Rİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 71 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Riyakarcasına

12 Harfli Kelimeler

Riayetsizlik

11 Harfli Kelimeler

Rimellenmek, Ritimsizlik

10 Harfli Kelimeler

Rimellemek, Rimellenme, Riyakarane, Riyaziyeci, Risksizlik, Ritimlilik, Riyakarlık

9 Harfli Kelimeler

Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Ricacılık, Risklilik, Rizikosuz

8 Harfli Kelimeler

Riayeten, Rikabdar, Rikkatli, Ritimsiz, Riyaziye, Rijitlik, Rimelsiz, Rizikolu

7 Harfli Kelimeler

Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Risksiz, Riyakar

6 Harfli Kelimeler

Riayet, Ricacı, Rikkat, Rintçe, Risale, Riskli, Ritmik, Ritmli, Rituel, Ritüel, Riyala, Riyazi, Riziko

5 Harfli Kelimeler

Rical, Ricat, Rijit, Rimel, Ringa, Ritim, Ritmi, Riyal

4 Harfli Kelimeler

Rica, Ricl, Rina, Ring, Rint, Risk, Ritm, Riya, Rika

Bazı Rİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


riayet : sayma, saygı, ağırlama, uyma
riayeten : sayarak, uyarak
rica : dileyiş, dileme, dilek, yalvarış
rical : büyükler, erkan, erkekler
ricat : vazgeçme, çekilme, geri çekilme, gerileme
rijit : sert
rikkat : incelik, naziklik, sevecenlik, acıma
rimel : maskara
rina : tırpana
rint : sarhoş, kalender, aldırışsız, ehlidil, gönül eri
rintçe : rindane
risale : broşür, booklet
risalet : peygamberlik
ritim : dizem
ritimsiz : dizemsiz
ritmi : marş
ritmik : dizemli, tartımlı, ritimli, ritmli, taninli
ritmli : dizemli, tartımlı, ritmik, pop müzik
ritmsiz : dizemsiz
rituel : ayin
rivayet : söylenti
riya : ikiyüzlülük, inandığı

Bazı Rİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


rikkat :

TDK:
isim İncelik, naziklik
"Onun hummalar içinde yatan güzel yüzünü görünce hüzün ve rikkatinden yanaklarına akan bir iki damla yaşı tutamadı." - A. H. Çelebi

rina :
TDK:
isim, hayvan bilimi Tırpana

riyasız :
TDK:
1. sıfat Olduğu gibi görünen, ikiyüzlü davranmayan
"Riyasız Evliya Çelebi Beşiktaş taki seyir yerinin de bülbüllerle kaynaştığını söyler." - S. Birsel
2. zarf İki yüzlü davranmadan
"Dünyayı ve şehri riyasız kucaklamak istiyordum." - S. F. Abasıyanık

Rİ ile başlayan İlçe isimleri

Rize Merkez (Rize)

Rİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşkın Ritmi - Yazar: Kylie Scott
Sessiz Ricat - Yazar: Şahan Şahnur
Fısıltı Ritmi - Yazar: Emel Koşar

Kelime Bulma Motoru