U ile başlayan AK ile biten kelimeler

Başında U harfi bulunan ve AK ile biten 155 adet kelime bulunuyor.Başında U harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında U harfi bulunan ve AK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında U harfi bulunan ve AK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırmak, Uzaklaştırılmak

14 Harfli Kelimeler

Uygarlaştırmak, Uysallaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Uğraşıolmamak, Umutlandırmak, Uydulaştırmak, Uzaklaştırmak, Uygulattırmak

12 Harfli Kelimeler

Ucuzlatılmak, Uçurumlaşmak, Ulaştırılmak, Uyandırılmak, Uyanıklaşmak, Uyuşturulmak, Uzaklaşılmak, Uzaklaşmamak, Uygulatılmak

11 Harfli Kelimeler

Uğraştırmak, Uısandırmak, Umursamamak, Unutulmamak, Usandıracak, Uslandırmak, Uygarlaşmak, Uysallaşmak, Uzlaştırmak, Uzmanlaşmak, Uyuyakalmak

10 Harfli Kelimeler

Ucuzlatmak, Uçuklaşmak, Uğraşılmak, Uğurlanmak, Ulaştırmak, Umursanmak, Umutlanmak, Unutamamak, Unutturmak, Usandırmak, Uslamlamak, Ustalaşmak, Utandırmak, Utanılacak, Uyandırmak, Uyarlanmak, Uydulaşmak, Uydurulmak, Uygulanmak, Uyuşamamak, Uyuşturmak, Uyuyamamak, Uyuzlaşmak, Uzaklanmak, Uzaklaşmak, Uzlaşılmak, Uçuşturmak, Uğranılmak, Uluslaşmak, Uygulatmak, Uyumlanmak, Uzattırmak

9 Harfli Kelimeler

Ucuzlamak, Uçuklamak, Uçurulmak, Ufalanmak, Uğralamak, Uğramamak, Uğrulamak, Uğuldamak, Uğurlamak, Uğursamak, Ulamlamak, Ulaşılmak, Ululanmak, Umursamak, Unutmamak, Unutulmak, Usanılmak, Utanmamak, Uyarılmak, Uyarlamak, Uygulamak, Uyuklamak, Uyuşmamak, Uyutulmak, Uzaksamak, Uzanılmak, Uzatılmak, Ululaşmak

8 Harfli Kelimeler

Uçlanmak, Uçurtmak, Ufalamak, Ufaltmak, Uğranmak, Uğraşmak, Uğratmak, Ululamak, Umdurmak, Unlanmak, Urlaşmak, Uslanmak, Utlanmak, Uydurmak, Uylaşmak, Uzanarak, Uzatarak, Uzlaşmak, Uyartmak

7 Harfli Kelimeler

Uçurmak, Uçuşmak, Ufalmak, Uflamak, Uğramak, Uğunmak, Ulanmak, Ulaşmak, Ulutmak, Umulmak, Unlamak, Unulmak, Unutmak, Usanmak, Utanmak, Utulmak, Uvunmak, Uyanmak, Uyarmak, Uymamak, Uyulmak, Uyunmak, Uyuşmak, Uyutmak, Uzanmak, Uzatmak

6 Harfli Kelimeler

Ufarak, Ulamak, Ulumak, Uyarak, Uyumak, Uzamak

5 Harfli Kelimeler

Uçmak, Uçrak, Uğrak, Ummak, Unmak, Urmak, Uşşak, Utmak, Uymak

4 Harfli Kelimeler

Uçak, Ufak, Ulak, Uşak, Uyak, Uzak

Bazı U ile başlayan AK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


uçak : tayyare, binmek, demir kuş, hangar, kargo, konmak, opsiyon, tiyara
uçrak : eksantrik
uçurmak : savurmak
ufalamak : kırıklamak
ufalmak : küçülmek, büzülmek
uflamak : acı
uğraşmak : savaşmak, cebelleşmek, çaba göstermek, didişmek, gayret etmek, geçirmek, ilgilenmek, iştigal etmek, koşturmak, meşgul olmak, mücadele etmek, pala sallamak, pala sürtmek, tekerlenmek, vakit geçirmek
uğratmak : savmak, çıkmak, kovmak, düşürmek, salmak
uğurlamak : selametlemek, teşyi etmek, yola vurmak
uısandırmak : yıldırmak, bezdirmek
ulak : haberci, çabar, çapar, yamçı
ulamak : eklemek, katmak, ilâve etmek
ulaştırmak : aksettirmek, dağıtmak, değirmek, ergürmek

Bazı U ile başlayan AK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


uçmak :

TDK:
1. nsz Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak
"Biraz havalanıp bir başka kayaya kadar uçtu." - S. F. Abasıyanık
2. Uçak vb. araçlar özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak
3. Sıvı, gaz veya buhar durumuna geçmek
4. Rengi solmak
"Rengi birdenbire uçtu." - P. Safa
5. Rüzgâr veya başka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek
"Bu gece tahta perde uçmuş."
6. Yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak
7. Belirmek
"Sakalı yeni çıkmış, yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu." - S. F. Abasıyanık
8. Patlayıcı madde ile parçalanmak
9. Uçar gibi dalgalanmak
"Elleri trençkotunun cebinde, gözlerini karşı kıyıya dikmiş, saçları savrulurcasına geriye uçuyor." - A. İlhan
10. Çok hızlı gitmek
"Hele bir asfalta çıkalım görürsünüz bey, derdi. Uçar bu bizim külüstür." - R. N. Güntekin
11. Hava yolu ile gitmek
"Yarın İstanbul a uçuyorum."
12. Yok olmak, ortadan kaybolmak
"Bütün kararları uçmuştu. Yüzünde iradesiz hatlar belirdi." - S. F. Abasıyanık
13. Çok sevinmek
14. Gerçek hayattan uzaklaşıp düşlere dalmak
15. Keyif verici veya uyuşturucu madde aldıktan sonra kendinden geçmek
16. Aşırılmak
"Bizim kitaplar uçmuş."
17. din b. (***) Dinî inanışa göre ruh ölümden sonra göğe yükselmek

uğraşmak :
TDK:
1. -le Bir iş üzerinde sürekli çalışmak
"Muhacir kümeleri arasında, ekmek dağıtmakla uğraşan yaşlıca bir adama seslendi." - P. Safa
2. -e Bir işi başarmaya çalışmak, iş edinmek
"İkisi barbut oynuyor, üçüncüsü, en küçükleri, bir çekirgeye sigara içirmeye uğraşıyordu." - H. Taner
3. Zamanını bir işe verme durumunda kalmak
4. Savaşmak
"Düşmanlarla uğraşmak için sonuna kadar çalışmaya azmettik." - Atatürk
5. Birine kötü davranmak
"Aman, siz de hep beybabamla uğraşırsınız!" - Ö. Seyfettin

ummak :
TDK:
1. nsz Bir şeyin olmasını istemek, beklemek
"Umarım ki siz de mayıs hakkındaki bu sevgimi benimle paylaşırsınız." - B. Felek
2. Sanmak, tahmin etmek
"Her açılan kapının arkasından umduğumuz çıkmaz." - A. M. Dranas

U ile başlayan AK ile biten İlçe isimleri

Ulubey / Uşak (Uşak)

U ile başlayan AK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Uçak Notları - Yazar: Fazıl Say
Deniz Gezmiş İçin Uçak Kaçıran Bir Hava Korsanının Anıları - Yazar: Aynullah Akça

U ile başlayan AK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir.
EN'AM - 100: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.
ENBİYA - 101: Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar.

Kelime Bulma Motoru