OLU ile başlayan kelimeler

Başında OLU harfleri bulunan 64 adet kelime bulunuyor.Başında OLU harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında OLU harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında OLU harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Olumsuzlaştırmak, Oluşturulabilmek

15 Harfli Kelimeler

Olumsuzlaştırma, Oluşturulabilme

14 Harfli Kelimeler

Oluşturabilmek, Oluşturuvermek

13 Harfli Kelimeler

Olumsuzlanmak, Oluşturabilme, Oluşturuverme

12 Harfli Kelimeler

Oluşturulmak, Olumsuzlanma

11 Harfli Kelimeler

Olumsuzlama, Oluşturulan, Oluşturulma, Oluşumculuk, Olunabilmek, Oluşabilmek, Oluşturtmak, Oluşuvermek

10 Harfli Kelimeler

Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Olumlanmak, Olunabilme, Oluşabilme, Oluşturtma, Oluşuverme

9 Harfli Kelimeler

Oluklaşma, Olumluluk, Olupbitti, Olurlamak, Oluşturan, Oluşturma, Oluşumunu, Olumlanma, Oluvermek

8 Harfli Kelimeler

Olumlama, Olumlusu, Olurlama, Oluşumcu, Oluverme

7 Harfli Kelimeler

Olukçuk, Oluklar, Olumsal, Olumsuz, Olunmak, Olurluk, Oluşmak, Oluşmuş

6 Harfli Kelimeler

Oluklu, Olumlu, Olunca, Olunma, Oluşan, Oluşma, Oluşuk, Oluşum

5 Harfli Kelimeler

Oluşu, Oluru

4 Harfli Kelimeler

Oluk, Olum, Olur, Oluş

Bazı OLU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


oluklar : bakırcı
olum : son
olumluluk : icap, koşaç
olumlusu : yeterlik fiili
olumsal : mümkün
olumsallık : imkân
olumsuzlama : değil
olumsuzluk : nefiy, koşaç, menfilik, nefi
olunca : olur olmaz
olupbitti : oldubitti, emrivaki
olur : onay, tasdik, olabilir, peki, eh, izin, oldu
olurlamak : kabul etmek, müsaade etmek
oluşma : teşekkül, husul, oluş, tekevvün, tezahür
oluşmak : bağlamak, başlamak, çıkmak, husul bulmak, ileri gelmek, meydana gelmek, peyda olmak, peydahlanmak, teşekkül etmek, türemek, vuku bulmak, vukua gelmek, vücuda gelmek, vücut bulmak, yapılaşmak
oluşmuş : müteşekkil, olmuş, oluşuk, türemiş
oluşturan : neden, yapıcı

Bazı OLU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oluşma :

TDK:
isim Oluşmak işi, teşekkül
"Meşrutiyet döneminde tiyatro eserlerinin oluşmasında iki önemli etki buluyoruz." - M. And

OLU ile başlayan İlçe isimleri

Olur (Erzurum)

OLU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oflu Hoca Kavramını Oluşturan Din Adamları - Yazar: Haşim Albayrak

Kelime Bulma Motoru