GA ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında GA harfleri bulunan ve İ ile biten 56 adet kelime bulunuyor.Başında GA harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GA harfleri bulunan ve İ ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında GA harfleri bulunan ve İ ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

16 Harfli Kelimeler

Gastroenteroloji, Gastroentoroloji

15 Harfli Kelimeler

Gastroentroloji

13 Harfli Kelimeler

Galvanoplasti, Gayriihtiyari

11 Harfli Kelimeler

Galvanotipi, Gardenparti, Gastroskopi, Gayriahlaki, Gayriinsani, Gayrikanuni, Gayrikıyasi, Gayrinizami

10 Harfli Kelimeler

Galvanizci, Galvanizli, Gastronomi, Gayriciddi, Gayriiradi, Gayrisıhhi, Gayrişuuri, Gayriresmi, Gayrişahsi, Gayritabii

9 Harfli Kelimeler

Garametli, Garantili, Gayriakli, Gayriilmi, Gayrikafi, Gayrisafi, Gayrivaki, Gazometri, Gazelimsi

8 Harfli Kelimeler

Galerici, Garpkari, Gayretli, Gazeteci

7 Harfli Kelimeler

Gaileli, Galaksi, Gametli, Garanti, Gamzeli

6 Harfli Kelimeler

Gabari, Galeri, Garami, Gayeli, Gazeki

5 Harfli Kelimeler

Garbi, Garni, Gayri

4 Harfli Kelimeler

Gabi, Gahi, Gali, Gani, Gari, Gazi

Bazı GA ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gabi : anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
gâhî : bazen
gaileli : dertli
galaksi : gök ada, gökada
galeri : sergilik, sergiyeri, alın
gali : artık
gani : zengin, varlıklı, bol
garametli : kadersiz
garanti : güvence, inanca, teminat, kesinlikle
garantili : güvenceli
garbî : batı
gari : artık
gastroenteroloji : sindirim bilimi
gastroentroloji : sindirimbilim
gastroskopi : mide görüm
gayeli : amaçlı
gayretli : çalışkan, acar, aşur, ceben, çabacı, çigen, çigendik, gayur
gayri : artık, başka, diğer, gayrı, maada
gayriahlâkî : ahlâksızca
gayriaklî : irrasyonel, akıl dışı
gayriciddî : lâubalî, ciddiyetsiz
gayriihtiyarî : istemeksizin, düşünmeden
gayriiradî : istençsiz, iradesiz, istenç dışı

Bazı GA ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


gâhî :

TDK:
gâhi

gastroskopi :
TDK:
isim, tıp (***) Gastroskopla yapılan inceleme

gazeteci :
TDK:
1. isim Gazete yayımlayan kimse
"Ben gazeteciyim. Bir ticarethanenin sahibiyim." - N. F. Kısakürek
2. Gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse
3. Gazete satan kimse

GA ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Garanti Karantina - Yazar: Murat Menteş

Kelime Bulma Motoru