RU ile başlayan kelimeler

Başında RU harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.Başında RU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında RU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında RU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Rutubetlendirmek

15 Harfli Kelimeler

Ruhsuzlaştırmak, Rutubetlendirme, Ruhsatlandırmak

14 Harfli Kelimeler

Ruhsarçruhsare, Ruhsuzlaştırma, Ruhsatlandırma

13 Harfli Kelimeler

Rutherfordyum, Rutubetlenmek, Rutubetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Ruhiyatçılık, Ruhsuzlaşmak, Rumlaştırmak, Ruslaştırmak, Rutubetlenme, Ruentgeniyum, Ruhsatsızlık, Ruhumücerret, Rutubetlilik

11 Harfli Kelimeler

Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Ruhsuzlaşma, Rumlaştırma, Ruslaştırma, Ruziklenmek, Rutinleşmek

10 Harfli Kelimeler

Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz, Rutinleşme, Ruziklenme

9 Harfli Kelimeler

Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Ruhanilik, Ruhsallık

8 Harfli Kelimeler

Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe, Rubaimsi, Ruhluluk, Ruhsuzca, Rutinlik

7 Harfli Kelimeler

Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb

6 Harfli Kelimeler

Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar, Rujsuz

5 Harfli Kelimeler

Rubai, Ruble, Rufai, Rugan, Rugby, Ruhen, Ruhlu, Ruhum, Rukum, Rulet, Rumba, Rumca, Rumen, Rumuz, Runik, Rusça, Rusya, Ruşen, Ruteb, Rutin, Ruhça, Rujlu

4 Harfli Kelimeler

Ruam, Ruba, Rubu, Ruhs, Ruhu, Rulo, Rumh, Rumi, Rupi, Ruhi

3 Harfli Kelimeler

Ruf, Ruh, Ruj, Rum, Run, Rus, Rua, Ruz

Bazı RU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ruba : giysi, giyecek, urba
rudbar : çay, akarsu
rugby : ragbi
ruhçözümsel : psikanalitik
ruhs : ucuzluk
ruhsat : izin, müsaade, ruhsatname, destur
ruhsatname : ruhsat
ruhsatsız : yapılması
ruhsuz : cansız, güçsüz, etkisiz, miskin, heyecansız, uruhsuz
rukiye : büyüleyici, sihirleyici, efsun
rulo : silindir, pasta, dondurma, verdane
rum : anadolu, urum
rumuz : semboller, sembol, simge, remiz, remz
run : rün
runik : rünik
rustik : kırsal
rutenyum : 7
rutin : alışılagelen, sıradan, sıradanlık, alışı
rutubet : nem, yaşlık, gönen
rutubetlendirmek : nemlendirmek
rutubetlenmek : nemlenmek, ıslanmak
rutubetli : nemli, yapış yapış

Bazı RU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ruhsatiye :

TDK:
isim Bir izin belgesi gerektiği durumlarda iznin verilmesi dolayısıyla alınan para
"Pazar ruhsatiyesi yüzünden belediye ile esnaf arasındaki ihtilaf malum." - N. Hikmet

Rumlaşma :
TDK:
isim Rumlaşmak durumu

Ruslaştırmak :
TDK:
-i Rus dilini ve kültürünü benimsetmek

RU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kırmızı Rugan Ayakkabılar - Yazar: Stella Vretou
Seks,Çikolata ve Ruhaniyet - Yazar: Işık Menderes
Rugan Ayakkabılı Teğmen - Yazar: Haluk İnanıcı

Kelime Bulma Motoru