Rİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 71 adet kelime bulunuyor.Başında harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Riyakarcasına

12 Harfli Kelimeler

Riayetsizlik

11 Harfli Kelimeler

Rimellenmek, Ritimsizlik

10 Harfli Kelimeler

Rimellemek, Rimellenme, Riyakarane, Riyaziyeci, Risksizlik, Ritimlilik, Riyakarlık

9 Harfli Kelimeler

Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Ricacılık, Risklilik, Rizikosuz

8 Harfli Kelimeler

Riayeten, Rikabdar, Rikkatli, Ritimsiz, Riyaziye, Rijitlik, Rimelsiz, Rizikolu

7 Harfli Kelimeler

Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Risksiz, Riyakar

6 Harfli Kelimeler

Riayet, Ricacı, Rikkat, Rintçe, Risale, Riskli, Ritmik, Ritmli, Rituel, Ritüel, Riyala, Riyazi, Riziko

5 Harfli Kelimeler

Rical, Ricat, Rijit, Rimel, Ringa, Ritim, Ritmi, Riyal

4 Harfli Kelimeler

Rica, Ricl, Rina, Ring, Rint, Risk, Ritm, Riya, Rika

Bazı Rİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


riayet : sayma, saygı, ağırlama, uyma
riayeten : sayarak, uyarak
riayetkâr : uyan
riayetsizlik : saygısızlık, uymazlık, dinlemezlik
rica : dileyiş, dileme, dilek, yalvarış
rical : büyükler, erkan, erkekler
ricat : vazgeçme, çekilme, geri çekilme, gerileme
ricl : ayak
rijit : sert
rikkat : incelik, naziklik, sevecenlik, acıma
rikkatli : nazik, kibar, ince, duygulu, sevecen
rimel : maskara
rina : tırpana
ringa : hamsigiller
risale : broşür, booklet
risalet : peygamberlik
risk : riziko
ritim : dizem
ritimsiz : dizemsiz
ritm : dizem, tartım
ritmi : marş
rivayet : söylenti
riya : ikiyüzlülük, inandığı
riyakar : mürâi, yalpak
riyakâr : ikiyüzlü

Bazı Rİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


rimelli :

TDK:
sıfat Rimel sürülmüş (kirpik)

riyaset :
TDK:
isim Başkanlık
"Öğleden sonra Posta ve Telgraf Nezaretinin üst katındaki salonda içtimaya bizzat riyaset edecekti." - Y. K. Beyatlı

riyasız :
TDK:
1. sıfat Olduğu gibi görünen, ikiyüzlü davranmayan
"Riyasız Evliya Çelebi Beşiktaş taki seyir yerinin de bülbüllerle kaynaştığını söyler." - S. Birsel
2. zarf İki yüzlü davranmadan
"Dünyayı ve şehri riyasız kucaklamak istiyordum." - S. F. Abasıyanık

Rİ ile başlayan İlçe isimleri

Rize Merkez (Rize)

Kelime Bulma Motoru