Rİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 71 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Riyakarcasına

12 Harfli Kelimeler

Riayetsizlik

11 Harfli Kelimeler

Rimellenmek, Ritimsizlik

10 Harfli Kelimeler

Rimellemek, Rimellenme, Riyakarane, Riyaziyeci, Risksizlik, Ritimlilik, Riyakarlık

9 Harfli Kelimeler

Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Ricacılık, Risklilik, Rizikosuz

8 Harfli Kelimeler

Riayeten, Rikabdar, Rikkatli, Ritimsiz, Riyaziye, Rijitlik, Rimelsiz, Rizikolu

7 Harfli Kelimeler

Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Risksiz, Riyakar

6 Harfli Kelimeler

Riayet, Ricacı, Rikkat, Rintçe, Risale, Riskli, Ritmik, Ritmli, Rituel, Ritüel, Riyala, Riyazi, Riziko

5 Harfli Kelimeler

Rical, Ricat, Rijit, Rimel, Ringa, Ritim, Ritmi, Riyal

4 Harfli Kelimeler

Rica, Ricl, Rina, Ring, Rint, Risk, Ritm, Riya, Rika

Bazı Rİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


riayet : sayma, saygı, ağırlama, uyma
riayeten : sayarak, uyarak
riayetsiz : saygısız, kaba
riayetsizlik : saygısızlık, uymazlık, dinlemezlik
rica : dileyiş, dileme, dilek, yalvarış
rical : büyükler, erkan, erkekler
ricat : vazgeçme, çekilme, geri çekilme, gerileme
ricl : ayak
rijit : sert
rikkatli : nazik, kibar, ince, duygulu, sevecen
rimel : maskara
rina : tırpana
rindane : rintçe
rintçe : rindane
risalet : peygamberlik
risk : riziko
ritimli : dizemli, ritmik
ritimsiz : dizemsiz
ritm : dizem, tartım
ritmi : marş
ritmik : dizemli, tartımlı, ritimli, ritmli, taninli
ritmli : dizemli, tartımlı, ritmik, pop müzik

Bazı Rİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


rindane :

TDK:
1. sıfat Rintçe
"O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum." - Y. K. Beyatlı
2. zarf Rintçe

ritmik :
TDK:
sıfat Dizemli
"Yan odadan ritmik bir ses gelmeye başlamıştı." - Ç. Altan

rivayet :
TDK:
1. isim Söylenti
"O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti." - F. R. Atay
2. Bir olay, bir haber veya sözü nakletme
"Bir rivayete göre, kaplanın dayısı olan kedinin keyiflenip miyavlaması işte bu zamandan kalmadır." - N. Hikmet

Rİ ile başlayan İlçe isimleri

Rize Merkez (Rize)

Rİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşkın Ritmi - Yazar: Kylie Scott
Fısıltı Ritmi - Yazar: Emel Koşar

Kelime Bulma Motoru