OL ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında OL harfleri bulunan ve K ile biten 68 adet kelime bulunuyor.Başında OL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında OL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında OL harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Olanaksızlaştırmak, Olgunlaştırabilmek

16 Harfli Kelimeler

Olumsuzlaştırmak, Oluşturulabilmek

15 Harfli Kelimeler

Olağanlaştırmak, Olanaksızlaşmak, Olgunlaşabilmek

14 Harfli Kelimeler

Olgunlaştırmak, Oluşturabilmek, Oluşturuvermek

13 Harfli Kelimeler

Olağandışılık, Olağanüstülük, Olaylaştırmak, Olumsuzlanmak

12 Harfli Kelimeler

Olağanlaşmak, Olanaksızlık, Oluşturulmak

11 Harfli Kelimeler

Olabilirlik, Olgunlaşmak, Oluşumculuk, Olanaklılık, Olunabilmek, Oluşabilmek, Oluşturtmak, Oluşuvermek

10 Harfli Kelimeler

Olamayacak, Olasıcılık, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Olgusallık, Olmamışlık, Olumlanmak

9 Harfli Kelimeler

Olabilmek, Olagelmek, Olağanlık, Olaycılık, Oldulamak, Olguculuk, Olmayacak, Oltacılık, Olumluluk, Olurlamak, Olamazlık, Olayazmak, Oldurtmak, Oluvermek

8 Harfli Kelimeler

Olasılık, Oldurmak, Olgunluk, Olmazlık, Olmuşluk

7 Harfli Kelimeler

Olimpik, Olmadık, Olukçuk, Olunmak, Olurluk, Oluşmak, Olaycık

6 Harfli Kelimeler

Olacak, Olanak, Olarak, Oluşuk

5 Harfli Kelimeler

Oleik, Olmak

4 Harfli Kelimeler

Oluk

Bazı OL ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


olabilirlik : olasılık, ihtimal
olacak : olması, olma
olagelmek : sürmek, süregelmek, cereyan etmek
olağandışılık : abnormalite, anormallik
olağanüstülük : çengşi, fevkalâdelik, harikulâdelik, tangsuk, tanju, tüng
olamayacak : gayrikabil, olmaz olmaz
olanak : imkân
olanaksızlaşmak : imkânsızlaşmak
olanaksızlık : imkânsızlık
olaycılık : görüngücülük, fenomenizm
oldulamak : okeylemek
oldurmak : olgunlaştırmak
oleik : rengi, kokusu, oleik asit, yağ
olguculuk : deneylere, pozitivizm
olgunlaşmak : ballanmak, evin bağlamak, feyzalmak, gelişmek, işlemek, kıvamlanmak, kızarmak, olmak, tat kazanmak, tatlanmak, tekâmül etmek, tekemmül etmek, yetmek
olgunlaştırmak : oldurmak, pişirmek
olgunluk : yetkinlik, kemal, durmuş oturmuşluk, ergi, erişkinlik

Bazı OL ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


olağanlık :

TDK:
isim Olağan olma durumu

olanak :
TDK:
isim İmkân
"Olanakların, olasılıkların bir sonu bulunabilirdi belki zamanla." - Y. Atılgan

OL ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak - Yazar: Selim İleri
Ve Aşktan Olacak Ölümüm - Yazar: Pablo Neruda
Herşey Güzel Olacak - Yazar: Murat Şahan
Abdocan - Ölümden Başka Her şey Olacak - Yazar: Cezmİ Ersöz
Biliyorum O Gün Geldiğinde Çıkıp Dildar Olacak - Yazar: O. Günay
Yıldızların Olacak - Yazar: Orhan Özdemir
Endişelenme Daha Kötü Olacak - Yazar: Alida Nugent
İstanbul Benim Olacak - Yazar: Mehmet Akbulut
Göl Hafif Çalkantılı Olacak - Yazar: Tarık Dursun K.

OL ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 102: (Musa Firavun'a:) «Pek âlâ biliyorsun ki, dedi, bunları, birer ibret olmak üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum!».
CİN - 11: Gerçekten biz, -kimimiz sâlih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere- türlü türlü yollar tutmuştuk.
ENFAL - 11: O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu; sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu.

Kelime Bulma Motoru