R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 134 adet kelime bulunuyor.Başında R harfi bulunan 7 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında R harfi bulunan 7 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında R harfi bulunan 7 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde, Rakorlu, Reellik, Reşmeci, Revaçta, Risksiz, Riyakar, Röfleli, Rölatif, Röyalti

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rafinaj : arıtım
ragabat : rağbetler, istekler
ramazan : ırmızan
rantabl : verimli, gelirli, getirimli
rasafet : dayanıklılık, sağlamlık
rasgele : düşgele, önüne gelen
razgrad : deliorman
razılık : marzi
reaktör : tepkir
realite : gerçek, gerçeklik
realizm : gerçekçilik
redifli : müreddef
reislik : başkanlık
rejisör : yönetmen, metin, yorum, dekor
rencber : ırgat
rençber : çiftçi, ırgat
renkser : kromatik
resesif : çekinik
resimde : espri, nükte
retorik : belâgat
rhenyum : re
rindane : rintçe
ritmsiz : dizemsiz
riyazet : perhiz
riyolit : liparit
rölatif : göreceli, nispî
rölâtif : bağıntılı, izafî, göreli
rötarlı : gecikmeli, tehirli
rötuşlu : düzeltilmiş
rutubet : nem, yaşlık, gönen
rüveyde : ince, nazik

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rezilce :

TDK:
1. sıfat Aşağılık, alçak bir nitelikte olan
2. zarf (rezi lce) Rezil bir biçimde, rezilcesine

riyakâr :
TDK:
sıfat İkiyüzlü
"Ah bu yarım sarhoşluk! İnsanı yalancı ediyor, riyakâr ediyor, lafını şaşırtıyor." - S. F. Abasıyanık

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saf ve Düşünceli Romancı - Yazar: Orhan Pamuk
Tarihe Adını Yazdıran 100 Büyük Romancı - Yazar: Sabri Kaliç
Realist Halk Hikayelerinden Tayyarzade Hikayesi ile Hançerli Hanım Hikayesi Üzerine Bir Tahlil Denem - Yazar: Pakize Aytaç
Bir Şair Bir Romancı - Yazar: Nazan Güntürkün
Romancı Yönüyle Atilla İlhan - Yazar: Sema Özher
Bir Popüler Romancı Esat Mahmud Karakurt - Bir Estetik Romancı - Ahmet Hamdi Tanpınar - Yazar: Şaban Sağlık

Kelime Bulma Motoru