RU ile başlayan kelimeler

Başında RU harfleri bulunan 130 adet kelime bulunuyor.Başında RU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında RU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında RU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Rutubetlendirmek

15 Harfli Kelimeler

Ruhsuzlaştırmak, Rutubetlendirme, Ruhsatlandırmak

14 Harfli Kelimeler

Ruhsarçruhsare, Ruhsuzlaştırma, Ruhsatlandırma

13 Harfli Kelimeler

Rutherfordyum, Rutubetlenmek, Rutubetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Ruhiyatçılık, Ruhsuzlaşmak, Rumlaştırmak, Ruslaştırmak, Rutubetlenme, Ruentgeniyum, Ruhsatsızlık, Ruhumücerret, Rutubetlilik

11 Harfli Kelimeler

Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Ruhsuzlaşma, Rumlaştırma, Ruslaştırma, Ruziklenmek, Rutinleşmek

10 Harfli Kelimeler

Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz, Rutinleşme, Ruziklenme

9 Harfli Kelimeler

Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Ruhanilik, Ruhsallık

8 Harfli Kelimeler

Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe, Rubaimsi, Ruhluluk, Ruhsuzca, Rutinlik

7 Harfli Kelimeler

Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb

6 Harfli Kelimeler

Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar, Rujsuz

5 Harfli Kelimeler

Rubai, Ruble, Rufai, Rugan, Rugby, Ruhen, Ruhlu, Ruhum, Rukum, Rulet, Rumba, Rumca, Rumen, Rumuz, Runik, Rusça, Rusya, Ruşen, Ruteb, Rutin, Ruhça, Rujlu

4 Harfli Kelimeler

Ruam, Ruba, Rubu, Ruhs, Ruhu, Rulo, Rumh, Rumi, Rupi, Ruhi

3 Harfli Kelimeler

Ruf, Ruh, Ruj, Rum, Run, Rus, Rua, Ruz

Bazı RU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


rubaba : kabak kemane
rudbar : çay, akarsu
ruhbanlık : ruhbaniyet
ruhçözümcü : psikanalist
ruhçözümü : psikanaliz
ruhi : ruhsal
ruhî : eşitlik, psişik, tinsel
ruhiyat : psikoloji, ruh bilimi, ruhbilim
ruhölçümü : psychometry
ruhsarçruhsare : yanak
ruhsatlı : yapılması, kullanılması
ruhsatsız : yapılması
ruhsuz : cansız, güçsüz, etkisiz, miskin, heyecansız, uruhsuz
ruhu : anlamamak
rukum : rakamlar, sayılar
rulet : pastacı, pastacıların
rulo : silindir, pasta, dondurma, verdane
rum : anadolu, urum
rumh : mızrak, kargı, süngü
rumuz : semboller, sembol, simge, remiz, remz
runik : rünik
ruşen : aydın
rutin : alışılagelen, sıradan, sıradanlık, alışı
rutubet : nem

Bazı RU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ruhen :

TDK:
zarf Ruh bakımından, ruhça

ruhlu :
TDK:
1. sıfat Görünüşü veya ruhsal durumu herhangi bir nitelikte olan
"Allah ince ruhlu, kibar yaratmıştı bu kızı." - N. Araz
2. Canlı, etkili

ruhsatlı :
TDK:
sıfat Yapılması ve kullanılması vb. için gerekli izni olan, ruhsatı olan
"Ruhsatlıdır, çekmeceye bakın belgeler orada, diyor adam telaşla." - A. Ümit

Kelime Bulma Motoru