GAY ile başlayan kelimeler

Başında GAY harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.Başında GAY harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında GAY harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında GAY harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabiliitiraz, Gayrikabilitahmin, Gayrikabilitelafi

16 Harfli Kelimeler

Gayrikabilikıyas

15 Harfli Kelimeler

Gayrikabilişifa, Gayretlendirmek

14 Harfli Kelimeler

Gayrimütecanis, Gayretlendirme

13 Harfli Kelimeler

Gayriihtiyari, Gayrimuhtemel, Gayrimuntazam, Gayriciddilik, Gayrimeşruluk, Gayriresmilik, Gayrişahsilik, Gayritabiilik

12 Harfli Kelimeler

Gaybubetinde, Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimuayyen, Gayrimutabık, Gayrimünasip

11 Harfli Kelimeler

Gayretlenme, Gayretlilik, Gayriahlaki, Gayriinsani, Gayrikanuni, Gayrikıyasi, Gayrimahdut, Gayrimahsus, Gayrimemnun, Gayrimenkul, Gayrimeskun, Gayrimümbit, Gayrimümkün, Gayrimüslim, Gayrimüsmir, Gayrinizami

10 Harfli Kelimeler

Gayrımeşru, Gayriciddi, Gayriiradi, Gayrikabil, Gayrilayık, Gayrimakul, Gayrimalum, Gayrimesul, Gayrimeşru, Gayrimezru, Gayrisıhhi, Gayrişuuri, Gayrivarit, Gayrivazıh, Gaydacılık, Gayesizlik, Gayriresmi, Gayrişahsi, Gayritabii

9 Harfli Kelimeler

Gayretkeş, Gayretsiz, Gayriakli, Gayriilmi, Gayrikafi, Gayrisafi, Gayrivaki, Gayelilik

8 Harfli Kelimeler

Gaybubet, Gayfaltı, Gaymıkam, Gayretli, Gayurmuş, Gayzerit

7 Harfli Kelimeler

Gayakol, Gaybana, Gaydacı, Gayesiz, Gayetle, Gayınna

6 Harfli Kelimeler

Gayeli, Gayret, Gayzer

5 Harfli Kelimeler

Gayda, Gayet, Gayfa, Gayır, Gayrı, Gayri, Gayur, Gayya

4 Harfli Kelimeler

Gaye, Gayr, Gayz

Bazı GAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gaybana : kaybolasıca, hayırsız
gayda : şarkı, türkü, tulum
gaye : amaç, hedef, maksat, erek, bitim, eriş, erişek, meram, murat, uğur, yetek, yol
gayeli : amaçlı
gayfaltı : kahvaltı
gayır : taraf, destek, kayırma, lütuf, ihsan, hediye
gayretsiz : çalışmayan
gayrı : artık, başka, diğer, gayri
gayrımeşru : gayrimeşru
gayri : artık, başka, diğer, gayrı, maada
gayriahlâkî : ahlâksızca
gayriaklî : irrasyonel, akıl dışı
gayriciddî : lâubalî, ciddiyetsiz
gayrikabilikıyas : karşılaştırılamaz, ölçülemez, bambaşka
gayrikabilişifa : onulmaz
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
gayrimahsus : duyulmaz, sezilmez
gayrimakul : saçma

Bazı GAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gayriiradî :

TDK:
gayriiradi

Kelime Bulma Motoru