İN ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında İN harfleri bulunan ve K ile biten 118 adet kelime bulunuyor.Başında İN harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İN harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İN harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

İndirgenebilirlik

16 Harfli Kelimeler

İnsanmerkezcilik

15 Harfli Kelimeler

İnsanışaşırtmak, İnsaniyetsizlik, İndirgeyebilmek

14 Harfli Kelimeler

İnsancıllaşmak, İnsaniçincilik, İnandırabilmek, İnandırıvermek, İncelenebilmek, İnceletebilmek, İnceleyebilmek, İnsaniyetlilik

13 Harfli Kelimeler

İnandırıcılık, İnsicamsızlık, İntibaksızlık, İntizamsızlık, İncelemecilik, İncelettirmek, İnceleyicilik, İnceltebilmek, İndirimsizlik, İndirtebilmek, İnteraktiflik, İnzibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İnandırılmak, İnfiratçılık, İnhisarcılık, İnkılapçılık, İnsicamlılık, İnanılmazlık, İnanmamazlık, İncelebilmek, İncitebilmek, İndirebilmek, İndirivermek, İnleyebilmek, İnsanımsılık, İntikamcılık, İntizamlılık

11 Harfli Kelimeler

İnançsızlık, İnceleyerek, İndirgenlik, İndirgenmek, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsanlaşmak, İnşaatçılık, İnanabilmek, İnanıvermek, İnsansızlık

10 Harfli Kelimeler

İnanamamak, İnançlılık, İnandırmak, İnanmazlık, İnansızlık, İnatlaşmak, İncelenmek, İnceletmek, İncitilmek, İndirgemek, İndirilmek, İndüklemek, İnformatik, İnildetmek, İnkıbazlık, İnsaflılık, İnsancılık, İnfazcılık, İnkarcılık, İnsanlılık, İnsansılık, İnzibatlık

9 Harfli Kelimeler

İnakçılık, İnancılık, İnanılmak, İnanırlık, İnatçılık, İncekabuk, İncelemek, İnceltmek, İndirtmek, İnekçilik, İneklemek, İnildemek, İnleyerek, İnorganik, İnebilmek, İnivermek

8 Harfli Kelimeler

İncelmek, İncinmek, İncirlik, İncitmek, İndirmek, İnginlik, İnilemek, İnletmek, İnsanlık

7 Harfli Kelimeler

İnanmak, İncecik, İncelik, İncerek, İneklik, İnfirak, İnhimak, İnilmek, İnlemek, İnsiyak, İntibak, İnatlık, İnfilak

5 Harfli Kelimeler

İncik, İnfak, İnmek, İntak

4 Harfli Kelimeler

İnak, İnek, İnik

Bazı İN ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


inak : dogma, nas
inakçılık : dogmacılık
inançsızlık : imansızlık, itikatsızlık
inandırmak : anlatmak, ikna etmek, kandırmak, yutturmak
inanmak : güvenmek, sevecek, bilmek, ciddiye almak, emin olmak, güven beslemek, güven duymak, güveni olmak, ikna olmak, itimat etmek, kanaat getirmek, kani olmak, mutmain olmak, yutmak
inatçılık : direngenlik, aksilik, keçilik, unud
inatlaşmak : dayatışmak, katırlaşmak
incelemek : bakmak, el koymak, ele almak, eşmek, etüt etmek, girmek, gözden geçirmek, gözlemek, izlemek, karıştırmak, muayene etmek, teharrî, tetkik etmek
inceleyerek : süzmek
incerek : incecik
incinmek : çarpma, sıkışma, gücenmek, kırılmak, bertilmek, darılmak

Bazı İN ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


inilmek :

TDK:
nsz İnme işi yapılmak
"İstanbul a vapurla, parayla inilir." - S. F. Abasıyanık

İN ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HADİD - 10: Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vâdetmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır.
YUSUF - 43: Kral dedi ki: Ben (rüyada)  yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca, yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, benim rüyamı da bana yorumlayınız.
YUSUF - 46: (Yusuf'un yanına gelerek dedi ki:) Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi! (Rüyada görülen)  yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan (başaklar)  hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki, insanlara (isabetli yorumunla)  dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler.

Kelime Bulma Motoru