İN ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında İN harfleri bulunan ve K ile biten 118 adet kelime bulunuyor.Başında İN harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İN harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İN harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

İndirgenebilirlik

16 Harfli Kelimeler

İnsanmerkezcilik

15 Harfli Kelimeler

İnsanışaşırtmak, İnsaniyetsizlik, İndirgeyebilmek

14 Harfli Kelimeler

İnsancıllaşmak, İnsaniçincilik, İnandırabilmek, İnandırıvermek, İncelenebilmek, İnceletebilmek, İnceleyebilmek, İnsaniyetlilik

13 Harfli Kelimeler

İnandırıcılık, İnsicamsızlık, İntibaksızlık, İntizamsızlık, İncelemecilik, İncelettirmek, İnceleyicilik, İnceltebilmek, İndirimsizlik, İndirtebilmek, İnteraktiflik, İnzibatsızlık

12 Harfli Kelimeler

İnandırılmak, İnfiratçılık, İnhisarcılık, İnkılapçılık, İnsicamlılık, İnanılmazlık, İnanmamazlık, İncelebilmek, İncitebilmek, İndirebilmek, İndirivermek, İnleyebilmek, İnsanımsılık, İntikamcılık, İntizamlılık

11 Harfli Kelimeler

İnançsızlık, İnceleyerek, İndirgenlik, İndirgenmek, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsanlaşmak, İnşaatçılık, İnanabilmek, İnanıvermek, İnsansızlık

10 Harfli Kelimeler

İnanamamak, İnançlılık, İnandırmak, İnanmazlık, İnansızlık, İnatlaşmak, İncelenmek, İnceletmek, İncitilmek, İndirgemek, İndirilmek, İndüklemek, İnformatik, İnildetmek, İnkıbazlık, İnsaflılık, İnsancılık, İnfazcılık, İnkarcılık, İnsanlılık, İnsansılık, İnzibatlık

9 Harfli Kelimeler

İnakçılık, İnancılık, İnanılmak, İnanırlık, İnatçılık, İncekabuk, İncelemek, İnceltmek, İndirtmek, İnekçilik, İneklemek, İnildemek, İnleyerek, İnorganik, İnebilmek, İnivermek

8 Harfli Kelimeler

İncelmek, İncinmek, İncirlik, İncitmek, İndirmek, İnginlik, İnilemek, İnletmek, İnsanlık

7 Harfli Kelimeler

İnanmak, İncecik, İncelik, İncerek, İneklik, İnfirak, İnhimak, İnilmek, İnlemek, İnsiyak, İntibak, İnatlık, İnfilak

5 Harfli Kelimeler

İncik, İnfak, İnmek, İntak

4 Harfli Kelimeler

İnak, İnek, İnik

Bazı İN ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


inancılık : imaniye, fideizm
inandırmak : anlatmak, ikna etmek, kandırmak, yutturmak
inatçılık : direngenlik, aksilik, keçilik, unud
inatlaşmak : dayatışmak, katırlaşmak
incelemek : bakmak, el koymak, ele almak, eşmek, etüt etmek, girmek, gözden geçirmek, gözlemek, izlemek, karıştırmak, muayene etmek, teharrî, tetkik etmek
inceleyerek : süzmek
incelmek : kibarlaşmak, zayıflamak, nezelmek, yıpramak
incerek : incecik
incik : bacağın, baldır
incinmek : çarpma, sıkışma, gücenmek, kırılmak, bertilmek, darılmak, gönlü kırılmak, rencide olmak, yaralanmak
incirlik : yemişlik
incitmek : üzmek, acı vermek, batmak, delmek, gönlünü söndürmek, gönlünü yaralamak, gücendirmek

Bazı İN ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


inilmek :

TDK:
nsz İnme işi yapılmak
"İstanbul a vapurla, parayla inilir." - S. F. Abasıyanık

intibak :
TDK:
1. isim Uyum
2. İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması

İN ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dağlara İnmek İçin Çıkılır - Yazar: Necmettin Şahinler

Kelime Bulma Motoru