GAY ile başlayan kelimeler

Başında GAY harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.Başında GAY harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GAY harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GAY harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabiliitiraz, Gayrikabilitahmin, Gayrikabilitelafi

16 Harfli Kelimeler

Gayrikabilikıyas

15 Harfli Kelimeler

Gayrikabilişifa, Gayretlendirmek

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis, Gayretlendirme

13 Harfli Kelimeler

Gayriihtiyari, Gayrimuhtemel, Gayrimuntazam, Gayriciddilik, Gayrimeşruluk, Gayriresmilik, Gayrişahsilik, Gayritabiilik

12 Harfli Kelimeler

Gaybubetinde, Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimuayyen, Gayrimutabık, Gayrimünasip

11 Harfli Kelimeler

Gayretlenme, Gayretlilik, Gayriahlaki, Gayriinsani, Gayrikanuni, Gayrikıyasi, Gayrimahdut, Gayrimahsus, Gayrimemnun, Gayrimenkul, Gayrimeskun, Gayrimümbit, Gayrimümkün, Gayrimüslim, Gayrimüsmir, Gayrinizami

10 Harfli Kelimeler

Gayrımeşru, Gayriciddi, Gayriiradi, Gayrikabil, Gayrilayık, Gayrimakul, Gayrimalum, Gayrimesul, Gayrimeşru, Gayrimezru, Gayrisıhhi, Gayrişuuri, Gayrivarit, Gayrivazıh, Gaydacılık, Gayesizlik, Gayriresmi, Gayrişahsi, Gayritabii

9 Harfli Kelimeler

Gayretkeş, Gayretsiz, Gayriakli, Gayriilmi, Gayrikafi, Gayrisafi, Gayrivaki, Gayelilik

8 Harfli Kelimeler

Gaybubet, Gayfaltı, Gaymıkam, Gayretli, Gayurmuş, Gayzerit

7 Harfli Kelimeler

Gayakol, Gaybana, Gaydacı, Gayesiz, Gayetle, Gayınna

6 Harfli Kelimeler

Gayeli, Gayret, Gayzer

5 Harfli Kelimeler

Gayda, Gayet, Gayfa, Gayır, Gayrı, Gayri, Gayur, Gayya

4 Harfli Kelimeler

Gaye, Gayr, Gayz

Bazı GAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gaybubet : yokluk, bulunmayış
gaybubetinde : yokluğunda
gaye : amaç, hedef, maksat, erek, bitim, eriş, erişek, meram, murat, uğur, yetek, yol
gayfa : kahve, kahvehane
gayınna : kaynana
gayır : taraf, destek, kayırma, lütuf, ihsan, hediye
gaymıkam : kaymakam
gayret : çaba, koruma, esirgeme, çiger, hız, himmet, mücahede, uğraş
gayretkeş : çalışkan, kayıran
gayretli : çalışkan, acar, aşur, ceben, çabacı, çigen, çigendik, gayur
gayrı : artık, başka, diğer, gayri
gayrımeşru : gayrimeşru
gayri : artık, başka

Bazı GAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gayretsizlik :

TDK:
isim Gayretsiz olma durumu

gayritabiî :
TDK:
gayritabii

gayzerit :
TDK:
isim, mineraloji Kaynaç taşı

GAY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 92, 93: Onlara: Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine (olsun) yardımları dokunuyor mu? denilir.

Kelime Bulma Motoru