İFE ile biten kelimeler

Sonunda İFE harfleri bulunan 15 adet kelime bulunuyor.Sonunda İFE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İFE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İFE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Fetvayişerife

12 Harfli Kelimeler

Esmayışerife

9 Harfli Kelimeler

Mütearife, Topkadife

6 Harfli Kelimeler

Halife, Kadife, Sahife, Tarife, Vazife, Latife

5 Harfli Kelimeler

Afife, Akife, Arife, Taife

4 Harfli Kelimeler

Cife

Bazı İFE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


halife :

TDK:
1. isim, din b. (***) Hz. Muhammed in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse
2. tarih Hükümdar
3. tarih Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri
4. Babıali kalemlerinde kâtip
5. Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse
"O, ustalarının postunda oturan bir sanat halifesiydi." - M. Ş. Esendal

kadife :
TDK:
1. isim Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur
"Kadifeye benzer dokumalı pahalı kumaştan paltolarını omuzlarına atmışlar." - C. Külebi
2. sıfat Bu kumaştan yapılmış, bu kumaşla kaplanmış
"Kadife bir mahfazayı usulcacık karısının yastığının altına koydu." - E. E. Talu

sahife :
TDK:
isim Sayfa

İFE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kadife Bey - Yazar: Richard Skinner
Halife Vasık'ın Öyküsü - Yazar: William Beckford
Eğitimci Bir Jön Türk Lider Ahmet Rıza Bey ve Vazife ve Mesuliyet Eserleri - Yazar: Mustafa Gündüz
İlk ve Büyük Halife Hz. Ebubekir (r.a.) - Yazar: Ahmet Lütfi...
Dr. Şefik Hüsnü Deymer Yaşam Öyküsü, Vazife Yazıları - Yazar: Erden Akbulut
Kod Sıfır 3. Bölüm: Son Halife - Cinler Alemi - Yazar: Kürşat Burak Çağıl
İpek Tende Kadife Sıyrıklar - Yazar: Filiz Çelik Doğru
Kara Kadife - Yazar: Necati Göksel

İFE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


SAD - 26: Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Hevâ ve hevese uyma, sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.
BAKARA - 30: Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.
ARAF - 42: İnanıp da iyi işler yapanlara gelince -ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte onlar, cennet ehlidir. Orada onlar ebedî kalacaklar.

Kelime Bulma Motoru