İND ile başlayan kelimeler

Başında İND harfleri bulunan 56 adet kelime bulunuyor.Başında İND harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İND harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İND harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

İndirgenebilirlik

16 Harfli Kelimeler

İndirme-bindirme

15 Harfli Kelimeler

İndirgeyebilmek

14 Harfli Kelimeler

İndirgenebilir, İndirgeyebilme

13 Harfli Kelimeler

İndeterminist, İndeterminizm, İndividüalist, İndividüalizm, İndirimsizlik, İndirtebilmek

12 Harfli Kelimeler

İndirebilmek, İndirivermek, İndirtebilme

11 Harfli Kelimeler

İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İndirebilme, İndiriverme

10 Harfli Kelimeler

İndirgemek, İndirgeniş, İndirgenme, İndirilmek, İndirilmiş, İndirimsiz, İndividüel, İndüklemek, İndüksiyon, İndirgeyiş, İndükleçli

9 Harfli Kelimeler

İndikatör, İndirgeme, İndirilme, İndirimli, İndirtmek, İndükleme, İndibindi, İndiriliş

8 Harfli Kelimeler

İndirgeç, İndirgen, İndirmek, İndirtme, İndükleç, İndüktör

7 Harfli Kelimeler

İndifai, İndinde, İndirim, İndiriş, İndirme, İndiyum

6 Harfli Kelimeler

İndeks, İndifa, İnduit

5 Harfli Kelimeler

İndir, İndis

4 Harfli Kelimeler

İndi

Bazı İND ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


indeks : dizin, fihrist, endeks
indeterminist : belirlenmezci, yad gerekirci
indeterminizm : belirlenmezcilik, yad gerekircilik
indifa : kızamık, ayaklanma, püskürme
indikatör : gösterge, göstergeç
indinde : yanında, gözünde
indir : mayna
indirgeç : redüktör
indirgemek : irca etmek
indirgenme : redüksiyon
indirilme : inzal
indirilmek : tenzil etmek
indirilmiş : inik, münzel
indirim : tenzilât, iskonto, ıskonto
indirimli : tenzilâtlı, ıskontolu, iskontolu
indirimsiz : ıskontosuz, iskontosuz, tam tarife, tenzilâtsız
indirme : inzal, tenzil
indirmek : yüksekten, azaltmak, düşürmek, kapamak, kırmak, tarh etmek, tenzil etmek, yağdırmak, yelkenci
individüalist : bireyci
individüalizm : bireycilik, ferdiyetçilik
individüel : bireysel
indiyum : ın
induit : ayartık
indüksiyon : indükleme

Bazı İND ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


indifa :

TDK:
1. isim, jeoloji Püskürme
2. Başkaldırma, isyan etme, ayaklanma
3. tıp (***) Kızamık, kızıl vb. hastalıklarda vücutta kırmızı lekeler görülme

indinde :
TDK:
1. zarf Bir kimseye göre
"Onun indinde varlığın, dirliğin, bir kara mangır kadar dahi hükmü olmadığını bilirlerdi." - S. Ayverdi
2. Yanında

indirgenebilir :
TDK:
sıfat, kimya Daha düşük bir oksitleme derecesine indirilebilen

İND ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 24: (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru