak, Uyandırılmak, Uyanıklaşmak, Uyuşturulmak, Uzaklaşılmak, Uzaklaşmamak, Uygulatılmak

11 Harfli Kelimeler

Uğraştırmak, Uısandırmak, Umursamamak, Unutulmamak, Usandıracak, Uslandırmak, Uygarlaşmak, Uysallaşmak, Uzlaştırmak, Uzmanlaşmak, Uyuyakalmak

10 Harfli Kelimeler

Ucuzlatmak, Uçuklaşmak, Uğraşılmak, Uğurlanmak, Ulaştırmak, Umursanmak, Umutlanmak, Unutamamak, Unutturmak, Usandırmak, Uslamlamak, Ustalaşmak, Utandırmak, Utanılacak, Uyandırmak, Uyarlanmak, Uydulaşmak, Uydurulmak, Uygulanmak, Uyuşamamak, Uyuşturmak, Uyuyamamak, Uyuzlaşmak, Uzaklanmak, Uzaklaşmak, Uzlaşılmak, Uçuşturmak, Uğranılmak, Uluslaşmak, Uygulatmak, Uyumlanmak, Uzattırmak

9 Harfli Kelimeler

Ucuzlamak, Uçuklamak, Uçurulmak, Ufalanmak, Uğralamak, Uğramamak, Uğrulamak, Uğuldamak, Uğurlamak, Uğursamak, Ulamlamak, Ulaşılmak, Ululanmak, Umursamak, Unutmamak, Unutulmak, Usanılmak, Utanmamak, Uyarılmak, Uyarlamak, Uygulamak, Uyuklamak, Uyuşmamak, Uyutulmak, Uzaksamak, Uzanılmak, Uzatılmak, Ululaşmak

8 Harfli Kelimeler

Uçlanmak, Uçurtmak, Ufalamak, Ufaltmak, Uğranmak, Uğraşmak, Uğratmak, Ululamak, Umdurmak, Unlanmak, Urlaşmak, Uslanmak, Utlanmak, Uydurmak, Uylaşmak, Uzanarak, Uzatarak, Uzlaşmak, Uyartmak

7 Harfli Kelimeler

Uçurmak, Uçuşmak, Ufalmak, Uflamak, Uğramak, Uğunmak, Ulanmak, Ulaşmak, Ulutmak, Umulmak, Unlamak, Unulmak, Unutmak, Usanmak, Utanmak, Utulmak, Uvunmak, Uyanmak, Uyarmak, Uymamak, Uyulmak, Uyunmak, Uyuşmak, Uyutmak, Uzanmak, Uzatmak

6 Harfli Kelimeler

Ufarak, Ulamak, Ulumak, Uyarak, Uyumak, Uzamak

5 Harfli Kelimeler

Uçmak, Uçrak, Uğrak, Ummak, Unmak, Urmak, Uşşak, Utmak, Uymak

4 Harfli Kelimeler

Uçak, Ufak, Ulak, Uşak, Uyak, Uzak

Bazı U ile başlayan AK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


uçlanmak : vermek
uçrak : eksantrik
ufak : önemsiz, makam, orun, bütünlemek, kavrulmak, kum, mercimek
ufalamak : kırıklamak
uğrulamak : çalmak
uğurlamak : selametlemek, teşyi etmek, yola vurmak
ulaşılmak : yetişilmek
ulaşmak : varmak, gelmek, erişmek, yetişmek, dökülmek, aksetmek, ayak basmak, bulmak, dayamak, dayanmak, değmek, erişilmek, girmek, gitmek, göndermek, idrak etmek, iktiran etmek, inmek, kavuşmak, kol atmak, kol uzatmak, mazhar olmak, muvasalat etmek, nail olmak, nasip olmak, tutmak, uzanmak, vasıl olmak, vusul bulmak, yetmek
ululamak : ağırlamak, takdis etmek, tazim etmek, tebcil etmek
ulumak : kurt

Bazı U ile başlayan AK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


usanmak :

TDK:
-den Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek
"Bir iskele kuşu gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaktan da usandım." - E. E. Talu

utanmak :
TDK:
1. nsz Onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duymak, mahcup olmak
"Düğün sofrasında kendisinden başka böyle çatal tutanı göremeyince pek utandı." - A. Gündüz
2. -den Sıkılmak
"Hayır, edebiyattan değil, karşısında şimdiden aczini duyduğum okuyucudan utanıyorum." - A. Haşim
3. -den Çekinmek
"Birbirimizden utanarak karşı karşıya on dakika sustuk." - Y. Z. Ortaç

U ile başlayan AK ile biten İlçe isimleri

Ulubey / Uşak (Uşak)

U ile başlayan AK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aslanları Uyandırmak - Yazar: Ayelet Gundar...
Bir Sabahı Uyandırmak - Yazar: Muhammed Mücahi...

Kelime Bulma Motoru