RU ile başlayan kelimeler

Başında RU harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.Başında RU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında RU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında RU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Rutubetlendirmek

15 Harfli Kelimeler

Ruhsuzlaştırmak, Rutubetlendirme, Ruhsatlandırmak

14 Harfli Kelimeler

Ruhsarçruhsare, Ruhsuzlaştırma, Ruhsatlandırma

13 Harfli Kelimeler

Rutherfordyum, Rutubetlenmek, Rutubetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Ruhiyatçılık, Ruhsuzlaşmak, Rumlaştırmak, Ruslaştırmak, Rutubetlenme, Ruentgeniyum, Ruhsatsızlık, Ruhumücerret, Rutubetlilik

11 Harfli Kelimeler

Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Ruhsuzlaşma, Rumlaştırma, Ruslaştırma, Ruziklenmek, Rutinleşmek

10 Harfli Kelimeler

Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz, Rutinleşme, Ruziklenme

9 Harfli Kelimeler

Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Ruhanilik, Ruhsallık

8 Harfli Kelimeler

Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe, Rubaimsi, Ruhluluk, Ruhsuzca, Rutinlik

7 Harfli Kelimeler

Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb

6 Harfli Kelimeler

Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar, Rujsuz

5 Harfli Kelimeler

Rubai, Ruble, Rufai, Rugan, Rugby, Ruhen, Ruhlu, Ruhum, Rukum, Rulet, Rumba, Rumca, Rumen, Rumuz, Runik, Rusça, Rusya, Ruşen, Ruteb, Rutin, Ruhça, Rujlu

4 Harfli Kelimeler

Ruam, Ruba, Rubu, Ruhs, Ruhu, Rulo, Rumh, Rumi, Rupi, Ruhi

3 Harfli Kelimeler

Ruf, Ruh, Ruj, Rum, Run, Rus, Rua, Ruz

Bazı RU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ruam : sakağı
rubaba : kabak kemane
rubaî : dördül
ruf : çatı, dam
rugan : ayakkabı
ruh : tin, canlılık, duygu, öz, esans, hayalet, abı, beğdüz emen, can kuşu, derun, diril, ederkon, tayf, tın, tiril, üzüt
ruhanî : manevî
ruhbilimsel : psikolojik
ruhçözümsel : psikanalitik
ruhiyatçı : psikolog, ruh bilimci
ruhötesi : metapsychics
ruhsarçruhsare : yanak
ruhsat : izin, müsaade, ruhsatname, destur
ruhsatname : ruhsat
ruhsuz : cansız, güçsüz, etkisiz, miskin, heyecansız, uruhsuz
ruhu : anlamamak
ruthenyum : ru
rutherfordyum : rf
rutubet : nem, yaşlık, gönen
rutubetli : nemli, yapış yapış
ruzgar : zaman, devir

Bazı RU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Rufaîlik :

TDK:
Rufailik

ruhiyatçı :
TDK:
isim Ruh bilimi uzmanı, psikolog

Rumlaştırmak :
TDK:
-i Rum dilini ve kültürünü benimsetmek

RU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aynadaki Sandalcı ile Rutin Bir Stereo Monolog - Yazar: Sadi Atay

RU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEKVİR - 7: Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,.

Kelime Bulma Motoru