R ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 8 harfli 106 adet kelime bulunuyor.Başında R harfi bulunan 8 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında R harfi bulunan 8 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında R harfi bulunan 8 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Rabıtalı, Radyatör, Radyolog, Radyonun, Rafineri, Rağbeten, Rağbetli, Rahatını, Rahatlık, Rahatsız, Rahipler, Rahiplik, Rahmetli, Rakamlar, Rakiplik, Rakipsiz, Rakkaslı, Raksetme, Randıman, Raportör, Rappadak, Raptetme, Rasatlar, Raslantı, Rastgele, Rastıklı, Rastlama, Rasyonel, Raşitizm, Rayihalı, Recmetme, Reçellik, Reçeteli, Reçineli, Redaktör, Reddediş, Reddetme, Redevans, Redingot, Redresör, Redüktör, Reeskont, Referans, Refetmek, Reformcu, Rehberli, Reklamcı, Rekzetme, Rendesiz, Renkleme, Renkseme, Reseptör, Resesyon, Resimler, Resimlik, Resmetme, Resmilik, Resmiyet, Restoran, Resülmal, Revakiye, Revanici, Reverans, Revizyon, Revnaklı, Revolver, Rezeleme, Rezidans, Rezillik, Rezonans, Rhodiyum, Riayeten, Rikabdar, Rikkatli, Ritimsiz, Riyaziye, Robotluk, Rolcülük, Romanesk, Romanist, Romantik, Rostoluk, Rotasyon, Rölyefli, Römorkör, Rönesans, Röportaj, Röportör, Röveşata, Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe, Rüküşlük, Rüsvalık, Rüşvetçi, Rütbesiz

Bazı R ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabıtalı : düzgün, düzenli, tutarlı, ağırbaşlı, bağlantılı
radyolog : ışın bilimci
rahatını : rahatsız etmek, rahatsızlık vermek, tedirgin etmek
rahipler : ruhban
rakamlar : rukum
raportör : sözcü
rappadak : ansızın
raslantı : rastlantı, tesadüfî
rasyonel : ölçülü, ussal, hesaplı
redaktör : yayındüzenci, yazıdüzenci
reddetme : iade
referans : tavsiye, başvuru, tavsiye mektubu, yendün
reformcu : ıslahatçı
rendesiz : rendelenmemiş
reseptör : almaç, ahize
resimler : nuküş
resmiyet : resmîlik, mesafe
restoran : lokanta
revakiye : stoacılık
reverans : yükünük
revizyon : bakım, saptırım, düzeltme, yenileme, yenilenme, inceleme
revnaklı : renkli, popüler
revolver : altıpatlar
rezonans : seselim, tannanlık, yankılaşım
rhodiyum : rh
ritimsiz : dizemsiz
romanesk : duygusal

Bazı R ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rağbetli :

TDK:
sıfat İstek gören, rağbet gören, rağbet edilen

rezillik :
TDK:
isim Rezil olma durumu, rezalet
"Ahlak bozukluğu adına ne kadar rezillik varsa her biri için orada numuneler bulunabilir." - A. Rasim

rikkatli :
TDK:
sıfat Nazik, kibar, ince
"Acaba dünyada, bu ölçüden daha rikkatli, hassasiyetli ve hikmetli ne duydunuz?" - N. F. Kısakürek

R ile başlayan 8 harfli İlçe isimleri

Refahiye (Erzincan)
Reyhanlı (Hatay)
Reşadiye (Tokat)

R ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Rasyonel Şizofreni - Yazar: Batuhan Dedde
Hayata Röveşata Çeken Adam - Yazar: Fredrick Backman

Kelime Bulma Motoru