DU ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında DU harfleri bulunan ve K ile biten 105 adet kelime bulunuyor.Başında DU harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DU harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında DU harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırmak, Duyumsuzlaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırmak, Duygulanıvermek

14 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaşmak, Duygulandırmak, Duygusuzlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Durağanlaşmak, Durulaştırmak, Duyumsamazlık, Durdurabilmek, Durduruvermek, Duyarlılaşmak, Duyulmamışlık

12 Harfli Kelimeler

Dumanıvermek, Duraksayarak, Durgunlaşmak, Duyultulamak, Duruluvermek, Duyulabilmek, Duyurabilmek

11 Harfli Kelimeler

Dubaracılık, Dublajcılık, Duldalanmak, Dumanlanmak, Duraklatmak, Durdurulmak, Duvaklanmak, Duyarsızlık, Duygudaşlık, Duygulanmak, Duygusallık, Duygusuzluk, Duymamazlık, Duyumsatmak, Duyumsuzluk, Dumansızlık, Duraksatmak, Duraksızlık, Duyumsallık

10 Harfli Kelimeler

Duldalamak, Dumanlamak, Durağanlık, Duraklamak, Duraksamak, Durdurtmak, Durulanmak, Durulaşmak, Duruvermek, Duşaklamak, Duvakçılık, Duvaklamak, Duvarcılık, Duyarlılık, Duygululuk, Duyumculuk, Duyumsamak, Duyurmamak, Duyurulmak, Dumanlılık, Durabilmek, Durakalmak, Duralatmak, Durayazmak, Duyabilmek, Duyurumluk, Duyusallık, Duyuvermek

9 Harfli Kelimeler

Dublörlük, Duralamak, Durdurmak, Durgunluk, Durulamak, Durultmak, Duygunluk, Duymazlık, Duasızlık, Duyurtmak

8 Harfli Kelimeler

Duraklık, Durallık, Durguluk, Durukluk, Durulmak, Duruşmak, Dutçuluk, Duyarlık, Duyulmak, Duyurmak

7 Harfli Kelimeler

Dukalık, Durarak, Duruluk

6 Harfli Kelimeler

Dulluk, Dur-ak, Durmak, Dutluk, Duymak, Duynak

5 Harfli Kelimeler

Dudak, Dulak, Duluk, Durak, Duruk, Duşak, Duvak, Duyuk

Bazı DU ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


dubaracılık : hilekârlık
dumanlanmak : bulanmak, karışmak
dur-ak : türemiş isim
durak : tren, tramvay, konuşmada, bürün, durgaç, nokta, tevakkuf mahalli
duraksamak : duraklamak, tereddüt etmek
duralamak : duraklamak
durdurtmak : durmasınısağlamak
durguluk : park
durgunluk : deflâsyon, dinginlik, duraklık, kış uykusu, resesyon, sakinlik, sükûnet, turum
duruk : statik, stator, duru, durucu, sabit
durulmak : kımıldanış, karışıklık, yağış, uslanmak, sakinleşmek, kalınmak, istikrar bulmak, yatışmak
duruşmak : mümârese
duruvermek : bıçak gibi kesilmek, stop etmek
duvak : küp, tandır, örtül, bürük
duvarcılık : hirfet
duyarlılık : duyarı, duyuş, empati
duygudaşlık : sempati, empati

Bazı DU ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


duraklık :

TDK:
1. isim Durak olma durumu
2. Durgunluk
"Birkaç saniye bir şaşkınlık duraklığı geçirdikten sonra odaya çıktı." - H. R. Gürpınar

duraksamak :
TDK:
nsz Ne yapmak veya ne demek gerektiğini kestiremeyerek duraklamak, tereddüt etmek
"Duraksadı, gülümsedi, kâğıda uzandı, yüzünden daha esmerdi eli, biçimliydi." - Y. Atılgan

duygulanmak :
TDK:
nsz Bir olay, bir görünüm karşısında birdenbire güçlü duyguların etkisinde kalmak
"Annem o kadar duygulandı ki ağlamaya başladı." - A. Kutlu

Kelime Bulma Motoru