RU ile başlayan kelimeler

Başında RU harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.Başında RU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında RU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında RU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Rutubetlendirmek

15 Harfli Kelimeler

Ruhsuzlaştırmak, Rutubetlendirme, Ruhsatlandırmak

14 Harfli Kelimeler

Ruhsarçruhsare, Ruhsuzlaştırma, Ruhsatlandırma

13 Harfli Kelimeler

Rutherfordyum, Rutubetlenmek, Rutubetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Ruhiyatçılık, Ruhsuzlaşmak, Rumlaştırmak, Ruslaştırmak, Rutubetlenme, Ruentgeniyum, Ruhsatsızlık, Ruhumücerret, Rutubetlilik

11 Harfli Kelimeler

Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Ruhsuzlaşma, Rumlaştırma, Ruslaştırma, Ruziklenmek, Rutinleşmek

10 Harfli Kelimeler

Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz, Rutinleşme, Ruziklenme

9 Harfli Kelimeler

Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Ruhanilik, Ruhsallık

8 Harfli Kelimeler

Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe, Rubaimsi, Ruhluluk, Ruhsuzca, Rutinlik

7 Harfli Kelimeler

Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb

6 Harfli Kelimeler

Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar, Rujsuz

5 Harfli Kelimeler

Rubai, Ruble, Rufai, Rugan, Rugby, Ruhen, Ruhlu, Ruhum, Rukum, Rulet, Rumba, Rumca, Rumen, Rumuz, Runik, Rusça, Rusya, Ruşen, Ruteb, Rutin, Ruhça, Rujlu

4 Harfli Kelimeler

Ruam, Ruba, Rubu, Ruhs, Ruhu, Rulo, Rumh, Rumi, Rupi, Ruhi

3 Harfli Kelimeler

Ruf, Ruh, Ruj, Rum, Run, Rus, Rua, Ruz

Bazı RU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ruam : sakağı
ruba : giysi, giyecek, urba
ruh : tin, canlılık, duygu, öz, esans, hayalet, abı, beğdüz emen, can kuşu, derun, diril, ederkon, tayf, tın, tiril, üzüt
ruhanî : manevî
ruhanidir : baksı
ruhaniyet : manevîlik
ruhban : rahipler
ruhbilim : duyum, heyecan, ruhiyat, psikoloji
ruhçözümcü : psikanalist
ruhçözümsel : psikanalitik
ruhçözümü : psikanaliz
ruhçuluk : tinselcilik, spritualizm
ruhen : acil tıp teknisyeni
ruhölçümü : psychometry
ruhötesi : metapsychics
ruhsatlı : yapılması, kullanılması
ruj : dudak boyası
rulet : pastacı, pastacıların
rulo : silindir, pasta, dondurma, verdane
run : rün
runik : rünik
rus : moskof, moskof gâvuru, slav

Bazı RU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ruhen :

TDK:
zarf Ruh bakımından, ruhça

ruj :
TDK:
isim Türlü renklerde dudak boyası
"Yanaklara, dudaklara, gül renkli ruj sürülmüş ama belli belirsiz." - H. R. Gürpınar

Rumca :
TDK:
1. özel, isim Rumların kullandığı, yeni Yunancanın bir lehçesi
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan

RU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dünyanın Ruhu - Yazar: Frederic Lenoir
Kanunların Ruhu Üzerine - Yazar: Montesquieu
Hayatın Ruhu - Yazar: Sümeyye Akarçay
Hindi'nin Ruhu - Yazar: Ersan Üldes
Kadın Ruhu - Yazar: Lev...
Abese Ruhu - Yazar: Halis Kuralay
Kadın Ruhu - Yazar: Lev...
Aynadaki Sandalcı ile Rutin Bir Stereo Monolog - Yazar: Sadi Atay

Kelime Bulma Motoru