FE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında FE harfleri bulunan ve K ile biten 66 adet kelime bulunuyor.Başında FE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında FE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında FE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ferahlayıvermek

14 Harfli Kelimeler

Ferahlandırmak, Feyizlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Federalleşmek, Fenalaştırmak, Ferdiyetçilik, Fenomenolojik, Ferasetsizlik, Feshedebilmek, Fethedebilmek

12 Harfli Kelimeler

Fersizleşmek, Fettanlaşmak, Felsefecilik, Fermenecilik, Fermuarcılık, Fethettirmek, Fevkaladelik

11 Harfli Kelimeler

Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatmak, Fertiklemek, Feshedilmek, Fesholunmak, Feyizlenmek, Feylosofluk, Feylesofluk

10 Harfli Kelimeler

Fecrisadık, Fenalaşmak, Fenercilik, Ferahlamak, Fesatçılık, Fedakarlık, Fersudelik, Fetvacılık

9 Harfli Kelimeler

Fehmetmek, Fenlenmek, Feodallik, Feracelik, Fersahlık, Fersizlik, Feshetmek, Fethetmek, Fettanlık, Feyzalmak, Felçlilik, Fenolojik, Fesholmak

8 Harfli Kelimeler

Fedailik, Felemenk, Felfelek, Ferahlık, Ferahnak, Feriklik, Fesatlık, Fevrilik, Ferdilik

7 Harfli Kelimeler

Fenalık

6 Harfli Kelimeler

Fertik, Fellek, Fellik

5 Harfli Kelimeler

Felak, Felek, Fenik, Ferik

4 Harfli Kelimeler

Fevk

3 Harfli Kelimeler

Fek

Bazı FE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


fedakarlık : devlet şeref madalyası
fedakârlık : özveri
fehmetmek : anlamak, kavramak
fek : bozma, kesme, kaldırma, çözme, kurtarma, feshetme, ayırma, koparma
felek : gökyüzü, gök, sema, dünya, âlem, talih, baht, şans, filenk
felfelek : hurmagillerden
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
fenalaşmak : ağırlaşmak, fena olmak
fenalık : kötülük, şer
feodallik : derebeylik
ferahlamak : sıkıntısı, tasasıdağılmak, genişlemek, açılmak, ferah bulmak, gözü gönlü açılmak, hava almak, içi açılmak, içini dökmek, inşirah bulmak, nefes almak, su serpilmek
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek

Bazı FE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fenlenmek :

TDK:
nsz Yaşına göre bilmemesi gereken şeyleri öğrenmiş olmak
"Ben seni alık sanıyordum ama sen epey fenlenmişsin." - H. R. Gürpınar

ferdiyetçilik :
TDK:
isim, felsefe, toplum bilimi Bireycilik

fersizlik :
TDK:
isim Fersiz olma durumu
"Bakışlarında zerre kadar dalgınlık, fersizlik göremiyorum." - R. H. Karay

Kelime Bulma Motoru