DU ile başlayan A ile biten kelimeler

Başında DU harfleri bulunan ve A ile biten 65 adet kelime bulunuyor.Başında DU harfleri bulunan ve A ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DU harfleri bulunan ve A ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında DU harfleri bulunan ve A ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Dudaksıllaşma, Duyarsızlaşma, Duygulandırma

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duralandırma, Durulaştırma, Duyarlılaşma

11 Harfli Kelimeler

Durgunlaşma

10 Harfli Kelimeler

Duldalanma, Dumanlanma, Duraklatma, Durdurulma, Duvaklanma, Duvarlarda, Duygulanma, Duyumsatma, Duraksatma, Duyarsızca

9 Harfli Kelimeler

Duldalama, Dumanlama, Duraklama, Duraksama, Durdurtma, Durulanma, Durulaşma, Durumunda, Duşaklama, Duvaklama, Duvarlara, Duyumsama, Duyurulma, Durakalma, Duralatma, Durayazma

8 Harfli Kelimeler

Duralama, Durdurma, Durulama, Durultma, Duyurtma

7 Harfli Kelimeler

Duralga, Durulca, Durulma, Durumca, Durumda, Duruşma, Duyarca, Duyarga, Duyguca, Duyulma, Duyurma

6 Harfli Kelimeler

Dubara, Dubaya, Duruma, Duvara

5 Harfli Kelimeler

Dulda, Durma, Duyma

4 Harfli Kelimeler

Duba, Duka, Duma, Dura, Duva

3 Harfli Kelimeler

Dua

Bazı DU ile başlayan A ile biten kelimelerin eş anlamlıları


dua : yakarış, algış, alkış, yakarı
duba : kerteriz noktası
dubara : oyunda, oyun, hile, aldatmaca, düzen
dubaya : rampa
dulda : yağmur, siper, esirgeme, koruma, himaye
dura : nokta
duraklama : vakitsiz, tevakkuf, vakfe
duralandırma : noktalama
duralga : terminal
durdurma : tevkif
durma : eğleşme, eğlenme, tevakkuf, mayna, sekte, tural
durulma : istikrar
duruma : ağız kullanmak
durumda : merkezde
durumunda : eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır, yerinde
duruşma : mahkeme, murafaa
duvara : reklâm levhası
duvarlara : yapışıcı sap
duvarlarda : takçagöz
duygulanma : tahassüs, duygulanım, ihtisas, kabarma
duyma : işitme, komaya girmek, sema
duyurma : anons, deklârasyon, suç duyurusu, yansıtma

Bazı DU ile başlayan A ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dumanlama :

TDK:
isim Dumanlamak işi

durağanlaşma :
TDK:
isim Durağanlaşmak durumu

durma :
TDK:
isim Durmak işi
"Bu rakkasın durmasına hiçbirimiz alışık değilizdir bu evde, o hep aynı ahenkle sallanmalı." - A. M. Dranas

DU ile başlayan A ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 106: Biz onu, Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye (âyet âyet, sûre sûre) ayırdık; ve onu peyderpey indirdik.
ALİ İMRAN - 179: Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz durumda bırakacak değildir; sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah, size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini ayırdeder. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takvâ sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır.
BAKARA - 228: Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azîzdir, hakîmdir.

Kelime Bulma Motoru