ER ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında ER harfleri bulunan ve K ile biten 98 adet kelime bulunuyor.Başında ER harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ER harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında ER harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Erişilebilirlik

14 Harfli Kelimeler

Ergenleştirmek, Eriştirebilmek, Erkekleştirmek, Ertelenebilmek, Erteletebilmek, Erteleyebilmek

13 Harfli Kelimeler

Erkanıharplik, Erişilebilmek, Ertelettirmek

12 Harfli Kelimeler

Erdirebilmek, Eriştirilmek

11 Harfli Kelimeler

Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Erinçsizlik, Erişebilmek, Eritebilmek, Eritivermek, Eriyebilmek, Eriyivermek, Erkeksizlik

10 Harfli Kelimeler

Erdemlilik, Erginlemek, Erinleşmek, Erişkinlik, Eriştirmek, Erkeksilik, Erkincilik, Eroincilik, Erseliklik, Ertelenmek, Ereksellik, Erkencilik, Erteletmek

9 Harfli Kelimeler

Erekçilik, Ereklilik, Ergonomik, Erişilmek, Eritilmek, Erketelik, Erksizlik, Erosçuluk, Ertelemek, Erdişilik, Erebilmek, Eriştelik, Erosallık, Erotiklik

8 Harfli Kelimeler

Erbaşlık, Erdenlik, Erdirmek, Ergenlik, Erginlik, Ergitmek, Ergürmek, Erkeklik, Erkindik, Erkinlik, Erklilik, Ermişlik, Ersizlik

7 Harfli Kelimeler

Ercecik, Ergilik, Ergimek, Eriklik, Erillik, Erincek, Erincik, Erinlik, Erinmek, Erirlik, Eristik, Erişmek, Eritmek, Erselik, Ersemek

6 Harfli Kelimeler

Erimek, Erişek, Eriyik, Erklik, Erotik

5 Harfli Kelimeler

Ercik, Erkek, Erlik, Ermek, Ernek, Ertik, Erzak, Erzik

4 Harfli Kelimeler

Erek, Erik

3 Harfli Kelimeler

Erk

Bazı ER ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ercecik : erkenden
erdenlik : bakirlik, kızlık, bakirelik, bekâret, bikir
erek : amaç, gaye, maksat, hedef, alası, meram, murat
ergilik : şilt
erginlik : kemal, rüşt, toldı
ergonomik : elverişli
erik : gülgillerden, ağaç balı, çir, iccas, kedi balı, kiraz zamkı, nardenk, zeytinsi meyve
erincek : tembel, üşenen
erinlik : bulûğ
erinmek : üşenmek
eristik : didişim
erişkinlik : olgunluk, kâhillik
eriştirmek : bahşetmek, ergürmek, iblâğ etmek, nasip etmek
eriyik : mahlûl, solüsyon
erkeklik : yiğitlik, mertlik, erlik, zükûrat
erkincilik : liberalizm, bireyler, devletçilik, inanç
erkindik : erkinlik, bağımsızlık, hürriyet

Bazı ER ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


erdemsizlik :

TDK:
isim Erdemsiz olma durumu, faziletsizlik
"Aynı zamanda, gücün ve her türlü iktidar tutkusunun da ne kadar büyük bir erdemsizlik olduğunu da bu sayede gördüm." - İ. O. Anar

erginlenmek :
TDK:
nsz Ergin duruma gelmek

erimek :
TDK:
1. nsz Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek
"Şeker suda erir."
2. Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
"Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı." - S. F. Abasıyanık
3. Dokumalar aşınıp incelerek dağılmak
4. Çok zayıflamak
"Günden güne eriyen Kerime yi, o tek kardeşimi kurtarabilirim ümidiyle size koştum." - A. Gündüz
5. Utancından çok sıkılmak
6. Yok olmak, bitmek, tükenmek
"Güzel hayatımız da bir göz açıp kapayışta eridi." - R. H. Karay

ER ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Erdek (Balıkesir)
Erfelek (Sinop)
Ereğli / Zonguldak (Zonguldak)
Ermenek (Karaman)

ER ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Erik Ağacı - Yazar: Ellen Marie...
Kırmızı Erik - Yazar: Tülay Ferah
Erik Çekirdekleri - Yazar: Bekir Manav
Kırmızı Erik - Yazar: Tülay Sera
Erik Ağacı - Yazar: Serpil Tuncer

ER ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 12: Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: «Bu, apaçık bir iftiradır» demeleri gerekmez miydi?.
NİSA - 12: Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.
NİSA - 124: Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.

Kelime Bulma Motoru