DU ile başlayan A ile biten kelimeler

Başında DU harfleri bulunan ve A ile biten 65 adet kelime bulunuyor.Başında DU harfleri bulunan ve A ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında DU harfleri bulunan ve A ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında DU harfleri bulunan ve A ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Dudaksıllaşma, Duyarsızlaşma, Duygulandırma

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duralandırma, Durulaştırma, Duyarlılaşma

11 Harfli Kelimeler

Durgunlaşma

10 Harfli Kelimeler

Duldalanma, Dumanlanma, Duraklatma, Durdurulma, Duvaklanma, Duvarlarda, Duygulanma, Duyumsatma, Duraksatma, Duyarsızca

9 Harfli Kelimeler

Duldalama, Dumanlama, Duraklama, Duraksama, Durdurtma, Durulanma, Durulaşma, Durumunda, Duşaklama, Duvaklama, Duvarlara, Duyumsama, Duyurulma, Durakalma, Duralatma, Durayazma

8 Harfli Kelimeler

Duralama, Durdurma, Durulama, Durultma, Duyurtma

7 Harfli Kelimeler

Duralga, Durulca, Durulma, Durumca, Durumda, Duruşma, Duyarca, Duyarga, Duyguca, Duyulma, Duyurma

6 Harfli Kelimeler

Dubara, Dubaya, Duruma, Duvara

5 Harfli Kelimeler

Dulda, Durma, Duyma

4 Harfli Kelimeler

Duba, Duka, Duma, Dura, Duva

3 Harfli Kelimeler

Dua

Bazı DU ile başlayan A ile biten kelimelerin eş anlamlıları


dua : yakarış, algış, alkış, yakarı
dubara : oyunda, oyun, hile, aldatmaca, düzen
dubaya : rampa
duraklama : vakitsiz, tevakkuf, vakfe
duraksama : tereddüt, çekinti
duralandırma : noktalama
duralga : terminal
durdurma : tevkif
durma : eğleşme, eğlenme, tevakkuf, mayna, sekte, tural
durulca : masum, günahsız
durulma : istikrar
duruma : ağız kullanmak
durumunda : eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır, yerinde
duruşma : mahkeme, murafaa
duvara : reklâm levhası
duvarlara : yapışıcı sap
duvarlarda : takçagöz
duyarca : alerji
duyarga : lâmise, anten
duygulanma : tahassüs, duygulanım, ihtisas, kabarma
duyma : işitme, komaya girmek, sema
duyurma : anons, deklârasyon, suç duyurusu, yansıtma

Bazı DU ile başlayan A ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dulda :

TDK:
1. isim Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği gizli, kuytu yer, siper
"Demirkır, güney tepelerinin duldalarına çektiği atları gece yarısına doğru yeniden ovaya indirdi." - A. Sayar
2. Esirgeme, koruma, himaye
"Yiğit duldasında yiğit saklanır." - Karacaoğlan

durulanma :
TDK:
isim Durulanmak işi

durulaşma :
TDK:
isim Durulaşmak durumu
"Sevindiğim gelişme, en yobaz politikacıların bile dildeki durulaşmaya yabancı kalamayışlarıdır." - A. Boysan

DU ile başlayan A ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tahterevallide Dengede Durma Sanatı - Yazar: Emmanuelle Urien

Kelime Bulma Motoru