R ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında R harfi bulunan ve İK ile biten 76 adet kelime bulunuyor.Başında R harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında R harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında R harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Radyoelektronik

14 Harfli Kelimeler

Radyobiyolojik

13 Harfli Kelimeler

Radyoaktiflik, Radyoelektrik, Ramazaniyelik, Rutubetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Rağbetsizlik, Rantiyecilik, Rekortmenlik, Riayetsizlik, Röntgencilik, Refakatçilik, Rehbersizlik, Rekabetçilik, Rotatifçilik, Rutubetlilik

11 Harfli Kelimeler

Radyometrik, Revanicilik, Romantiklik, Rüşvetçilik, Rakipsizlik, Rasyonellik, Ritimsizlik, Rütbesizlik

10 Harfli Kelimeler

Radyofizik, Radyofonik, Reçelcilik, Remilcilik, Rencidelik, Rençberlik, Rençperlik, Renksizlik, Rabbanilik, Radikallik, Radyolojik, Rallicilik, Realistlik, Resimcilik, Reşmecilik, Risksizlik, Ritimlilik, Rütbelilik

9 Harfli Kelimeler

Rafızilik, Rahibelik, Rahmetlik, Rehberlik, Renklilik, Rüsvaylik, Renkçilik, Risklilik, Ruhanilik

8 Harfli Kelimeler

Rahiplik, Rakiplik, Reçellik, Resimlik, Resmilik, Rezillik, Romantik, Rufailik, Reşitlik, Rijitlik, Rutinlik

7 Harfli Kelimeler

Raşitik, Reislik, Retorik, Rintlik, Robotik, Reellik

6 Harfli Kelimeler

Replik, Ritmik, Rustik, Rüstik

5 Harfli Kelimeler

Refik, Runik, Rünik, Rakik

Bazı R ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


rağbetsizlik : gönülsüzlük, isteksizlik, istenilmeme, ısteksizlik
rahmetlik : rahmetli, ıramatlık
rakik : narin, ince, merhametli
rakîk : yufka, nazik
rakiplik : rekabet
rantiyecilik : rantçılık
rehberlik : kılavuzluk
reislik : başkanlık
rençberlik : çiftçilik, ırgatlık
rençperlik : ırgatlık
replik : oyunda
resimlik : albüm
retorik : belâgat
rezillik : rezalet, düşkünlük, rüsvaylik
riayetsizlik : saygısızlık, uymazlık, dinlemezlik
ritmik : dizemli, tartımlı, ritimli, ritmli, taninli
romantik : duygusal, balad, balat
röntgencilik : dikizcilik
rustik : kırsal
rünik : runik
rüstik : kırsal
rüsvaylik : rezillik, kepazelik

Bazı R ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


Rafızîlik :

TDK:
Rafızilik

rahmetlik :
TDK:
isim Merhum, merhume

romantiklik :
TDK:
isim Romantik olma durumu

R ile başlayan İK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Refik Halit Karay - Yazar: Şerif Aktaş
Aziz Feylesofum - Refik Halid'den Rıza Tevfik'e Mektuplar - Yazar: Abdullah Uçman
Refik Halid Karay'dan Türk Edebiyatı'nın En Seçkin Eserleri 3 - Yazar: Refik Halit Karay
Yakın Dönem Türk Tarihinde Refik Halid Karay - Yazar: Yenal Ünal
Refik Durbaş - Seçme Şiirler - Yazar: Refik Durbaş
Ahmet Refik - Yazar: M. Orhan Bayrak
Refik Halit Karay Cilt 1 - Yazar: Refik Halit Karay
Refik Halit Karay - Yazar: Osman Nuri Ekiz
Refik Halit Karay Cilt 1 - Yazar: Refik Halit Karay

Kelime Bulma Motoru